Emnekartotek / Centralnervesystemet

A

Abducenskernen

Db-9

Hjernestammen med motoriske hjernenervekerner (model). n. oculomotorius (røde tråde) n. trochlearis (orange tråd)

Db-31

Motoriske hjernenervekerner. parasympatiske kerner: 3, 7, 9, 10 (blå) Alm. som eff. kerner: 3, 4, 6, 12 (gule) Spec.

Adhesio interthalamica

Aa-1-143

Medialsiden. m. geniohyoideus (rødt mærke) m. mylohyoideus (gult mærke) m. hyoglossus (blåt mærke) constrictor pha

Dem-104

Præparatet set bagfra. corpus callosum (sort og blåt mærke) septum pellucidum (grøn bøjle) fornix columna (1 lille

Alveus

Ac-2-15

Hjernesnit. 1. genu corporis callosi (gråt mærke) 2. Snit svarende til forreste del af forhornene. co

Apertura lateralis (4. ventrikel)

Ac-1-2

Hjernestammen og thalami set fra oven. nucleus caudatus (2 blå mærker) thalamus (2 grønne mærker) imellem de to thala

Aa-1-85

Præparatets bagside. venter occipitalis (grønt mærke) m. sternocleidomastoideus (stort rødt mærke) m. splenius capiti

Apertura mediana (4. ventrikel)

...

Apparent udspring

Præparatet viser de fleste hjernenervers apparente udspring - se også de enkelte nerver

Ac-2-11

Hjernestammen. I Bagflade (øverste præparat). clava (gult mærke) (svarer til nucleus gracilis) tuberculum cuneatum

aqueductus mecencephali

Ac-1-4

Pons og medulla oblongata (set lateralt fra). cerebellum delvis fjernet cerebellums forbindelser: brachium pontis

Aa-1-45

Sagittalsnit set medialt fra. Muskler. m. masseter (3 røde mærker) m. temporalis (2 røde mærker) m. pterygoideus l

Arachnoidea

Aa-1-39

Præparatet set oppefra. cutis (blå bøjle) subcutis (grå bøjle) galea aponeurotica (hvid bøjle) subgalealt bindevæv

Aa-1-162

Præparatets bagside. Muskler. venter occipitalis (rødt mærke) m. trapezius (insertion) (rødt og grønt mærke) m. se

Archicerebellum

Ac-1-22

Præparaterne viser sagittalsnit gennem pons og cerebellum. Præparatet til højre. archicerebellum (grøn farve) pal

Ac-1-23

Præparatet viser cerebellum og pons set forfra. Præparatet til højre. pons, er ikke markeret. Bemærk tværstribnin

Area piriformis

Ac-2-16

Hjernen A. Mediansnit visende medialsiden af venstre hemisphere bulbus olfactorius (grønt mærke) tractus ol

Area prætectalis

...

Area striata

1) Synscenteret er lokaliseret til area striata omkring
2) sulcus calcarinus
se 1) og 2)

Area venstibularis

Ac-1-19

Præparatet viser størstedelen af hjernestammen set bagfra. Det øverste snit er lagt lige over de nedre firhøje, dvs. præ

Dem-101

Præparatet set bagfra. corpus callosum (sort og blåt mærke) nucl. caudatus caput (1 sort mærke) corpus (2 sorte mæ

B

Baghorn (cornu posterius ventriculi lateralis)

Db-43

Model af hjernens ventrikelsystem. 1: højre lateralventrikel 3: III. ventrikel aqueductus mesencephali (Sulvii) forbi

Ac-1-5

Hjernens lateralventrikler. set oppefra: nucleus caudatus sin. (blåt mærke) thalamus sin. (rød) corpus callosum, b

Bagstreng (funiculus posterior)

Aa-1-85

Præparatets bagside. venter occipitalis (grønt mærke) m. sternocleidomastoideus (stort rødt mærke) m. splenius capiti

Bagstrengsbaner

Db-7

Pyramidebaner. Den "motoriske homunculus" ses svarende til det område af hjernebarken, hvorfra den tværstribede muskulat

Bagstrengskerner

Se a) nucleus gracilis II, III
b) nucleus cuneastus II, III
c) nucleus cunestus accessorius III

Basale hjerneganglier

Udgøres af: nucleus caudatus (II, III)
putamen (II, III) )
globus pallidus (II, III) ) nucl. lentiformis
claustrum (III)
se også disse

