• Kæbeleddet set medialt fra

  Her ses kæbeleddet medialt fra. Kæbeledskapslen er markeret (V). Man har udmærket indtryk af, at kapslen omgiver ledenderne som en manchet. Her er der ingen nævneværdige forstærkninger. Ligamentum temporomandibulare er kæbeleddets eneste ligament. De øvrige afmærkninger gennemgås ikke.

 • Ledkapslen

  Til mandibula er kapslen hæftet langs bruskgrænsen fortil medialt og lateralt som vist på (A), mens kapslen bagtil hæfter sig ca. 1 cm fra bruskgrænsen som vist på (B). Det vil sige, at den bageste trekantede flade på caput, der er fri for brusk, ligger inden for ledkapslen. Den svarer sådan set til fossa mandibularis, der også ligger inden for ledkapslen, den er fri for brusk.

 • Kapseltilhæftningen

  Her ses kapseltilhæftningen lateralt fra ved (A) og medialt fra ved (B).

 • Frontalsnit gennem kæbeleddet

  Her er et frontalsnit gennem kæbeleddet. (C) er discus articularis, der langs hele kanten er bundet til membrana fibrosa, (A). Derved afspærres øvre ledkammer mellem discus og ledfladen ved (B) fra nedre ledkammer mellem discus og ledfladen på (F). Membrana synovialis går fra kanten af ledbrusken til discus både i øverste og nederste del af ledhulen. Den er grønlig og markeret (E). Lateralt og medialt er der ikke plads til omslagsfolder.

 • Spørgsmål

  Her er et sagittalsnit gennem kæbeleddet. Membrana fibrosa er markeret (D). Den er hæftet til discus hele vejen rundt, og det vil sige også fortil og bagtil. Discus er markeret (F). Bindingen mellem discus og membrana fibrose er løs bag til takket være det løse bindevæv (E).
  Hvad markerer bogstaverne (I) og (J) ?

 • Svar

  Hvad markerer bogstaverne (I) og (J) ?
  I er ledbrusken på caput mandibulae, og (J) er ledbrusken på tuberculum articulare, (C). På grund af den store afstand mellem bageste kant af ledbrusken på caput mandibulae og tilhæftningen af membrana fibrosa bagtil ved (D) dannes her en ret dyb omslagsfold ved (H). Her kan man følge membrana synovialis fra kanten af i over det bruskfrie stykke på bagfladen af caput mandibulae ved (H), og op til under kanten af discus articularis (F). Det er kæbeleddets eneste virkelige omslagsfold. I fossa mandibularis er der antydning af omslagsfold, men den er meget beskeden.

 • Spørgsmål

  Hvad består discus articularis af, og hvilken form har den ?

 • Svar

  Hvad består discus articularis af, og hvilken form har den ?
  Discus articularis består her som i alle led af fibrocartilago. Den er oval med længste akse fra side til side.

 • Spørgsmål

  Hvad er sket her ?

 • Svar

  Hvad er sket her ?
  Caput mandibulae og discus er gledet frem på tuberculum articulare og discus har ændret form.