20. november 2014

Blended eLearning

Selvstudie / Undervisningssessioner

Kurset har et klart defineret undervisningsmål, og tilbyder særlige hjælpemidler, der giver dig god mulighed for at udnytte din tid optimalt. Du disponerer over din egen studietid. Du kan tilrettelægge brugen af hjælpemidler og indlæringen af anatomi, så den netop passer til din særlige arbejdsform og studierytme. Vi ser og diskuterer Ole Lauridsens video om ‘Læringsstile’ når vi mødes. Målet er her at du finder din egen læringsstil..

Der findes en række modeller, præparater, anatomi-programmer og hjælpemidler online på Internettet, og på Anatomisk museum. Disse E-learningsprogrammer er navigerbare og interaktive redskaber. De kan støtte din læsning i bøgerne, og dermed understøtte en optimal indlæring. Selvstudie, ved hjælp af E-learning, gør det muligt at tilgodese netop dit særlige og individuelle behov for visuel og til dels auditiv indlæring.

Pensum

Pensum er præcis det, som står ‘ikke-indrykket’ i bøgerne – hverken mere eller mindre. Grundbogen i Anatomi er opdateret løbende og nøje tilpasset tandlægestudiet. Bøgerne repræsenterer en afgrænsning af pensum. Pensum er både tilpasset tandlægestudiets fag og erhvervsfunktion som tandlæge hvor du skal behandle sygdomme, medicinere og operere.

Indlæring

Der findes ikke nogen færdig opskrift på, hvordan man indlærer anatomi. Man må i høj grad finde sin egen indlærings-form og læringsstil. Her er dog nogle gode råd:

  1. Alt du skal kunne det der står i bøgerne (ikke indrykninger). Du behøver ikke bruge hjælpemidlerne (søge på Anatomisk eMuseum eller nettet osv) hvis du forstår bøgerne. Hjælpemidlerne anvender du overvejende til at lette forståelsen/indlæringen af nye eller svære stofområder. Anatomi slides med danske tekster (og tegninger der bl a er lavet af tandlægestuderende) er gode til at at fremme forståelsen fx visuelt..
  2. Støt dig eventuelt til ‘Plan’. Den giver dig et fingerpeg om hvad du bør læse op til vores sessioner, for at nå igennem pensum før eksamen. Husk at læse frem når du kan..
  3. ALLE har behov for at teste deres indlæring. Har jeg lært det godt nok? Brug online MC programmet til opgavetræning, gerne flere gange om ugen. Dette kan foregå online  på din bærbare mobil/ computer med dit password (gyldig 1 år 2022..) bagest i din grundbog.
  4. Glem ikke at opsummere emner så du kan vise sammenhængende forståelse og skrive essayopgaver til eksamen.
  5. Præparatkurset på Anatomisk Museum i jeres læsegrupper hjælper til at opnå en tre-dimensional forståelse af anatomien og kunne besvare opgaver til spoteksamen.
  6. De fleste vil have stor glæde af at bruger læsegruppen til det der driller,  til at øve gennemgang af emne (mhp essay opgaver), og fx til udtaler. Det kan være en rigtig god ide at fortælle og sige det du har lært (og ikke kun genkende svar under ‘klik-klik’).
  7. Deltag i de diagnostiske prøver med MC opgaver – også selvom du ikke føler dig helt forberedt. Det er en god eksamenstræning for dig selv.
  8. Nogle har brug for AnatomiCafe’er og lærer-kontakt / skrive til at skubbe indlæringsprocessen videre, brug mig gerne til dét 🙂 Henrik.

Eksamen

Forberedelse af eksamen starter allerede i september. Det er MEGET SVÆRT at lære anatomi på kort tid (f.eks. 1-2 måneder før eksamen er ikke nok). Anatomi er et af de store fag. Det kræver indlæring over en længere periode. Husk at læse frem og ikke vente..