26. oktober 2023

207 Præparater

Aa-1-1

Aa-1-1 / 20-2

Medialsiden Rude i concha nasalis inf. I ruden ses gul sonde visende ductus nasolacrimalis. De øvrige …

Aa-1-2

Aa-1-2 / 20-3

Medialsiden sinus sagittalis sup. (sort sonde) bemærk: granulationes arachnoidales sinus sagittalis inf. (grøn sonde) …

Aa-1-3

Aa-1-3 / 20-4

Medialsiden m. buccinator (blåt mærke) m. constrictor pharyngis sup. (2 orange mærker) bageste svælgvæg (muskulatur) …

Aa-1-4

Aa-1-4 / 20-5

Medialsiden m. pterygoideus med. (rødt mærke) m. pterygoideus lat. (hvidt mærke) m. tensor veli palatini …

Aa-1-5

Aa-1-5 / 21-10

Medialsiden. m. sternocleidomastoideus (gult mærke) m. masseter (blåt mærke) m. pterygoideus lat. (rødt mærke) …

Aa-1-6

Aa-1-6 / 21-11

Medialsiden. atlas (arcus post.) (grønt mærke) m. semispinalis capitis (rød ring) m. splenius capitis (sort …

Aa-1-7

Aa-1-7 / 41-15

Medialsiden. Cavitas cranii. hypofyse (rødt mærke) commissura ant. cerebri (blåt mærke) infundibulum hypophyseos (grå …

Aa-1-8

Aa-1-8 / 32-5

Spatium lateropharyngeum. Medialsiden: m. pterygoideus med. (blåt mærke) (bemærk n. pterygoideus med.) m. styloglossus …

Aa-1-9

Aa-1-9 / 22-18

Medialsiden. m. tensor veli palatini (grønt mærke) m. levator veli palatini (gult mærke) tuba auditoria …

Aa-1-10

Aa-1-10 / 29-15

Mundbunden set nedefra. platysma (grønne mærker) m. digastricus, venter ant. (gult mærke) m. digastricus, venter …

Aa-1-11

Aa-1-11 / 34-13

Mundbunden set ovenfra. m. masseter (orange mærke) m. pterygoideus med. (rødt mærke) m. styloglossus (rød …

Aa-1-12

Aa-1-12 / 42-6

Venstre halvdel af hoved og hals. Medialsiden. fossa cranii post. sinus transversus sin. (blåt mærke) …

Aa-1-13

Aa-1-13 / 52-13

Mundbundspræparat med tilhørende nakkesegment. præparatet set oppefra: tungen er trukket til venstre, og slimhinden der dækker …

Aa-1-14

Aa-1-14 / 49-14

Mundbundspræparat med tilhørende nakkesegment. præparatet set nedefra: venstre side: platysma klappet op og m. digastricus …

Aa-1-15

Aa-1-15 / 52-9

Præparatets medialside: tunge og mundbund: m. hyoglossus (blåt mærke) m. constrictor pharyngis medius (pars cerato-pharyngea) …

Aa-1-16

Aa-1-16 / 23-3

Medialsiden. m. pterygoideus lat.'s øvre hoved (1 gult mærke) a. pterygoideus lat.'s nedre hoved (2 gule …

Aa-1-17

Aa-1-17 / Fritstående

Medialside. Hoved og canalis vertebralis. n. opticus (rødt mærke) a. carotis int. (blå sonde) …

Aa-1-18

Aa-1-18 / 32-12

Præparat set medialt fra. (columna vertebralis og prævertebralmusklerne samt gl. submandibularis fjernet) Cavitas cranii. …

Aa-1-19

Aa-1-19 / 32-7

Præparatet set medialt fra. Orbita. gl. lacrimalis (rødt mærke) m. obliquus sup. (grønt mærke) …

Aa-1-20

Aa-1-20 / 48-11

Præparatet set nedefra. m. semispinalis capitis (blåt mærke nær midtlinien) m. rectus capitis posterior minor (gult …

Aa-1-21

Aa-1-21 / 53-8

Præparatet set ovenfra. Orbita. m. levator palpebrae sup. (grønt mærke) m. rectus sup. (højre side) …

Aa-1-22

Aa-1-22 / 52-1

Præparatets bag- og medialside. m. pterygoideus med. (2 gule mærker) m. pterygoideus lat. (rødt mærke) …

Aa-1-23

Aa-1-23 / 52-2

bemærk ggl. trigemionale (sinus cavernosus' væg er fjernet) radix motoria (ses ikke) radix …

Aa-1-24

Aa-1-24 / 49-1

Muskler: m. masseter (bemærk de to dele) (orange mærke) m. buccinator (rødt mærke) …

Aa-1-25

Aa-1-25 / 52-10

Medialsiden. Plexus dentalis m.m. a. carotis int. (1 rød ring) a. carotis ext. (rød og …

