25. august 2023

Emnesøgning

A

acetabulum II, III

skelet (ikke markeret)

Db-48
Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige afsnit, …

acromion II, III

skelet (ikke markeret)

aditus orbitae I, II, III

Db-34
Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra over …

ala major I, II, III

Db-18
Db-18

Os sphenoidale - set forfra. corpus, nr. 1 ala major, nr. 2 ala minor, nr. …

ala minor I, II, III

Db-18
Db-18

Os sphenoidale - set forfra. corpus, nr. 1 ala major, nr. 2 ala minor, nr. …

alae vomeris III

Db-22
Db-22

PLOVSKÆREBEN - Vomer. ala vomeris (danner sutur (schindylesis) med rostrum sphenoidale (blå flade)) den bageste …

Db-34
Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra over …

albueben I, II, III

se ulna II, III

alse crista galli III (= processus alaris)

Db-19
Db-19

SIBENET I. Os ethmoidale set forfra. crista galli (tjener til tilhæftning for falx cerebri) (blå …

Db-34
Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra over …

alveolus dentalis II, III

Db-33
Db-33

Mandibula  består af corpus mandibulae, 2 rami mandibulae og pars alveolaris I. Mandibula (set …

angulus costae III

se ribbensvinklen III

angulus frontalis III

Db-15
Db-15

ISSBENET  I. Venstre os parietale. facies externa, nr. 1 tuber parietale, nr. 2 margo …

angulus infrasternalis II, III

se: epigastriske vinkel II, III

angulus mandibulae I, II, III

Db-33
Db-33

Mandibula  består af corpus mandibulae, 2 rami mandibulae og pars alveolaris I. Mandibula (set …

angulus mastoideus III

Db-15
Db-15

ISSBENET  I. Venstre os parietale. facies externa, nr. 1 tuber parietale, nr. 2 margo …

angulus occipitalis III

Db-15
Db-15

ISSBENET  I. Venstre os parietale. facies externa, nr. 1 tuber parietale, nr. 2 margo …

angulus sphenoidalis III

Db-15
Db-15

ISSBENET  I. Venstre os parietale. facies externa, nr. 1 tuber parietale, nr. 2 margo …

angulus sterni II, III

skelet (ikke markeret)

Ab-1-48
Ab-1-48

Præparatet set forfra. lig. sternocostale intraarticulare (røde mærker) art. sternocostalis (ledspalter) (sort folie) lig. sternocostale …

ansigtskranium I, II, III

se cranium faciale I, II, III

apertura externa aqueductus vestibuli III

Db-17
Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i …

apertura externa canaliculi cochlese III

Db-17
Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i …

apertura pelvis inferior II, III

skelet (ikke markeret)

Db-48
Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige afsnit, …

apertura pelvis superior II, III

skelet (ikke markeret)

Db-48
Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige afsnit, …

apertura piriformis I, II, III

Db-34
Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra over …

apertura sinus sphenoidalis III

Db-18
Db-18

Os sphenoidale - set forfra. corpus, nr. 1 ala major, nr. 2 ala minor, nr. …

Db-28
Db-28

Næsens bihuler (sinus paranasales) Næsebihuler er luftfyldte hulrum i næsehulens naboknogler, man skelner mellem: 1. …

apertura thoracis inferior II, III

skelet (ikke markeret)

Ab-1-8
Ab-1-8

Forsiden. grænsen mellem mediastinum sup. og mediastinum inf. (hvid ramme) processus xiphoideus (blåt mærke). Knoglen …

apertura thoracis superior I, II, III

skelet (ikke markeret)

Dem-188
Dem-188

Præparatets lateralside, forside og bagside. Muskler: m. pectoralis major pars clavicularis (gult og blåt …

aqueductus vestibuli II, III

arcus alveolaris II, III

Db-34
Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra over …

arcus anterior atlantis II, III

skelet (ikke markeret)