Ac-2-15

Hjernesnit. 1. genu corporis callosi (gråt mærke) 2. Snit svarende til forreste del af forhornene. co

Ac-1-18

Hjernemodel. fissura longitudinalis cerebri (rød folie) ventrikelsystemet (gult) nucl. caudatus (blå) nucl. lentif

Basis cerebri

Dem-106

Hjernen set nedefra. telencephalon (sorte mærker) diencephalon: hypothalamus - bemærk hypofysen mangler - (indramm

Ac-2-2

basis cerebri samt horisontalt snit gennem hjernen. snittet er set nedefra. bemærk: lateralventriklernes for- og baghorn sa

Brachium colliculi inferioris

Ac-1-21

Præparatet viser hjernestammen, diencephalon og de basale hjerneganglier set skråt bagfra. Lillehjernen, cerebellum, er

Dem-97

Hjernestammen er fjernet, og hjernen er set nedefra. lobus frontalis (sort og hvidt mærke) lobus temporalis (3 sorte

Dem-104

Præparatet set bagfra. corpus callosum (sort og blåt mærke) septum pellucidum (grøn bøjle) fornix columna (1 lille

Brachium colliculi superioris

Ac-1-21

Præparatet viser hjernestammen, diencephalon og de basale hjerneganglier set skråt bagfra. Lillehjernen, cerebellum, er

Dem-97

Hjernestammen er fjernet, og hjernen er set nedefra. lobus frontalis (sort og hvidt mærke) lobus temporalis (3 sorte

Dem-104

Præparatet set bagfra. corpus callosum (sort og blåt mærke) septum pellucidum (grøn bøjle) fornix columna (1 lille

Brachium conjunctivum

Se pedunculus cerebellaris superior I, II, III

brachium pontis

Se pundunculus cerebellaris medius I, II, III

Brobøjning

...

Bulbus

Se medulla oblongata I, II, III

Bulbus

Se medulla oblongata I, II, III

C

Canalis centralis

...

Capsula externa

Ac-2-15

Hjernesnit. 1. genu corporis callosi (gråt mærke) 2. Snit svarende til forreste del af forhornene. co

Ac-2-17

Horisontalsnit af hjerne. NB: snittene er set nedefra. Snit 1: nucl. caudatus (højre side af hjernen) (blå

Capsula extrema

Ac-2-15

Hjernesnit. 1. genu corporis callosi (gråt mærke) 2. Snit svarende til forreste del af forhornene. co

Ac-2-17

Horisontalsnit af hjerne. NB: snittene er set nedefra. Snit 1: nucl. caudatus (højre side af hjernen) (blå

Capsula interna

Ac-2-17

Horisontalsnit af hjerne. NB: snittene er set nedefra. Snit 1: nucl. caudatus (højre side af hjernen) (blå

Ac-1-16

Venstre hemisphere. capsula interna lentis (grønt mærke) corona radiata (orange mærke) tractus geniculocalcarinus (rø

Ac-2-15

Hjernesnit. 1. genu corporis callosi (gråt mærke) 2. Snit svarende til forreste del af forhornene. co

Caput nuclei caudati

Ac-1-12

caput nuclei caudati (3 røde mærker) cauda nuclei caudati (2 røde mærker) nucleus amygdalae (rødt mærke) nucleus lent

Ac-2-3

Horisontalsnit gennem hjernen. thalamus (gult mærke) caput nuclei caudati (rødt mærke) putamen (blåt mærke) latera

Dem-104

Præparatet set bagfra. corpus callosum (sort og blåt mærke) septum pellucidum (grøn bøjle) fornix columna (1 lille

cauda equina

...

cauda nuclei caudati

Ac-1-12

caput nuclei caudati (3 røde mærker) cauda nuclei caudati (2 røde mærker) nucleus amygdalae (rødt mærke) nucleus lent

Dem-104

Præparatet set bagfra. corpus callosum (sort og blåt mærke) septum pellucidum (grøn bøjle) fornix columna (1 lille

Cavitas Meckeli

Aa-2-18

Præparatet set forfra. Cavitas cranii. falx cerebri (rød bøjle) falx cerebelli (sort bøjle) tentorium cerebelli (h

cavitas trigeminale

Se cavitas Meckeli III

Cerebello-pontine vinkel

Ac-2-11

Hjernestammen. I Bagflade (øverste præparat). clava (gult mærke) (svarer til nucleus gracilis) tuberculum cuneatum