Aa-1-26

Aa-1-26 / 36-12

Tuba auditoria s. auditiva sin. Medialsiden. m. levator veli palatini (rødt mærke)

Aa-1-27

Aa-1-27 / 53-9

Præparatet set oppefra. Venstre side. a. occipitalis (rød og hvid ring) n. occipitalis minor (brun …

Aa-1-28

Aa-1-28 / 48-10

Præparatet set nedefra. m. splenius capitis (2 blå mærker) m. semispinalis capitis (2 røde mærker) …

Aa-1-29

Aa-1-29 / 52-3

Præparatet set medialt og bagfra. Muskler. m. rectus med. (grønt mærke) m. levator veli palatini …

Aa-1-30

Aa-1-30 / 49-8

Præparatets nedre flade. Regio labialis inf. og regio mentalis. m. mentalis (rødt mærke.) fedt mellem …

Aa-1-31

Aa-1-31 / 52-11

 m. pterygoideus lat., øvre hoved (rødt mærke) (delvis fjernet i højre side) m. pterygoideus …

Aa-1-32

Aa-1-32 / 29-1

Bulbus oculi sin. Bemærk: mm. recti hæfter sig foran øjeæblets ækvator m. obliquus sup. hæfter …

Aa-1-33

Aa-1-33 / 33-14

Præparatets øvre flade. Orbita dxt. m. levator palpebrae sup. (sort bøjle) m. rectus sup. (rødt …

Aa-1-34

Aa-1-34 / 30-14

Præparatets nedre flade. m. obliquus inf. sin. (blåt mærke) m. rectus inf. sin. (gult mærke) …

Aa-1-35

Aa-1-35 / 32-4

Præparatet set oppefra. cutis (rød bøjle) subcutis (brun bøjle) galea aponeurotica (grå bøjle) subgalealt …

Aa-1-36

Aa-1-36 / 31-1

Præparatet set nedefra. m. rectus med. (rød ring) m. rectus lat. (sort ring) m. obliquus …

Aa-1-37

Aa-1-37 / 21-14

Præparatet set oppefra. Regio epicranii. Højre side. knogle (grønt mærke) (herfra følger lagdelingen) periost …

Aa-1-38

Aa-1-38 / 24-13

Præparatet set nedefra. Regio temporalis. cutis (ikke markeret) subcutis (rødt mærke) galea aponeurotica (gult …

Aa-1-39

Aa-1-39 / 34-9

Præparatet set oppefra. cutis (blå bøjle) subcutis (grå bøjle) galea aponeurotica (hvid bøjle) subgalealt …

Aa-1-40

Aa-1-40 / 29-10

Præparatet set nedefra. Muskler. m. temporalis (grønt mærke) m. masseter (rødt mærke) m.pterygoideus lat., …

Aa-1-41

Aa-1-41 / 49-10

Præparatet set nedefra. Fossa cranii post. tentorium cerebelli (2 knappenåle) sinus transversus dxt. (rød sonde) …

Aa-1-42

Aa-1-42 / 52-9

Præparatet set oppefra. Regio epicranii, regio temporalis og cavitas cranii. venter frontalis af m. occipitofrontalis (blåt …

Aa-1-43

Aa-1-43 / 24-15

Præparatets venstre side. Muskler. m. rectus sup. (gult mærke) m. rectus med. (rødt mærke) …

Aa-1-44

Aa-1-44 / 21-12

 Muskler. m. rectus med. (rødt mærke) m. rectus inf. (grønt mærke) m. rectus …

Aa-1-45

Aa-1-45 / 13-17

Sagittalsnit set medialt fra. Muskler. m. masseter (3 røde mærker) m. temporalis (2 røde mærker) …

Aa-1-46

Aa-1-46 / 17-2

Snitserie af regio sublingualis og omgivelser. Snitretning: frontal Snittykkelse: ca. l cm. …

Aa-1-47

Aa-1-47 / 38-11

Præparat et set oppefra. n. vestibularis (sort ring) n. cochlearis (rød ring) n. facialis (1. …

Aa-1-48

Aa-1-48 / 19-6

Halssnit. m. cricoarytaenoideus post. (gult mærke) m. thyroarytaenoideus ext. og int. (rødt mærke) m. constrictor …

Aa-1-49

Aa-1-49 / 19-7

Halssnit. m. sternocleidomastoideus (sort mærke) m. trapezius (hvidt mærke) m. sternohyoideus (blåt mærke) m. …

Aa-1-50

Aa-1-50 / 19-18

Halssnit svarende til 5. vert. cerv. (set fra oven). lamina superfic. fasciae cervicalis (venstre side) (røde …

Aa-1-51

Aa-1-51 / 46-3

Basis cranii int. loftet i orbita samt lateralvæggen i sinus cavernosus er fjernet Muskler. m. …

