13. august 2016

Undervisningstilbud i anatomi – selvtestning online

Til anatomibøgerne har vi lavet et MC-program, der giver dig mulighed for at træne anatomi og bedømme din aktuelle viden over nettet.

Spørgsmålene er opdelt i en række emner, som nogenlunde følger rækkefølgen i bøgerne. Du kan derfor løbende checke, hvad du har lært. Efter læsning af et emne – i ebogen eller den trykte bog – er det en god ide at teste sin viden ved hjælp af flervalgsopgaver.

eBogen har links til MC program efter hvert emne.

Vi kan anbefale, at du bruger de uddybende forklaringer, der hører til de enkelte svarmuligheder. Det er en god ide at checke forklaringer med det samme. Du vælger selv, hvilke svar du ønsker uddybet!

Programmet er også et godt værktøj i forberedelse af den skriftlige anatomi-eksamen, hvor der stilles stort set de samme multiple choice opgaver.

Når du bruger programmet, skal du klikke Start MC-Program her

Du skal bruge dit personlige password, som er bagerst i Grundbogen. Så vælger du et emne, mens du er online.

Til en del af opgaverne er der billeder på skærmen. Men i forklaringerne til svarmulighederne henvises der også til yderligere figurer i anatomi atlas’et – for eksempel ‘se Fig. 42 My’. Det er derfor en god ide at have sit atlas ved siden af computeren.

I MC-programmet er der mulighed for at du kan se en statistik over, hvordan du klarer dig i de emner, du har trænet.

MC-programmet er et hjælpemiddel, man kan bruge, men det er ikke pensum.

Det er udviklet, for at gøre det lettere og styrke indlæringen. Det kan være en god ide at slå sig sammen med en studiemakker og gennemgå MC-opgaver på skift eller i fællesskab. ‘Samarbejdet’ gør at I samtidigt kan øve ejr på udtale.