Ac-1-20

Præparatet viser en del af hjernestammen set forfra. Da præparatet er skåret igennem lige over pons, kan man kun se de t

cerebellum

Ac-1-4

Pons og medulla oblongata (set lateralt fra). cerebellum delvis fjernet cerebellums forbindelser: brachium pontis

Ac-1-22

Præparaterne viser sagittalsnit gennem pons og cerebellum. Præparatet til højre. archicerebellum (grøn farve) pal

Ac-1-23

Præparatet viser cerebellum og pons set forfra. Præparatet til højre. pons, er ikke markeret. Bemærk tværstribnin

Cerebellums afferente forbindelser

1. tractus vestibulocerebellaris III
2. tractus spinocerebellaris posterior II, III
3. tractus olivocerebellaris III
4. fibrae arcuatae externae ventrales III
5. fibrae arcuatae externae dorsales III
6. tractus pontocerebellaris II, III
7. tractus spinocerebellaris anterior II, III
8. tractus tectocerebellaris III

Db-11

Cerebellums afferente forbindelser (model). Der ses 4 snit af centralnervesystemet: nederste: med. spinalis næstneder

Cerebellums efferente forbindelser

1. "Cerebellovestibulære baner" III
2. "Cerebelloreticulære baner" III
3. Tractus cerebello-rubralis III
4. "Cerebellothalamiske baner" III

Db-13

Cerebellums efferente forbindelser (model). Der ses tre tværsnit gennem centralnervesystemet: nederste: med. spinalis

cerebrospinale nerver

Se de enkelte hjernenerver

cisterna cerebello-medullaris

Se cisterna magna II, III

Cisterna magna

Aa-1-1

Medialsiden Rude i concha nasalis inf. I ruden ses gul sonde visende ductus nasolacrimalis. De øvrige conchae er fjernet

Dem-12

Præparatet set medialt fra. m. semispinalis capitis (2 hvide mærker) m. rectus capitis post. minor (rødt og gråt mærke)

Claustrum

Ac-2-15

Hjernesnit. 1. genu corporis callosi (gråt mærke) 2. Snit svarende til forreste del af forhornene. co

Ac-2-17

Horisontalsnit af hjerne. NB: snittene er set nedefra. Snit 1: nucl. caudatus (højre side af hjernen) (blå

clava

Se tuberculum neclei Gracilis III

Cochleariskerner

Db-10

Hjernestammen med sensitive hjernenervekerner (terminalkerner). nucl. n. trigemini (sort) a) nucl. tractus mesensepha

Colliculus facialis

Ac-1-19

Præparatet viser størstedelen af hjernestammen set bagfra. Det øverste snit er lagt lige over de nedre firhøje, dvs. præ

Dem-101

Præparatet set bagfra. corpus callosum (sort og blåt mærke) nucl. caudatus caput (1 sort mærke) corpus (2 sorte mæ

Columna fornicis

Se også fornix I, II, III

Ac-2-16

Hjernen A. Mediansnit visende medialsiden af venstre hemisphere bulbus olfactorius (grønt mærke) tractus ol

Dem-108

Øverste hjernehalvdel. Venstre hemispheres medialside. gyrus parahippocampalis (grønt og hvidt mærke) gyrus cinguli (

Dem-101

Præparatet set bagfra. corpus callosum (sort og blåt mærke) nucl. caudatus caput (1 sort mærke) corpus (2 sorte mæ

Comissura anterior

Ac-1-10

Fornix og corpus callosum (set oppefra) fimbria hippocampi (rødt mærke) fornix (rød ring) tractus mamillothalamicus (

Dem-108

Øverste hjernehalvdel. Venstre hemispheres medialside. gyrus parahippocampalis (grønt og hvidt mærke) gyrus cinguli (

Commussura posterior

Ac-2-15

Hjernesnit. 1. genu corporis callosi (gråt mærke) 2. Snit svarende til forreste del af forhornene. co

Conus medullaris

...