Aa-1-52

Aa-1-52 / 16-5

Mimiske ansigtsmuskler: venter frontalis af m. occipitofrontalis (2 blå mærker) m. procerus (gult mærke) m. …

Aa-1-53

Aa-1-53 / 47-1

venter frontalis (2 blå mærker) m. levator labii sup., caput angulare (gult mærke) m. nasalis, pars …

Aa-1-54

Aa-1-54 / 45-4

m. trapezius (gult og grønt mærke) m. semispinalis capitis (2 hvide mærker) m. sternocleidomastoideus (2 orange …

Aa-1-55

Aa-1-55 / 16-12

Muskler. m. orbicularis oris (2 grønne mærker) m. levator labii sup. caput angulare (rødt mærke) …

Aa-1-56

Aa-1-56 / 16-9

Muskler. m. orbicularis oris er næsten helt fjernet, kirtler og slimhinde ses musculofibrøse knude (stort …

Aa-1-57

Aa-1-57 / 20-8

Ingen tekstbeskrivelse Medialsiden. m. masseter (rødt mærke) m. temporalis (blåt mærke) (NB: insertionssenen med 2 …

Aa-1-58

Aa-1-58 / 45-5

Snit: orbita. Snit A: sagittalsnit gennem bulbus oculi set lateralt fra. m. levator palpebrae sup. …

Aa-1-59

Aa-1-59 / 45-7

Orbita set oppefra. m. obliquus oculi sup. (gult mærke) m. levator palpebrae sup. (rødt mærke) …

Aa-1-60

Aa-1-60 / 34-15

Præparatet set oppefra og bagfra. n. opticus (rød ring) n. oculomotorius (med grene) (gul ring) …

Aa-1-61

Aa-1-61 / 33-4

Præparatet set bagfra. n. opticus (grønt mærke) n. oculomotorius (sort ring) n. trochlearis (grøn ring) …

Aa-1-62

Aa-1-62 / 18-2

m. masseter (grønt mærke) m. buccinator (2 sorte mærker) m. zygomaticus major major (2 røde mærker) …

Aa-1-63

Aa-1-63 / 21-8

Præparatet set forfra. m. mentalis (rødt mærke) m. quadratus labii inf. (gult mærke) m. depressor …

Aa-1-64

Aa-1-64 / 24-4

Præparatet set bagfra. m. masseter (grønt og hvidt mærke) m. buccinator (hvidt og rødt mærke) …

Aa-1-65

Aa-1-65 / 34-16

Præparatet set bagfra og medialt fra. m. levator veli palatini (lyseblåt mærke) m. tensor veli palatini …

Aa-1-66

Aa-1-66 / 23-19

Præparatet set forfra. m. orbicularis oculi (røde mærker) m. levator labii sup. caput zygomaticum (2 …

Aa-1-67

Aa-1-67 / 22-20

Præparatet set bagfra. bemærk logerne til henholdsvis gl. parotidea og gl. submaxillaris m. masseter (grønt …

Aa-1-68

Aa-1-68 / 23-20

Præparatet set nedefra. m. pterygoideus med. (hvidt mærke) m. stylopharyngeus (blå ring) med n. glossopharyngeus …

Aa-1-69

Aa-1-69 / 22-19

Præparatet set oppefra. Højre side. m. pterygoideus lat. (øvre hoved) (lille rødt mærke) m. pterygoideus …

Aa-1-70

Aa-1-70 / 23-17

Venstre side. Cavitas cranii. falx cerebri (hvid bøjle) tentorium cerebelli (brun bøjle) falx cerebelli …

Aa-1-71

Aa-1-71 / 22-15

 akken. m. rectus capitis lat. (blåt mærke) m. obliquus capitis sup. (gult mærke) …

Aa-1-72

Aa-1-72 / 22-17

Medialsiden. Orbita. m. rectus oculi med. (2 røde mærker) m. rectus oculi inf. (2 gule …

Aa-1-73

Aa-1-73 / 17-5

Præparatets forside. I cavitas oris ses: aponeurosis veli palatini (sort mærke) m. pharyngopalatinus (gule mærker) …

Aa-1-74

Aa-1-74 / 16-11

bemærk: i venstre side er m. buccinator og pars buccopharyngea fjernet sammen med raphe pterygomandibularis, herved blotlægges …

Aa-1-75

Aa-1-75 / 20-6

Medialsiden. m. pterygoideus med. (2 røde mærker) m. pterygoideus lat., øvre hoved (1 hvidt mærke) …

Aa-1-76

Aa-1-76 / 22-1

Præparatets medialside. Kar. a. ophthalmica (bagtil) (stor rød ring) fortsættelsen af a. ophthalmica (2 små …

Aa-1-77

Aa-1-77 / 27-4

Præparatet set lateralt fra. Muskler. m. temporalis (rødt mærke) m. auricularis ant. (gult mærke) …

