Emnekartotek / Synsorganet

A

Akkomodationsmuskel

Se m. ciliaris I, II, III

Angulus iridocornealis

Se irisvinklen II, III

Apparatus lacrimalis

Omfatter: a) gl. lacrimalis I, II, III
b) tåresø I, II, III
c) tårepunkter I, II, III
d) canaliculi lacrimalis III
e) saccus lacrimalis I, II, III
f) ductus nasolacrimalis II, III
se disse

Å

Årehinde

Se chorioides II, III

A

Axis oculi

Aa-1-195

Øjenserie. Præparaterne 1-8 er fra kalve. Præparat nr. 9 er et humant øje. Præparaterne 1, 2, 3, 4, 7 og 9 er horison

Axis optica

Se axis oculi II, III

B

Bageste øjenkammer (= camera oculi posterior)

Aa-1-195

Øjenserie. Præparaterne 1-8 er fra kalve. Præparat nr. 9 er et humant øje. Præparaterne 1, 2, 3, 4, 7 og 9 er horison

Aa-1-58

Snit: orbita. Snit A: sagittalsnit gennem bulbus oculi set lateralt fra. m. levator palpebrae sup. (grønt mærke) m

Db-55

Øjet (organon = organum visus) (planche). Bulbus oculi omfatter: (tallene refererer til fig. I og II) hinder: tuni

Bindehinde

Se conjunctiva I, II, III

Blinde del af retina

Se pars coeca retinae II, III

Blinde plet

Se papilla nervi optici I, II, III

Bulbus oculi

Aa-1-59

Orbita set oppefra. m. obliquus oculi sup. (gult mærke) m. levator palpebrae sup. (rødt mærke) m. rectus oculi sup. (

Aa-1-58

Snit: orbita. Snit A: sagittalsnit gennem bulbus oculi set lateralt fra. m. levator palpebrae sup. (grønt mærke) m

Aa-1-195

Øjenserie. Præparaterne 1-8 er fra kalve. Præparat nr. 9 er et humant øje. Præparaterne 1, 2, 3, 4, 7 og 9 er horison

C

Camera oculi anterior

Aa-1-195

Øjenserie. Præparaterne 1-8 er fra kalve. Præparat nr. 9 er et humant øje. Præparaterne 1, 2, 3, 4, 7 og 9 er horison

Aa-1-58

Snit: orbita. Snit A: sagittalsnit gennem bulbus oculi set lateralt fra. m. levator palpebrae sup. (grønt mærke) m

Db-55

Øjet (organon = organum visus) (planche). Bulbus oculi omfatter: (tallene refererer til fig. I og II) hinder: tuni

Canaliculi lacrimales (=ductuli lacrimalis)

Dem-177

Præparatets forside. venter frontalis (2 grønne mærker) m. levator labii sup., caput infraorbitale = m. levator labii

Aa-1-53

venter frontalis (2 blå mærker) m. levator labii sup., caput angulare (gult mærke) m. nasalis, pars transversa (rødt mær

Canalis Schlemmi

Db-55

Øjet (organon = organum visus) (planche). Bulbus oculi omfatter: (tallene refererer til fig. I og II) hinder: tuni

Canalis semicircularis lateralis

Aa-1-204

Fossa infratemporalis. Præparatet set lateralt fra. m. masseter og arcus zygomaticus er klappet frem; den oprindelige be

Canalis semicircularis posterior

Aa-2-174

Præparatet set bagfra. atlas, arcus ant. (sort mærke) atlas, arcus post. (grønt mærke) dens axis (gult mærke) prot

Aa-1-204

Fossa infratemporalis. Præparatet set lateralt fra. m. masseter og arcus zygomaticus er klappet frem; den oprindelige be

Canalis semicircularis superior

Aa-2-174

Præparatet set bagfra. atlas, arcus ant. (sort mærke) atlas, arcus post. (grønt mærke) dens axis (gult mærke) prot

Aa-1-204

Fossa infratemporalis. Præparatet set lateralt fra. m. masseter og arcus zygomaticus er klappet frem; den oprindelige be

Canalis spiralis

Db-54

Høreorganet (organon auditus = organum vestibulocochleare) (planche) I. Snit af høreorganet (højre set forfra).