Aa-2-174
Aa-2-174

Præparatet set bagfra. atlas, arcus ant. (sort mærke) atlas, arcus post. (grønt mærke) dens axis …

Db-48
Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige afsnit, …

arcus superciliaris III

Db-14
Db-14

PANDEBENET I. Os frontale. facies frontalis (eller externa) på squama, nr. 1 pars nasalis, nr. …

Db-34
Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra over …

arcus vertebrae II, III

skelet (ikke markeret)

Db-48
Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige afsnit, …

arcus zygomaticus I, II, III

Db-34
Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra over …

area n. facialis III

area vestibularis inferior III

area vestibularis superior III

atlas I, II, III

skelet (ikke markeret)

Db-48
Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige afsnit, …

axis I, II, III

skelet (ikke markeret)

Db-48
Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige afsnit, …

B

basis cranii externa I, II, III

Db-34
Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra over …

basis cranii interna I, II, III

Db-34
Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra over …

basis mandibulae I, II, III

Db-33
Db-33

Mandibula  består af corpus mandibulae, 2 rami mandibulae og pars alveolaris I. Mandibula (set …

bækken I, II, III

se pelvis I, II, III

bækkenhvirvler I, II, III

se vertebrae sacrales I, II, III

bækkenkyfose II, III

skelet (ikke markeret)

Db-48
Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige afsnit, …

bihuler I, II, III

se sinus paranasales I, II, III

brystben I, II, III

se sternum I, II, III

brysthule I, II, III

se cavitas thoracis I, II, III

brysthvirvler I, II, III

skelet (ikke markeret)

Db-48
Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige afsnit, …

brystkasse I, II, III

se thorax I, II, III

brystkyfose II, III

skelet (ikke markeret)

Db-48
Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige afsnit, …

bulla ethmoidalis III

Db-19
Db-19

SIBENET I. Os ethmoidale set forfra. crista galli (tjener til tilhæftning for falx cerebri) (blå …

Db-28
Db-28

Næsens bihuler (sinus paranasales) Næsebihuler er luftfyldte hulrum i næsehulens naboknogler, man skelner mellem: 1. …

C

calcaneus II, III

skelet (ikke markeret)

Ab-2-34
Ab-2-34

Præparatet lateralt og dorsalt. membrana interossea (mellem tibia og fibula) (sort bøjle) ossøs trochlea (m. peroneus …

calvaria III

se theca cranii I, II, III

canales alveolares II, III

Db-28
Db-28

Næsens bihuler (sinus paranasales) Næsebihuler er luftfyldte hulrum i næsehulens naboknogler, man skelner mellem: 1. …

canali sacralis III

Db-48
Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige afsnit, …

canaliculi caroticotympanici III

Db-17
Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i …

canaliculus chordae tympani III

Db-17
Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i …

canaliculus mastoideus III

Db-17
Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i …

canaliculus tympanicus II, III

Db-17
Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i …

canalicus cochlese II, III

Db-17
Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i …

canalis basipharyngeus III

Db-18
Db-18

Os sphenoidale - set forfra. corpus, nr. 1 ala major, nr. 2 ala minor, nr. …

canalis caroticus I, II, III

Db-17
Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i …

canalis carpi III

Ab-1-71
Ab-1-71

Præparatet indgår i en serie på 4, hvor de forskellige lag i hånden vises. på dette præparat …

Ab-1-73
Ab-1-73

Underarm. Volarfladen. Muskler. m. flexor carpi ulnaris (rødt og gult mærke) m. flexor carpi …

canalis condylaris III

Db-16
Db-16

NAKKEBENET I. Os occipitale set bagfra. squama occipitalis, nr. 1 protuberantia occipitalis externa, nr. 4 …

canalis facialis II, III

Db-17
Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i …

canalis hypoglossi I, II, III

Db-16
Db-16

NAKKEBENET I. Os occipitale set bagfra. squama occipitalis, nr. 1 protuberantia occipitalis externa, nr. 4 …