Aa-1-78

Aa-1-78 / 23-8

Præparatets forside. subcutant bindevæv superficielt for musklen (blåt mærke) m. orbicularis oculi (NB: ligger i subcutis) …

Aa-1-79

Aa-1-79 / 38-12

Præparatet set oppefra. n. vestibularis (sort ring) n. cochlearis (rød ring) n. facialis (1. stk.) …

Aa-1-80

Aa-1-80 / 41-10

Præparatet set nedefra. a. carotis int. (orange sonde) n. mandibularis (rødt mærke) n. auriculotemporalis (sort …

Aa-1-81

Aa-1-81 / 41-9

Præparatet set nedefra. a. carotis int. (orange sonde) n. mandibularis (rødt mærke) n. auriculotemporalis (sort …

Aa-1-82

Aa-1-82 / 36-13

Discus articularis (kæbeled). m. pterygoideus lat., øvre hoved (rødt mærke) m. pterygoideus lat., nedre hoved (blåt …

Aa-1-83

Aa-1-83 / 34-2

Øverste halvdel af ramus mandibulae. Set medialt fra. m. pterygoideus lat. (gule mærker) m. temporalis …

Aa-1-84

Aa-1-84 / 52-5

Præparatets forside. cortex cerebri med underliggende hvid substans er fjernet falx cerebri (blå bøjle) corpus …

Aa-1-85

Aa-1-85 / 49-7

Præparatets bagside. venter occipitalis (grønt mærke) m. sternocleidomastoideus (stort rødt mærke) m. splenius capitis (lille …

Aa-1-86

Aa-1-86 / 52-8

Medialsiden. falx cerebri (hvid bøjle) falx cerebelli (grøn bøjle) tentorium cerebelli (brun bøjle) sinus …

Aa-1-87

Aa-1-87 / 30-16

Medialsiden. genu corporis callosi (grønt og blåt mærke) m. levator labii sup., caput angulare (rødt mærke) …

Aa-1-88

Aa-1-88 / 21-17

Medialsiden. Muskler. m. pterygoideus med. (rødt mærke) m. styloglossus (brun bøjle) m. stylopharyngeus (grå …

Aa-1-89

Aa-1-89 / 17-10

Venstre side. knoglens lamina ext. er fjernet og vv. diploicae er farvet v. diploica temporalis (blå) …

Aa-1-90

Aa-1-90 / 17-1

Præparatets forside. Muskler. m. corrugator supercilii (gult mærke) m. procerus (gråt mærke) m. orbicularis …

Aa-1-91

Aa-1-91 / 17-13

Præparatets venstre side. Lagdeling. cutis (grøn bøjle) subcutis (rød bøjle) galea aponeurotica (sort bøjle) …

Aa-1-92

Aa-1-92 / 19-11

Aa-1-93

Aa-1-93 / 30-7

Bagsiden. sinus maxillaris, fossa pterygopalatina, sinus sphenoidalis, sinus cavernosus, orbita samt sinus frontalis er åbnet …

Aa-1-94

Aa-1-94 / 33-11

Forsiden. m. levator labii superioris, alaeque nasi(grønt mærke) m. levator labii superioris (blåt mærke) m. …

Aa-1-95

Aa-1-95 / 34-14

Præparatets medialside. m. pterygoideus lateralis, nedre hoved (grønt og rødt mærke) m. pterygoideus medialis (gråt og …

Aa-1-96

Aa-1-96 / 48-8

venter frontalis (gråt og hvidt mærke) m. procerus (hvidt mærke) m. corrugator supercilii dxt. …

Aa-1-97

Aa-1-97 / 53-11

Præparatets bagside. Muskler. m. levator palpebrae sup. (sort mærke) m. rectus sup. (hvidt mærke) …

Aa-1-98

Aa-1-98 / 32-9

Medialsiden. bund i cornu ant., pars centralis samt loft i cornu post. og cornu inf. i …

Aa-1-99

Aa-1-99 / 33-9

Præparatets bagside og medialside. Muskler. m. sternocleidomastoideus (gråt mærke) m. digastricus, venter post. (sort mærke) …

Aa-1-100

Aa-1-100 / 37-9

Præparatets forside. Muskler. m. stylopharyngeus (grøn bøjle) m. styloglossus (plejer at udspringe fra spidsen af …

Aa-1-101

Aa-1-101 / 42-11

Præparatets bagside. Muskler. m. sternocleidomastoideus (klappet op) (rosa bøjle) m. splenius capitis (3 gule mærker) …

Aa-1-102

Aa-1-102 / 33-16

Præparatets medialside. Muskler. m. digastricus, venter post. (øverste hvide mærke) m. digastricus, venter ant. (sort …

Aa-1-103

Aa-1-103 / 18-1

Præparatet set nedefra. Muskler. m. masseter (2 grønne mærker) m. buccinator (2 blå mærker) …

