• Spørgsmål

  I en kirtel er endestykker og en del af udførselsgangene samlet i enheder. Hvad hedder en enhed?
  En lobulus. En kirtel kan sammelignes med en drueklase, hvor druerne er endestykker, og stilkene gangsystem.

 • Eksokrine kirtler

  Eksokrine kirtler er udviklet fra den epiteloverflade, hvor de munder. (A) omfatter epitel, (e), og bindevæv, (c). Epiteltappen, (t), er den første begyndelse til en kirtel. Tappen vokser ned i det underliggende bindevæv. Mister tappen forbindelsen med overfladen som ved (C2) dannes en endokrin som vist på (C2), hvor kirtlen er markeret (k). Bevares forbindelsen med overfladen under dannelse af en kanal, fås en eksokrin som vist ved (C1).

 • Eksokrin og endokrine afsnit

  Her er en kirtel, der indeholder både eksokrin og endokrine afsnit. (X) er serøse endestykker. Sekretet samles i endestykkernes lumen og føres videre gennem gangsystemet. Det endokrine afsnit er trabekulært. Sekretet overføre til kapillærerne (K). Eksempler på kirtler med både ekstern og intern sekretion er pancreas, testis og ovarium.

 • Den trabeculære og den follikulære type

  I den trabekulære form, (T), danner cellerne epitelstrenge, der anastomoserer og danner et uregelmæssigt net. I maskerne ligger mange kapillærer, (K). Pilene angiver, at det sekret, der dannes, går til karrene. Den trabeculære, endokrine kirtelform er den almindeligste. Til denne type hører binyrer, biskjoldbruskkirtler, hypofyse og de Langerhan’ske øer i bugspytkirtlen. I den follikulære type, (F), danner cellerne follikler. Ved en follikel forstås en sæk, der er lukket til alle sider. Sekretet går først i de hvide piles retning til follikelhulen, (S), hvor det deponeres. For derefter, når der er brug for det at følge den retning, de sorte pile angiver tilbage gennem kirtelcellerne og til karrene. De follikulære kirtler er sjældnere. Det vigtigste eksempel er skjoldbruskkirtlen.

 • Den trabeculære og den follikulære type

  Der er to typer endokrine kirtler. Hvad kaldes de?
  Den trabeculære, (T), og den follikulære, (F). De endokrine kirtler har ingen udførselsgang, men sender sekretet direkte i blodbanen. Deres sekret er hormoner, der virker på et eller flere organer, eventuelt på organismen som helhed. Centralnervesystem og endokrine kirtler koordinerer en række af organismens funktioner. Cellerne i endokrine kirtler er kubiske.
  (fortsættes)

 • Spørgsmål

  Der er to typer endokrine kirtler.
  Hvad kaldes de?

 • Kirtelcelle

  Dette er et diagram, der viser en celle som den tager sig ud i elektronmikroskopet. Kirtelceller har et veludviklet endoplasmatisk reticulum med mange ribosomer. Det er (E). Det er her proteinsyntesen foregår. Desuden findes mange mitochondrier, (M), og et veludviklet golgiapparat, (G). Det er mitochondrierne, der frigør den energi, der er en forudsætning for at de sekretoriske processer kan foregå.

 • Endestykker i spytkirtler

  Nævn de tre vigtigste karakteristika for et mucøst endestykke som vist ved (M).
  Kernen, (2), er skålformet eller flad og ligger basalt i cellen. Lumen, (3), er stort. Cellernes cytoplasma er lyst og ofte skumagtigt. Hertil føjes to nye karakteristika, det ene er at cellerne er pyramidestub formede. En celle er vist med ydre og indre overflade mellem de to streger fra 1-tallet. Og endelig det andet nye karakteristikum, cellegrænserne er skarpe. (SM) er et blandet endestykke, hvor der produceres både serøst og mucøst sekret. De serøse celler, (S), og de mucøse, (M), ligger ikke tilfældigt mellem hinanden, men de serøse celler er samlet i endestykkets blinde ende. I histologiske præparater skæres endestykkerne ofte på en måde som svarer til tegningen her. Den serøse del af endestykket danner en halvmåne.

 • Endestykker i spytkirtler

  Nævn de tre vigtigste karakteristika for serøse endestykker.
  Kernen, (2), ligger omtrent midt i cellen. Lumen, (3), er lille. Cellernes cytoplasma, (5), er mørkt og fyldt med korn. Foruden disse tre karakteristika gælder, at cellerne er pyramideformede med spidsen mod lumen, og at cellegrænserne er uskarpe. Det giver ialt 5 karakteristika.
  Nævn de tre vigtigste karakteristika for et mucøst endestykke som vist ved (M).

 • Endestykker i spytkirtler

  Her er de tre forskellige endestykker, der ses i spyt kirtler. (S) er det serøse ende-stykke, hvor man ser seks ens celler. Ydre og indre overflade af en enkelt celle ses mellem de to pile,(1). 4-tallet viser grænsen mellem to celler.
  Nævn de tre vigtigste karakteristika for serøse endestykker.