Corona radiata

Ac-1-13

Pyramidebaner og synsbaner. decussatio pyramidum (1 rødt mærke) pyramis (2 røde mærker) pes (basis) pedunculi (3 røde

Ac-1-21

Præparatet viser hjernestammen, diencephalon og de basale hjerneganglier set skråt bagfra. Lillehjernen, cerebellum, er

Dem-109

lobus occipitalis (rest) (gråt mærke) corona radiata (blå mærker) nucl. lentiformis (sort mærke) radiatio optica (grø

corpora mamillaris

Ac-2-17

Horisontalsnit af hjerne. NB: snittene er set nedefra. Snit 1: nucl. caudatus (højre side af hjernen) (blå

Dem-101

Præparatet set bagfra. corpus callosum (sort og blåt mærke) nucl. caudatus caput (1 sort mærke) corpus (2 sorte mæ

Dem-97

Hjernestammen er fjernet, og hjernen er set nedefra. lobus frontalis (sort og hvidt mærke) lobus temporalis (3 sorte

corpora quadrigemina

Ac-2-11

Hjernestammen. I Bagflade (øverste præparat). clava (gult mærke) (svarer til nucleus gracilis) tuberculum cuneatum

Ac-1-21

Præparatet viser hjernestammen, diencephalon og de basale hjerneganglier set skråt bagfra. Lillehjernen, cerebellum, er

corpus amygdaloideum

Db-30

Model af hjerneventriklerne (lateralventrikler og 3. ventrikel). ventrikelsystemet (undtagen IV. ventrikel) er udfyldt m

Ac-1-12

caput nuclei caudati (3 røde mærker) cauda nuclei caudati (2 røde mærker) nucleus amygdalae (rødt mærke) nucleus lent

Dem-97

Hjernestammen er fjernet, og hjernen er set nedefra. lobus frontalis (sort og hvidt mærke) lobus temporalis (3 sorte

corpus callossum

Ac-2-16

Hjernen A. Mediansnit visende medialsiden af venstre hemisphere bulbus olfactorius (grønt mærke) tractus ol

Ac-2-15

Hjernesnit. 1. genu corporis callosi (gråt mærke) 2. Snit svarende til forreste del af forhornene. co

Ac-1-14

Højre hemisphere fra lateralsiden. hippocampus (rødt mærke) fornix (grønt mærke) ved overgang i fimbria hippocampi st

Corpus fornicis

Se også fornix I, II, III

Ac-2-5

Mediansnit af hjernen (lateralvæg I III. ventrikel). corpus callosum (2 røde mærker) corpus fornicis (2 blå mærker)

Dem-97

Hjernestammen er fjernet, og hjernen er set nedefra. lobus frontalis (sort og hvidt mærke) lobus temporalis (3 sorte

Dem-101

Præparatet set bagfra. corpus callosum (sort og blåt mærke) nucl. caudatus caput (1 sort mærke) corpus (2 sorte mæ

Dem-108

Øverste hjernehalvdel. Venstre hemispheres medialside. gyrus parahippocampalis (grønt og hvidt mærke) gyrus cinguli (

Corpus geniculatum laterale

Ac-2-11

Hjernestammen. I Bagflade (øverste præparat). clava (gult mærke) (svarer til nucleus gracilis) tuberculum cuneatum

Ac-1-2

Hjernestammen og thalami set fra oven. nucleus caudatus (2 blå mærker) thalamus (2 grønne mærker) imellem de to thala

Corpus geniculatum mediale

Ac-2-11

Hjernestammen. I Bagflade (øverste præparat). clava (gult mærke) (svarer til nucleus gracilis) tuberculum cuneatum

Ac-1-2

Hjernestammen og thalami set fra oven. nucleus caudatus (2 blå mærker) thalamus (2 grønne mærker) imellem de to thala

Corpus nuclei caudati

Dem-104

Præparatet set bagfra. corpus callosum (sort og blåt mærke) septum pellucidum (grøn bøjle) fornix columna (1 lille

Corpus pineale

Ac-1-21

Præparatet viser hjernestammen, diencephalon og de basale hjerneganglier set skråt bagfra. Lillehjernen, cerebellum, er

Dem-107

Højre hjernehalvdel. Medialsiden. telencephalon (sorte mærker) diencephalon, herfra ses thalamus (brune mærker)

Corpus restiforme

Se pedunculus cerebellaris inferior I, II, III

cortex cerebelli

Ac-2-2

basis cerebri samt horisontalt snit gennem hjernen. snittet er set nedefra. bemærk: lateralventriklernes for- og baghorn sa

Ac-2-10

Cerebellum. nucleus dentatus (omkring blåt mærke) brachium conjunctivum (orange mærke) decussatio brachiorum conjunct