Aa-1-104

Aa-1-104 / 41-11

Medialsiden. m. obliquus oculi sup. (gråt mærke) m. rectus oculi med. (rødt mærke) m. rectus …

Aa-1-105

Aa-1-105 / 22-6

Præparatets bagside. cauda helicis (gråt mærke) spina helicis (hvidt mærke) lamina tragi (2 hvide mærker) …

Aa-1-106

Aa-1-106 / 53-5

Præparatets medialside. columna vertebralis er delvis fjernet, a. carotis int. og larynx er drejet Muskler. …

Aa-1-107

Aa-1-107 / 23-12

Bagsiden. m. sternocleidomastoideus (grønt og gult mærke) m. splenius capitis (hvidt og gråt mærke) m. …

Aa-1-108

Aa-1-108 / 23-13

Præparatets bagside. m. temporalis (sort og gråt mærke) m. masseter (sort og blåt mærke) m. …

Aa-1-109

Aa-1-109 / 19-1

Præparatet set bagfra. m. temporalis (sort og blåt mærke) m. masseter (sort og gråt mærke) …

Aa-1-110

Aa-1-110 / 21-7

Præparatet set nedefra. m. depressor anguli oris (gråt mærke) NB: platysma (hvidt mærke) m. digastricus, …

Aa-1-111

Aa-1-111 / 19-9

Præparatet set bagfra. m. temoralis (2 blå mærker) m. levator palpebrae sup. (sort mærke) m. …

Aa-1-112

Aa-1-112 / 34-8

Muskler. bemærk tyggemusklernes store samlede muskelmasse m. rectus oculi sup. (hvidt mærke) m. …

Aa-1-113

Aa-1-113 / 45-11

m. rectus oculi sup. (rosa bøjle) m. rectus oculi lat. (blå bøjle) m. rectus oculi inf. …

Aa-1-114

Aa-1-114 / 29-8

Præparatets bagside. Muskler. prævertebralmuskulatur (m. longus capitis) (3 grønne mærker) m. constrictor pharyngis sup. (2 …

Aa-1-115

Aa-1-115 / 30-11

Præparatet set medialt fra. Muskler. m. splenius capitis (blåt og hvidt mærke) m. sternocleidomastoideus (gult …

Aa-1-116

Aa-1-116 / 17-9

Muskler. m. buccinator (2 hvide mærker) m. incisivus labii inf. (sort mærke) m. mentalis (hvidt …

Aa-1-117

Aa-1-117 / 19-4

Præparatet set bagfra. Muskler. venter frontalis (hvidt mærke) m. corrugator supercilii (grønt mærke) m. …

Aa-1-118

Aa-1-118 / 17-15

Lagdeling gennem reg. temporalis (set indefra). dura mater cranialis (grå afmærkning) knogle (blå afmærkning) …

Aa-1-119

Aa-1-119 / 30-8

Præparatets forside. (NB: a carotis int. er skåret igennem og nederste del er trukket lateralt) …

Aa-1-120

Aa-1-120 / 23-18

Bagsiden. Muskler. m. masseter profunde del (blåt mærke) superficielle del (sort mærke) m. …

Aa-1-121

Aa-1-121 / 35-12

Præparaternes "bagside". H: til venstre n. facialis, 1.stykke (grøn ring) n. petrosus superficialis major (lille …

Aa-1-122

Aa-1-122 / 31-9

Præparatet set oppefra. Cavitas cranii Venøse sinus sinus sagittalis sup. (blå sonde) sinus rectus …

Aa-1-123

Aa-1-123 / 17-16

Præparatets for- og medialside. Muskler. m. temporalis (2 gule mærker) m. sternocleidomastoideus (gult og sort …

Aa-1-124

Aa-1-124 / 19-8

Præparatets for- og medialside. Muskler. m. styloglossus (gult mærke) m. stylopharyngeus (grønt mærke) m. …

Aa-1-125

Aa-1-125 / 30-15

Præparatets medialside. trommehulens bagvæg fjernet Muskler. m. temporalis (rødt og sort mærke) m. pterygoideus …

Aa-1-126

Aa-1-126 / 20-7

Bagfra. Ingen tekstbeskrivelse. Præparatets medialside. Muskler. m. pterygoideus med. (blåt og hvidt mærke) …

Aa-1-127

Aa-1-127 / 33-6

Præparatet set forfra. plica fimbriata (gråt mærke) plica sublingualis (sort bøjle) frenulum linguae (blå bøjle) …

Aa-1-128

Aa-1-128 / 30-1

Præparatet set bagfra. m. transversus linguae (hvidt mærke) m. longitudinalis inf. (sort mærke) m. genioglossus …

Aa-1-129

Aa-1-129 / 34-5

Præparaternes medialside. A (til venstre). fascia pharyngobasilaris (2 grå mærker) tonsilla pharyngealis (2 grønne mærker) …