Caruncula lacrimalis

Dem-177

Præparatets forside. venter frontalis (2 grønne mærker) m. levator labii sup., caput infraorbitale = m. levator labii

Db-55

Øjet (organon = organum visus) (planche). Bulbus oculi omfatter: (tallene refererer til fig. I og II) hinder: tuni

Centralgruben

Se fovea centralis III

chorioidea

Aa-1-58

Snit: orbita. Snit A: sagittalsnit gennem bulbus oculi set lateralt fra. m. levator palpebrae sup. (grønt mærke) m

Aa-1-195

Øjenserie. Præparaterne 1-8 er fra kalve. Præparat nr. 9 er et humant øje. Præparaterne 1, 2, 3, 4, 7 og 9 er horison

Conjunctiva

Aa-2-72

Præparatets medialside. Muskler. m. pterygoideus lat. (øvre hoved) (2 røde mærker) m. pterygoideus lat. (nedre hoved)

Aa-1-117

Præparatet set bagfra. Muskler. venter frontalis (hvidt mærke) m. corrugator supercilii (grønt mærke) m. orbicular

Conjunctivalsæk

Aa-1-58

Snit: orbita. Snit A: sagittalsnit gennem bulbus oculi set lateralt fra. m. levator palpebrae sup. (grønt mærke) m

Aa-2-71

Præparatets lateralside. Muskler. m. masseter (rødt mærke) m. zygomaticus major major major (blåt mærke) m. sterno

Conjunctivas omslagsfold

Se fornix conjunctiva II, III

Cornea

Aa-1-195

Øjenserie. Præparaterne 1-8 er fra kalve. Præparat nr. 9 er et humant øje. Præparaterne 1, 2, 3, 4, 7 og 9 er horison

Aa-1-58

Snit: orbita. Snit A: sagittalsnit gennem bulbus oculi set lateralt fra. m. levator palpebrae sup. (grønt mærke) m

Corona ciliaris

Aa-1-58

Snit: orbita. Snit A: sagittalsnit gennem bulbus oculi set lateralt fra. m. levator palpebrae sup. (grønt mærke) m

Aa-1-195

Øjenserie. Præparaterne 1-8 er fra kalve. Præparat nr. 9 er et humant øje. Præparaterne 1, 2, 3, 4, 7 og 9 er horison

Corpus adiposum orbitae

Aa-1-70

Venstre side. Cavitas cranii. falx cerebri (hvid bøjle) tentorium cerebelli (brun bøjle) falx cerebelli (grå bøjle

Aa-2-56

Præparatet set forfra. Muskler. m. temporalis (rødt mærke) m. masseter, superfic. udspring (grønt mærke) m. masset

Aa-1-36

Præparatet set nedefra. m. rectus med. (rød ring) m. rectus lat. (sort ring) m. obliquus sup. (blå ring) n. oculom

Corpus ciliare

Aa-1-195

Øjenserie. Præparaterne 1-8 er fra kalve. Præparat nr. 9 er et humant øje. Præparaterne 1, 2, 3, 4, 7 og 9 er horison

Aa-1-58

Snit: orbita. Snit A: sagittalsnit gennem bulbus oculi set lateralt fra. m. levator palpebrae sup. (grønt mærke) m

Aa-1-117

Præparatet set bagfra. Muskler. venter frontalis (hvidt mærke) m. corrugator supercilii (grønt mærke) m. orbicular

Corpus vitreum

Db-55

Øjet (organon = organum visus) (planche). Bulbus oculi omfatter: (tallene refererer til fig. I og II) hinder: tuni

D

Ductus nasolacrimalis

Dem-177

Præparatets forside. venter frontalis (2 grønne mærker) m. levator labii sup., caput infraorbitale = m. levator labii

Aa-2-45

Muskler. m. levator anguli oris (en del af musklen er fjernet) (grønt mærke) m. zygomaticus major major major (ti

Aa-1-5

Medialsiden. m. sternocleidomastoideus (gult mærke) m. masseter (blåt mærke) m. pterygoideus lat. (rødt mærke) m.