Selvstudie/selvinstruktion

Selvstudie, som kan kaldes selvinstruktion, har et klart defineret undervisningsmål, og tilbyder særlige hjælpemidler i undervisningen, der giver dig god mulighed for at udnytte din tid optimalt. Du disponerer over din egen studietid. Du kan tilrettelægge brugen af hjælpemidler og indlæringen af anatomi, og så den netop passer til din særlige arbejdsform og studierytme, se fx Ole Lauridsens video om ‘Hvad er læringsstil’.

Der findes en række anatomi-programmer, dels i anatomi PC-rummet, dels online på Internettet, og dels på Anatomisk museum. Disse E-learningsprogrammer er navigerbare og interaktive redskaber. De kan støtte din læsning i bøgerne, og dermed understøtte en optimal indlæring. Selvstudie/selvinstruktion, ved hjælp af E-learning, gør det muligt at tilgodese netop dit særlige og individuelle behov for visuel og/eller auditiv indlæring.

Pensum

Pensum er præcis det, som står i bøgerne – hverken mere eller mindre. Grundbogen i Anatomi er nøje tilpasset tandlægestudiet. Bøgerne repræsenterer en afgrænsning af pensum. Pensum er både tilpasset tandlægestudiets fag og erhvervsfunktion som tandlæge hvor du skal behandle sygdomme, medicinere og operere.

Indlæring

Der findes ikke nogen færdig opskrift på, hvordan man indlærer anatomi. Man må i høj grad finde sin egen indlærings-form. Her er dog nogle gode råd:

  1. Alt du skal kunne det der står i bøgerne (ikke indrykninger). Du behøver ikke bruge hjælpemidlerne (AV-programmer, Anatomisk Museum, Atlasser, osv osv), hvis du forstår bøgerne. Hjælpemidlerne anvender du overvejende til at lette forståelsen/indlæringen af nye eller svære stofområder.
  2. Støt dig eventuelt til siden med fokusplan. Den giver dig et fingerpeg om, hvor meget du som minimum skal læse for at nå igennem pensum før eksamen. Husk at læse frem når du kan.
  3. ALLE har behov for at teste deres indlæring. Har jeg lært det godt nok? Brug online MC programmet til opgavetræning, gerne flere gange om ugen. Dette kan foregå online  på din bærbare mobil/ computer med dit password (gyldig 4 år) bagest i din grundbog.
  4. Glem ikke at opsummere emner så du kan vise sammenhængende forståelse og skrive essayopgaver til eksamen.
  5. Præparatkurset på Anatomisk Museum i jeres læsegrupper hjælper til at opnå en tre-dimensional forståelse af anatomien og kunne besvare opgaver til spoteksamen.
  6. De fleste vil have stor glæde af at bruger læsegruppen til det der driller,  til at øve gennemgang af emne (mhp essay opgaver), og fx til udtaler. Det kan være en rigtig god ide at sige det du har lært og ikke kun genkende svar under ‘klik-klik’.
  7. Deltag i de diagnostiske prøver med MC opgaver – også selvom du ikke føler dig helt forberedt. Det er en god eksamenstræning for dig selv.
  8. Nogle har brug for lærer-kontakt til at skubbe indlæringsprocessen igang/videre, brug mig gerne til dét 🙂 Henrik.

Eksamen

Forberedelse af eksamen starter allerede i september. Det er MEGET SVÆRT at lære anatomi på kort tid (f.eks. 1-2 måneder før eksamen er ikke nok). Anatomi er et af de store fag. Det kræver indlæring over en længere periode. Husk at læse frem og ikke vente..