Aa-1-130

Aa-1-130 / 29-3

Præparaternes lateralside. A (til højre). m. pterygoideus lat. (hvidt og sort mærke) m. pterygoideus med. …

Aa-1-131

Aa-1-131 / 32-1

Præparatets forside. m. obliquus capitis sup. (grønt mærke) m. obliquus capitis inf. (2 røde mærker) …

Aa-1-132

Aa-1-132 / 19-3

Snit gennem overkæbe med og uden tænder. m. orbicularis oris og m. buccinator (hvid bøjle) bemærk …

Aa-1-133

Aa-1-133 / 23-1

Præparatets medialside. falx cerebri (2 røde mærker) sinus sagittalis sup. (fortsætter her i sinus transversus sin.) …

Aa-1-134

Aa-1-134 / 22-3

Præparatet set forfra. m. levator palpebrae sup. (hvid bøjle) m. obliquus oculi sup. (gul bøjle) …

Aa-1-135

Aa-1-135 / 23-2

Præparatet set bagfra. m. masseter, superfic. hoved (sort og blåt mærke) m. masseter, prof. hoved (sort …

Aa-1-136

Aa-1-136 / 53-1

Præparatets forside. m. pterygoideus lat., øvre hoved (blåt mærke) m. pterygoideus lat., nedre hoved (rødt mærke) …

Aa-1-137

Aa-1-137 / 33-15

Præparatet set forfra. m. temporalis (sort og gult mærke) m. masseter, prof. del (blåt mærke) …

Aa-1-138

Aa-1-138 / 30-13

Præparatet set bagfra. insula (rødt mærke) capsula extrema (sort mærke) claustrum (gult mærke) capsula …

Aa-1-139

Aa-1-139 / 33-5

Præparatet set forfra. n. glossopharyngeus (brun ring) n. vagus (hvid ring) n. accessorius (orange ring) …

Aa-1-140

Aa-1-140 / 30-2

Bageste del af spat. parapharyngeum. Hjernenerver i cavitas cranii. n. glossopharyngeus (brun ring) n. vagus …

Aa-1-141

Aa-1-141 / 21-15

Præparatet set oppefra. m. trapezius (grønt mærke) m. splenius capitis (hvidt mærke) m. semispinalis capitis …

Aa-1-142

Aa-1-142 / 24-12

Præparatet set nedefra. m. trapezius (grønt mærke) m. splenius capitis (hvidt mærke) m. semispinalis capitis …

Aa-1-143

Aa-1-143 / 53-3

Medialsiden. m. geniohyoideus (rødt mærke) m. mylohyoideus (gult mærke) m. hyoglossus (blåt mærke) constrictor …

Aa-1-144

Aa-1-144 / 32-6

Præparatet set medialt fra. m. levator palpebrae sup. (hvidt mærke) m. rectus oculi sup. (sort mærke) …

Aa-1-145

Aa-1-145 / 17-14

Calvarium set oppefra. Knoglen er fjernet med hud og underhud. bemærk tykkelsen af dura mater, hvis …

Aa-1-146

Aa-1-146 / 29-4

Præparatets forside. plica sublingualis med papilla salivalis inf. sin og dxt. (hvidt mærker) gl. lingualis …

Aa-1-147

Aa-1-147 / 34-4

Præparatets bagside. m. digastricus, venteres anteriores (blå bøjler) m. mylohyoideus (gul bøjle) mm. geniohyoidei (hvide …

Aa-1-148

Aa-1-148 / 25-11

Præparatets medialside. m. temporalis (rødt mærke) m. pterygoideus lat., øvre hoved (NB: insertion i discus …

Aa-1-149

Aa-1-149 / 42-5

Præparatets medialside. Muskler. m. sternocleidomastoideus (stort rødt mærke) m. digastricus, venter post. (hvidt mærke) …

Aa-1-150

Aa-1-150 / 42-8

Præparatets medialside. Muskler. m. stylohyoideus (sort ring) m. styloglossus (blå ring) m. stylopharyngeus (hvid …

Aa-1-151

Aa-1-151 / 31-3

Præparatet set oppefra. Muskler. m. temporalis (gråt mærke) m. masseter dxt. (sort mærke) m. …

Aa-1-152

Aa-1-152 / 19-12

m. trapezius (rødt mærke) m. splenius capitis (gult mærke) m. semispinalis capitis (blåt mærke) m. …

Aa-1-153

Aa-1-153 / 42-9

Præparatet set medialt fra. n. vagus (hvid ring) truncus sympathicus (violet ring) n. nasopalatinus (gul …

Aa-1-154

Aa-1-154 / 38-1

Præparatet set medialt fra. m. genioglossus (2 grønne mærker) m. geniohyoideus (hvidt mærke) m. mylohyoideus …

Aa-1-155

Aa-1-155 / 22-14

Præparatet set medialt fra. m. masseter (sort og grønt mærke) m. temporalis (1 hvidt mærke i …