canalis incisivus I, II, III

Db-24
Db-24

består af: 1. corpus maxillae, der har form som en tresidet pyramide med basis vendende …

canalis infraorbitalis I, II, III

Db-24
Db-24

består af: 1. corpus maxillae, der har form som en tresidet pyramide med basis vendende …

canalis mandibulae I, II, III

Db-33
Db-33

Mandibula  består af corpus mandibulae, 2 rami mandibulae og pars alveolaris I. Mandibula (set …

canalis mentalis I, II, III

Db-33
Db-33

Mandibula  består af corpus mandibulae, 2 rami mandibulae og pars alveolaris I. Mandibula (set …

canalis musculotubarius I, II, III

se også semicanalis m. tensoris tympani III og semicanalis tubae auditivae III

Db-17
Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i …

canalis nasolacrimalis I, II, III

Db-28
Db-28

Næsens bihuler (sinus paranasales) Næsebihuler er luftfyldte hulrum i næsehulens naboknogler, man skelner mellem: 1. …

canalis palatinus II, III ( = canalis pterygopalatinus)

Db-18
Db-18

Os sphenoidale - set forfra. corpus, nr. 1 ala major, nr. 2 ala minor, nr. …

Db-24
Db-24

består af: 1. corpus maxillae, der har form som en tresidet pyramide med basis vendende …

Db-25
Db-25

Os palatinum. I. Os palatinum (højre) set medialt fra. pars (= lamina) perpendicularis nr. 1 …

Db-28
Db-28

Næsens bihuler (sinus paranasales) Næsebihuler er luftfyldte hulrum i næsehulens naboknogler, man skelner mellem: 1. …

canalis pharyngeus III

Db-18
Db-18

Os sphenoidale - set forfra. corpus, nr. 1 ala major, nr. 2 ala minor, nr. …

canalis pterygoideus II, III

Db-18
Db-18

Os sphenoidale - set forfra. corpus, nr. 1 ala major, nr. 2 ala minor, nr. …

Db-34
Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra over …

canalis vertebralis I, II, III

skelet (ikke markeret)

Db-48
Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige afsnit, …

caput costae II, III

skelet (ikke markeret)

Ab-1-37
Ab-1-37

Præparatet set forfra. lig. longitudinale ant. (gråt mærke) lig. capituli costae radiatum (blå mærker) lig. …

Ab-1-47
Ab-1-47

Præparatet set oppefra. art. costotransversaria (sort folie i ledspalten) lig. tuberculi costae (grønt mærke) lig. …

caput costae III

skelet (ikke markeret)

caput femoris II, III

skelet (ikke markeret)

Db-52
Db-52

præparatet viser et længdesnit gennem den proximale ende af lårbenet, femur. bemærk fordelingen af substantia spongiosa og …

caput humeri II, III

skelet (ikke markeret)

Db-51
Db-51

Præparatet viser et eksempel på an kort knogle, (her er valgt en knogle fra fodroden), der er …

caput mandibulae I, II, III

Db-33
Db-33

Mandibula  består af corpus mandibulae, 2 rami mandibulae og pars alveolaris I. Mandibula (set …

carpus II, III

skelet (ikke markeret)

Ab-1-82
Ab-1-82

Præparatet viser et af leddene mellem underarmens knogler samt håndens led led mellem spoleben og albueben …

cartilago costalis II, III

skelet (ikke markeret)

cavitas cranii I, II, III

Db-28
Db-28

Næsens bihuler (sinus paranasales) Næsebihuler er luftfyldte hulrum i næsehulens naboknogler, man skelner mellem: 1. …

cavitas glenoidalis II, III

skelet (ikke markeret)

cavitas nasi I, II, III

deles i A. vestibulum nasi
B. cavitas nasi proprium
a. atrium mestus nasi medii III
b. meatus nasi inferior II, III
c. meatus nasi medius II, III
d. meatus nasi superior II, III
e. meatus nasopharyngeus III
f. recessus sphenoethmoidalis III
g. mestus nasi communis III
se disse