Cortex cerebelli

Ac-2-2

basis cerebri samt horisontalt snit gennem hjernen. snittet er set nedefra. bemærk: lateralventriklernes for- og baghorn sa

Ac-2-10

Cerebellum. nucleus dentatus (omkring blåt mærke) brachium conjunctivum (orange mærke) decussatio brachiorum conjunct

Cortex cerebri

Anitserie 27 (ikke markeret)

Ac-2-9

Cerebrum. (de understregede gyri er vigtigst) Venstre hemisphere set fra lateralsiden. Lobus frontalis: gyrus

Dem-169

Præparatet viser telencephalon, der består af to hemispherer. hemisphererne adskilles af en dyb fure (sulcus longitudina

Corticopontine bane

Db-11

Cerebellums afferente forbindelser (model). Der ses 4 snit af centralnervesystemet: nederste: med. spinalis næstneder

Crus anterius (capsula interna)

Ac-2-17

Horisontalsnit af hjerne. NB: snittene er set nedefra. Snit 1: nucl. caudatus (højre side af hjernen) (blå

Crus cerebri

Dem-101

Præparatet set bagfra. corpus callosum (sort og blåt mærke) nucl. caudatus caput (1 sort mærke) corpus (2 sorte mæ

Dem-103

Præparatet bagfra. Cerebellum. hemispherium sin. (hvidt og blåt mærke) vermis (gråt og blåt mærke) nucl. dentatus

Ac-2-17

Horisontalsnit af hjerne. NB: snittene er set nedefra. Snit 1: nucl. caudatus (højre side af hjernen) (blå

Crus fornicis

Se også fornix I, II, III

Dem-97

Hjernestammen er fjernet, og hjernen er set nedefra. lobus frontalis (sort og hvidt mærke) lobus temporalis (3 sorte

Dem-104

Præparatet set bagfra. corpus callosum (sort og blåt mærke) septum pellucidum (grøn bøjle) fornix columna (1 lille

Ac-2-16

Hjernen A. Mediansnit visende medialsiden af venstre hemisphere bulbus olfactorius (grønt mærke) tractus ol

Crus posterior (capsula interna)

Ac-2-17

Horisontalsnit af hjerne. NB: snittene er set nedefra. Snit 1: nucl. caudatus (højre side af hjernen) (blå

D

Decussatio brachiorum conjuctivorum

Ac-1-16

Venstre hemisphere. capsula interna lentis (grønt mærke) corona radiata (orange mærke) tractus geniculocalcarinus (rø

Ac-2-10

Cerebellum. nucleus dentatus (omkring blåt mærke) brachium conjunctivum (orange mærke) decussatio brachiorum conjunct

Decussatio lemniscorum

Db-7

Pyramidebaner. Den "motoriske homunculus" ses svarende til det område af hjernebarken, hvorfra den tværstribede muskulat

Decussatio pyramidum

Ac-1-13

Pyramidebaner og synsbaner. decussatio pyramidum (1 rødt mærke) pyramis (2 røde mærker) pes (basis) pedunculi (3 røde

Db-7

Pyramidebaner. Den "motoriske homunculus" ses svarende til det område af hjernebarken, hvorfra den tværstribede muskulat

Deiters kerne

Db-10

Hjernestammen med sensitive hjernenervekerner (terminalkerner). nucl. n. trigemini (sort) a) nucl. tractus mesensepha

Diaphragma sellae

Aa-2-37

Præparatets bagside. tractus opticus (rødt mærke) chiasma opticum (grønt mærke) n. oculomotorius (grå ring) n. tro

Aa-2-168

Forfra. Cavitas cranii. chiasma opticum (gult mærke) n. opticus (gul ring) n. oculomotorius (grøn ring) tractus

Diencephalon

Består af: 1. thalamus
2. hypothalamus
3. metathalamus
4. epithalamus
se også disse

Dem-107

Højre hjernehalvdel. Medialsiden. telencephalon (sorte mærker) diencephalon, herfra ses thalamus (brune mærker)

Duramater

Aa-1-145

Calvarium set oppefra. Knoglen er fjernet med hud og underhud. bemærk tykkelsen af dura mater, hvis ydre blad er fjernet

Ab-1-68

Præparatet set bagfra. medulla spinalis (grønt mærke) nn. cervicalis: radix ant. (blå ring) radix post. (sort ring