Aa-1-156

Aa-1-156 / 51-3

Bagsiden. n. infratrochlearis (gul ring) n. supratrochlearis og r. frontalis (grøn ring) n. supraorbitalis (sort …

Aa-1-157

Aa-1-157 / 42-14

Præparatets medialside. I fossa cranii ses: a. vertebralis (hvid ring) a. carotis int. (rød ring) …

Aa-1-158

Aa-1-158 / 40-1

Præparaternes snitflade. Muskler. m. pterygoideus lat. øvre hoved (rødt mærke) nedre hoved (blåt mærke) …

Aa-1-159

Aa-1-159 / 40-3

Medialsiden. m. pterygoideus med. (grønt mærke) m. pterygoideus lat. nedre hoved (2 hvide mærker) …

Aa-1-160

Aa-1-160 / 16-13

Muskler. venter occipitalis (gult mærke) m. semispinalis capitis (blåt mærke) m. rectus capitis post. major …

Aa-1-161

Aa-1-161 / 51-5

Præparatets forside. m. sternocleidomastoideus (stort rødt mærke) m. digastricus, venter post. (hvidt mærke) m. longus …

Aa-1-162

Aa-1-162 / 50-1

Præparatets bagside. Muskler. venter occipitalis (rødt mærke) m. trapezius (insertion) (rødt og grønt mærke) …

Aa-1-163

Aa-1-163 / 51-12

Medialsiden. m. stylopharyngeus (rødt mærke) m. levator veli palatini (blåt mærke) m. stapedius (insertionssene) (orange …

Aa-1-164

Aa-1-164 / 50-10

I mundhulen ses følgende vigtige strukturer: I ganen: n. palatinus ant. (= major) (gule …

Aa-1-165

Aa-1-165 / 51-1

Forsiden. Muskler. nakkemuskler efter at columna er fjernet m. semispinalis capitis (gult og gråt mærke) …

Aa-1-166

Aa-1-166 / 19-5

Øjenpræparater visende fascia Tenoni. på det venstre præparat er fascien delvis fjernet og svarende til det …

Aa-1-167

Aa-1-167 / 41-6

Præparatets forside. Muskler. m. longus colli (stort grønt mærke) m. longus capitis (gråt mærke) …

Aa-1-168

Aa-1-168 / 38-7

Præparatets bagside. Muskler. venter occipitalis (hvidt mærke) m. auricularis post. (rødt mærke) m. trapezius …

Aa-1-169

Aa-1-169 / 16-10

Muskler. m. orbicularis oculi, pars orbitalis (2 røde mærker) m. levator labii sup. caput angulare …

Aa-1-170

Aa-1-170 / 50-4

Forsiden. Muskler. m. zygomaticus major major (2 grønne mærker) m. masseter (rødt mærke) m. …

Aa-1-171

Aa-1-171 / 51-10

Præparatet set medialt fra. m. levator palpebrae sup. (rød bøjle) m. stylopharyngeus (gul bøjle) m. …

Aa-1-172

Aa-1-172 / 37-4

Øvre flade. pharynx bagvæg (grå bøjle) pars glossopharyngea (rød bøjle) m. hyoglossus (blå bøjle) …

Aa-1-173

Aa-1-173 / 36-14

Præparatet set medialt fra. m. masseter (gult mærke) m. temporalis (bemærk insertionen omkring fossa retromolaris) (2 …

Aa-1-174

Aa-1-174 / 51-9

Præparatet set oppefra. Muskler. m. trapezius (sort mærke) m. splenius capitis (stort rødt mærke) …

Aa-1-175

Aa-1-175 / 50-6

Præparatet set nedefra. platysma er klappet lateralt, mens venteres anteriores mm. digastrici omskedet af lamina superficialis …

Aa-1-176

Aa-1-176 / 51-17

Halssnit i højde med 5. vertebra cervicalis. Præparatet set ovenfra. m. trapezius (2 grønne mærker) …

Aa-1-177

Aa-1-177 / 50-14

Præparatet set nedefra. m. trapezius (2 grønne mærker) m. sternocleidomastoideus (2 røde mærker) m. sternohyoideus …

Aa-1-178

Aa-1-178 / 51-7

Medialt. Muskler. m. mentalis (rødt mærke) m. genioglossus (rødt og blåt mærke) m. geniohyoideus …

Aa-1-179

Aa-1-179 / 51-4

Præparatet set medialt fra. m. pterygoideus med. (sort mærke) m. pterygoideus lat. nedre hoved (bemærk …

Aa-1-180

Aa-1-180 / 17-7

[Tilbage] fascia temporalis (rødt mærke) galea aponeurotica (nederste del er fjernet) (gul bøjle i …

Aa-1-181

Aa-1-181 / 16-17

galea aponeurotica (lille grønt mærke) subcutis (røde bøjler) cutis (blå bøjle) lig. nuchae (sort mærke) …