Db-28
Db-28

Næsens bihuler (sinus paranasales) Næsebihuler er luftfyldte hulrum i næsehulens naboknogler, man skelner mellem: 1. …

Db-34
Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra over …

cavitas pelvis I, II, III

skelet (ikke markeret)

Ab-2-20
Ab-2-20

Pelvis og femur (humant). Regio glutea. m. gluteus maximus (sort mærke) musklen er skåret igennem …

Db-48
Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige afsnit, …

cavitas thoracis I, II, III

skelet (ikke markeret)

Aa-1-17
Aa-1-17

Medialside. Hoved og canalis vertebralis. n. opticus (rødt mærke) a. carotis int. (blå sonde) …

Ab-1-8
Ab-1-8

Forsiden. grænsen mellem mediastinum sup. og mediastinum inf. (hvid ramme) processus xiphoideus (blåt mærke). Knoglen …

cellulae ethmoidales I, II, III

Db-19
Db-19

SIBENET I. Os ethmoidale set forfra. crista galli (tjener til tilhæftning for falx cerebri) (blå …

Db-28
Db-28

Næsens bihuler (sinus paranasales) Næsebihuler er luftfyldte hulrum i næsehulens naboknogler, man skelner mellem: 1. …

cellulae mastoideae I, II, III

Db-17
Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i …

choanae I, II, III

Db-34
Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra over …

choncha nasalis superior II, III

Db-19
Db-19

SIBENET I. Os ethmoidale set forfra. crista galli (tjener til tilhæftning for falx cerebri) (blå …

choncha nasalis suprema II, III

Db-19
Db-19

SIBENET I. Os ethmoidale set forfra. crista galli (tjener til tilhæftning for falx cerebri) (blå …

chonchae sphenoidales III

Db-18
Db-18

Os sphenoidale - set forfra. corpus, nr. 1 ala major, nr. 2 ala minor, nr. …

cingulum membri superioris

se skulderbælte I, II, III

clavicula I, II, III

skelet (ikke markeret)

Ab-1-44
Ab-1-44

Præparatet set forfra. Cavitas cranii. n. opticus (rød ring) tractus opticus (hvid ring) n. …

clivus I, II, III

Db-16
Db-16

NAKKEBENET I. Os occipitale set bagfra. squama occipitalis, nr. 1 protuberantia occipitalis externa, nr. 4 …

Db-34
Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra over …

collum chirurgicum III

skelet (ikke markeret)

Db-51
Db-51

Præparatet viser et eksempel på an kort knogle, (her er valgt en knogle fra fodroden), der er …

collum costae II, III

skelet (ikke markeret)

Ab-1-37
Ab-1-37

Præparatet set forfra. lig. longitudinale ant. (gråt mærke) lig. capituli costae radiatum (blå mærker) lig. …

Ab-1-47
Ab-1-47

Præparatet set oppefra. art. costotransversaria (sort folie i ledspalten) lig. tuberculi costae (grønt mærke) lig. …

collum costae III

skelet (ikke markeret)

collum femoris II, III

skelet (ikke markeret)

collum mandibulae I, II, III

Db-33
Db-33

Mandibula  består af corpus mandibulae, 2 rami mandibulae og pars alveolaris I. Mandibula (set …

columna vertebralis I, II, III

skelet (ikke markeret)

Db-48
Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige afsnit, …

concha nasalis inferior I, II, III

Db-20
Db-20

NÆSEMUSLING I. Venstre concha nasalis inf. (medialflade). proc. lacrimalis (danner forbindelse med underkanten af os …

Db-28
Db-28

Næsens bihuler (sinus paranasales) Næsebihuler er luftfyldte hulrum i næsehulens naboknogler, man skelner mellem: 1. …

Db-38
Db-38

Hårde gane set nedefra. os incisivum (blå flade) lamina horizontalis ossis palatini (orange flade) proc. …

concha nasalis medius II, III

Db-19
Db-19

SIBENET I. Os ethmoidale set forfra. crista galli (tjener til tilhæftning for falx cerebri) (blå …

Db-28
Db-28

Næsens bihuler (sinus paranasales) Næsebihuler er luftfyldte hulrum i næsehulens naboknogler, man skelner mellem: 1. …

conchae nasales I, II, III

omfatter: 1) concha nasalis inferior I, II, III
2) concha nasalis medius II, III
3) concha nasalis superior II, III
4) concha nasalis suprema II, III
se disse.

condyli femoris III

se: knoformede fremspring på femur II, III

condyli femoris III

skelet (ikke markeret)

condylus occipitalis

Db-16
Db-16

NAKKEBENET I. Os occipitale set bagfra. squama occipitalis, nr. 1 protuberantia occipitalis externa, nr. 4 …

cornu majus ossis hyoidei II, III

Db-27
Db-27

Os hyoideum. corpus ossis hyoidei (blå flade) cornua majora (gule flader) cornua minora (røde flader) …

cornu minus ossis hyoidei II, III

Db-27
Db-27

Os hyoideum. corpus ossis hyoidei (blå flade) cornua majora (gule flader) cornua minora (røde flader) …

corpus claviculae III

skelet (ikke markeret)

corpus costae II, III

skelet (ikke markeret)

Ab-1-8
Ab-1-8

Forsiden. grænsen mellem mediastinum sup. og mediastinum inf. (hvid ramme) processus xiphoideus (blåt mærke). Knoglen …

corpus costae III

skelet (ikke markeret)

corpus femoris II, III

se femur II, III

corpus femoris II, III

skelet (ikke markeret)

corpus fibulae II, III

se fibula II, III

corpus humeri II, III

se humerus II, III

corpus mandibulae I, II, III

Db-33
Db-33

Mandibula  består af corpus mandibulae, 2 rami mandibulae og pars alveolaris I. Mandibula (set …

corpus maxillae I, II, III

Db-24
Db-24

består af: 1. corpus maxillae, der har form som en tresidet pyramide med basis vendende …

corpus ossis hyoidei II, III

Db-27
Db-27

Os hyoideum. corpus ossis hyoidei (blå flade) cornua majora (gule flader) cornua minora (røde flader) …

corpus ossis sphenoidalis I, II, III

Db-18
Db-18

Os sphenoidale - set forfra. corpus, nr. 1 ala major, nr. 2 ala minor, nr. …

corpus sterni I, II, III

skelet (ikke markeret)

Ab-1-48
Ab-1-48

Præparatet set forfra. lig. sternocostale intraarticulare (røde mærker) art. sternocostalis (ledspalter) (sort folie) lig. sternocostale …

corpus tibiae III

se tibia II, III

corpus vertebrae II, III

skelet (ikke markeret)

Db-48
Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige afsnit, …

costa I, II, III

skelet (ikke markeret)

Ab-1-18
Ab-1-18

Fritstående Thorax og nederste del af halsen Forsiden: m. longus capitis (orange mærke) …

costae fluctuantes III

skelet (ikke markeret)

costae spuriae II, III

skelet (ikke markeret)

costae verae II, III

skelet (ikke markeret)

cranium cerebrale I, II, III (= hjernekranium I, II, III. = neurocranium I, II, III)

se neurocranium I, II, III

cranium faciale I, II, III (= ansigtskranium I, II, III. = splanchnocranium I, II, III. = cranium vi

Db-34
Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra over …

crista buccinatoria II, III

Db-33
Db-33

Mandibula  består af corpus mandibulae, 2 rami mandibulae og pars alveolaris I. Mandibula (set …

crista chonchalis III

på facies nasalis maxillae:
på lamina perpendicularis ossis palatini:

crista chonchalis III

på facies nasalis maxillae:
på lamina perpendicularis ossis palatini:

crista colli mandibulae

Db-33
Db-33

Mandibula  består af corpus mandibulae, 2 rami mandibulae og pars alveolaris I. Mandibula (set …

crista ethmoidalis

på processus frontalis maxillae:
på lamina perpendicularis ossis palatini:

Db-24
Db-24

består af: 1. corpus maxillae, der har form som en tresidet pyramide med basis vendende …

Db-25
Db-25

Os palatinum. I. Os palatinum (højre) set medialt fra. pars (= lamina) perpendicularis nr. 1 …

crista frontalis ossis frontalis

Db-14
Db-14

PANDEBENET I. Os frontale. facies frontalis (eller externa) på squama, nr. 1 pars nasalis, nr. …

crista galli

Db-19
Db-19

SIBENET I. Os ethmoidale set forfra. crista galli (tjener til tilhæftning for falx cerebri) (blå …

Db-39
Db-39

Horisontalsnit gennem fossa pterygopalatina (set nedefra). Højre side. maxilla (gul) concha nasalis inferior (brun …

crista iliaca

skelet (ikke markeret)

Db-48
Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige afsnit, …

crista infratemporalis

Db-18
Db-18

Os sphenoidale - set forfra. corpus, nr. 1 ala major, nr. 2 ala minor, nr. …

Db-34
Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra over …

crista lacrimalis anterior

Db-24
Db-24

består af: 1. corpus maxillae, der har form som en tresidet pyramide med basis vendende …

Db-34
Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra over …

crista lacrimalis posterior

Db-21
Db-21

TÅREBEN - os lacrimale. I. os lacrimale (højre) set lateralt fra. crista lacrimalis posterior (sort linie) …

Db-34
Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra over …

crista nasalis

Db-24
Db-24

består af: 1. corpus maxillae, der har form som en tresidet pyramide med basis vendende …

crista occipitalis externa

Db-16
Db-16

NAKKEBENET I. Os occipitale set bagfra. squama occipitalis, nr. 1 protuberantia occipitalis externa, nr. 4 …

crista occipitalis interna

Db-16
Db-16

NAKKEBENET I. Os occipitale set bagfra. squama occipitalis, nr. 1 protuberantia occipitalis externa, nr. 4 …

crista sacralis mediana

skelet (ikke markeret)

Db-48
Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige afsnit, …

crista sphenoidalis

Db-18
Db-18

Os sphenoidale - set forfra. corpus, nr. 1 ala major, nr. 2 ala minor, nr. …

crista temporalis

Db-33
Db-33

Mandibula  består af corpus mandibulae, 2 rami mandibulae og pars alveolaris I. Mandibula (set …

crista transversa (i fundus meatus acustici interni)

crista zygomaticoalveolaris (= crista infrazygomatica)

Db-24
Db-24

består af: 1. corpus maxillae, der har form som en tresidet pyramide med basis vendende …

Db-34
Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra over …

crus laterale cristae temporalis

se crista buccinatoria II, III

crus mediale cristae temporalis

Db-33
Db-33

Mandibula  består af corpus mandibulae, 2 rami mandibulae og pars alveolaris I. Mandibula (set …

D

dens axis

Aa-2-174
Aa-2-174

Præparatet set bagfra. atlas, arcus ant. (sort mærke) atlas, arcus post. (grønt mærke) dens axis …

Db-48
Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige afsnit, …

dens epistrophei

se dens axis II, III

diafyse

Db-51
Db-51

Præparatet viser et eksempel på an kort knogle, (her er valgt en knogle fra fodroden), der er …

digitus anularis

se fingerknogler I, II, III

digitus medius

se fingerknogler I, II, III

digitus minimus

se fingerknogler I, II, III

digitus minimus

se tåknogler I, II, III

dorsum sellae

Db-18
Db-18

Os sphenoidale - set forfra. corpus, nr. 1 ala major, nr. 2 ala minor, nr. …

Db-34
Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra over …