Aa-1-182

Aa-1-182 / 16-18

galea aponeurotica (gult mærke) lig. nuchae (rødt mærke) lamina superficialis fasciae cervicalis (blåt mærke) m. …

Aa-1-183

Aa-1-183 / 38-6

Præparatets medialside. Muskler. m. digastricus, venter ant. 82 sorte mærker) m. mylohyoideus (blå bøjle) …

Aa-1-184

Aa-1-184 / 37-3

Præparatet set fra medialsiden. canalis infraorbitalis (rød bøjle) saccus lacrimalis (sort mærke) ductus nasolacrimalis (sort …

Aa-1-185

Aa-1-185 / 50-7

Præparatet set ovenfra. Storhjernen er fjernet sammen med dele af kraniebunden Orbitae: bemærk muskelkeglen er …

Aa-1-186

Aa-1-186 / 51-8

Præparatet set nedefra. Venstre side. regio buccalis (rød tråd) regio masseterica (grøn tråd) regio …

Aa-1-187

Aa-1-187 / 41-8

Præparatet set medialt fra. m. levator palpebrae sup. (grønt og hvidt mærke) m. obliquus oculi sup. …

Aa-1-188

Aa-1-188 / 50-16

Infektionsspredning. Halvretineret visdomstand i underkæben med abscesdannelse Eksempel: absces i højre side er markeret …

Aa-1-189

Aa-1-189 / 51-14

Præparatets medialside. art. atlantoaxialis mediana (grønt folie i ledhulen) led mellem dens axis og lig. transversum …

Aa-1-190

Aa-1-190 / 42-7

Præparatets medialside. Der er fjernet en del af corpus ossis sphenoidalis, conchae og tungesubstans svarende til …

Aa-1-191

Aa-1-191 / 35-11

Indre tungemuskler. Øverste præparat. m. verticalis linguae (gule mærker) m. transversus linguae (røde mærker) …

Aa-1-192

Aa-1-192 / 16-19

Theca. Muskler. venter frontalis (opadtil) (gråt mærke) m. auricularis sup. (sort mærke) venter occipitalis …

Aa-1-193

Aa-1-193 / 17-17

Præparatet viser theca cranii, hvor subcutis med indhold er dissekeret. venter frontalis (rødt og sort mærke) …

Aa-1-194

Aa-1-194 / 40-14

Præparatets bag- og medialside. m. levator palpebrae sup. (gult og grønt mærke) m. rectus oculi sup. …

Aa-1-195

Aa-1-195 / 45-16

Øjenserie. Præparaterne 1-8 er fra kalve. Præparat nr. 9 er et humant øje. Præparaterne 1, …

Aa-1-196

Aa-1-196 / 19-20

Præparatet viser en dissektion af organon auditus med omgivelser. På auricula er huden fjernet over den brune …

Aa-1-197

Aa-1-197 / 40-12

Medialsiden. Muskler. m. obliquus sup. (hvidt mærke) m. rectus med. (rødt og gult mærke) …

Aa-1-198

Aa-1-198 / 40-11

dele af conchae nasales er fjernet concha nasalis inf. (2 blå mærker) concha nasalis med. (blåt …

Aa-1-199

Aa-1-199 / 39-7

Præparatets bagside. Cavitas cranii chiasma opticum (2 gule mærker) plexus caroticus int. (små brune ringe) …

Aa-1-200

Aa-1-200 / 40-17

Medialsiden. næsehulens lateralvæg (bemærk den lagvise opbygning) os palatinum (sort og hvidt mærke indenfor blank …

Aa-1-201

Aa-1-201 / 39-15

Præparaterne Aa 1-205 og Aa 1-201 viser proteserummets udstrækning og relationer. Proteserummets udstrækning fremgår af de …

Aa-1-202

Aa-1-202 / 28-7

septum linguae (gråt mærke) overgang mellem lamina epithelialis og aponeurosis linguae (blåt mærke) overgang mellem …

Aa-1-203

Aa-1-203 / Fritstående

Præparatet viser muskler på hoved, hals, øverste del af thorax og ryg. Derudover er der lagt vægt …

Aa-1-204

Aa-1-204 / 39-12

Fossa infratemporalis. Præparatet set lateralt fra. m. masseter og arcus zygomaticus er klappet frem; den oprindelige …

Aa-1-205

Aa-1-205 / 39-14

Præparaterne Aa 1-205 og Aa 1-201 viser proteserummets udstrækning og relationer. Proteserummets udstrækning fremgår af de …

Aa-1-206

Aa-1-206 / 28-13

Præparatet viser højre side af hovedet set lateralt fra. cutis og subcutis er fjernet, og fascia temporalis …

Aa-1-207

Aa-1-207 / 28-14

Præparatet viser en dissektion af hovedets højre halvdel set lateralt fra. I regio temporalis ses udspringet …