Emnekartotek / Fordøjelseskanalen

A

Abdomen

Dem-124

Præparatet er en hel organblok, der viser de samlede organrelationer i thorax og abdomen. Abdomen er adskilt fra thorax

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Ampulla duodeni

Ab-2-15

Pancreas og duodenum. cauda pancreatis (3 gule mærker) corpus pancreatis (2 gule mærker) collum pancreatis (1 gult mæ

Ampulla recti

...

Antrum pyloricum

...

Anus

...

Apex linguae

Dem-127

Ydre tungemuskler. Tungens overside. m. palatoglossus (hvid bøjle) dorsum linguae pars presulcalis s. pars anterior (

Dem-128

Tungepræparat. Tungens overside. m. styloglossus (grøn bøjle) dorsum linguae pars presulcalis s. pars anterior (sort

Appendices epiploicae

Dem-94

Organblokkens stilling svarer til rygleje, med følgende undtagelser: Leveren er drejet mod højre, colon transversum

Appendix vermiformis

Dem-83

Ileocoecalstedet. på det øverste præparat er den mediale del af tarmvæggene fjernet, så slimhinden i ileum caecum og col

Dem-124

Præparatet er en hel organblok, der viser de samlede organrelationer i thorax og abdomen. Abdomen er adskilt fra thorax

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Arcus glossopalatinus

Aa-2-40

Præparatet set nedefra. Muskler. m. zygomaticus major major major(rødt mærke) m. zygomaticus major majorminor (blåt m

Aa-1-73

Præparatets forside. I cavitas oris ses: aponeurosis veli palatini (sort mærke) m. pharyngopalatinus (gule mærker)

Aa-1-171

Præparatet set medialt fra. m. levator palpebrae sup. (rød bøjle) m. stylopharyngeus (gul bøjle) m. digastricus, vent

Arcus pharyngopalatinus

Aa-1-171

Præparatet set medialt fra. m. levator palpebrae sup. (rød bøjle) m. stylopharyngeus (gul bøjle) m. digastricus, vent

Aa-1-73

Præparatets forside. I cavitas oris ses: aponeurosis veli palatini (sort mærke) m. pharyngopalatinus (gule mærker)

Aa-2-40

Præparatet set nedefra. Muskler. m. zygomaticus major major major(rødt mærke) m. zygomaticus major majorminor (blåt m

Area nuda hepatis

Dem-95

Præparatet set forfra. man ser en stor del af facies diaphragmatica. Bemærk: den karakteristiske "tegning" af lobuli på

Ab-2-14

Hepar. Bagside: lobus caudatus (gult mærke) lobus quadratus (rødt mærke) area nuda (2 gule mærker) vesica bilia

B

Basis linguae

Ab-1-56

Præparatets forside. m. genioglossus (gråt mærke) m. mylohyideus (2 hvide mærker) m. geniohyoideus (1 blåt mærke)

Ab-1-1

Tunge- hals- og brystorganer (homo). Tunge: septum linguae (grønt mærke) m. genioglossus (blåt mærke) m. longi

Bughinde

Se peritoneum I, II, III

Bughule

Se cavitas abdominis I, II, III

Bugspytkirtlen

Se pancreas I, II, III

Bursa minor

Se lille sæk II, III

C

Canalis analis

...

Canalis pyloricus

Ab-2-15

Pancreas og duodenum. cauda pancreatis (3 gule mærker) corpus pancreatis (2 gule mærker) collum pancreatis (1 gult mæ

Caput pancreatis

Dem-76

Organerne set fra bagsiden. diaphragma (stort rødt og hvidt mærke) pleura (stort gråt mærke) lobus dxt. hepatis (stor

Dem-168

Præparatet viser bugspytkirtel, tolvfingertarm, galdegang og milt. Bugspytkirtlen, pancreas, er J-formet med den krog

Cardia

Dem-142

Ventrikel. ventriklens forskellige afsnit er adskilt af (rød tråd) fundus gastricus (2 røde mærker) corpus gastricum

Ab-2-45

Præparatets bagside. viscera. milt (2 gule mærker) ventrikel (3 gule mærker) duodenum pars descendens (2 sorte

Dem-178

Præparatet viser en del af fordøjelseskanalen. bageste del af pharynxvæggen (2 gule mærker) oesophagus (2 grønne mærk

Cauda paucreatis

Dem-76

Organerne set fra bagsiden. diaphragma (stort rødt og hvidt mærke) pleura (stort gråt mærke) lobus dxt. hepatis (stor

Dem-168

Præparatet viser bugspytkirtel, tolvfingertarm, galdegang og milt. Bugspytkirtlen, pancreas, er J-formet med den krog

Ab-2-15

Pancreas og duodenum. cauda pancreatis (3 gule mærker) corpus pancreatis (2 gule mærker) collum pancreatis (1 gult mæ

Cavitas abdominis

Udgøres af: 1. cavitas abdominis proprium I, II, III
a) spatium peritoneale I, II, III
b) spatium retroperitoneale I, II, III
2. cavitas pelvis I, II, III
a) cavitas pelvis peritoneale II, III
b) cavitas pelvis subperitoneale II, III
se disse

Cavitas oris

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

Aa-1-73

Præparatets forside. I cavitas oris ses: aponeurosis veli palatini (sort mærke) m. pharyngopalatinus (gule mærker)

Aa-1-164

I mundhulen ses følgende vigtige strukturer: I ganen: n. palatinus ant. (= major) (gule ringe) a. palatina major

Cavitas oris

Inddeles i: 1. vestibulum oris I, II, III
2. cavitas oris proprium I, II, III
se også disse

Dem-188

Præparatets lateralside, forside og bagside. Muskler: m. pectoralis major pars clavicularis (gult og blåt mærke)

Aa-1-190

Præparatets medialside. Der er fjernet en del af corpus ossis sphenoidalis, conchae og tungesubstans svarende til dorsum

Aa-1-73

Præparatets forside. I cavitas oris ses: aponeurosis veli palatini (sort mærke) m. pharyngopalatinus (gule mærker)

Aa-2-170

Muskler. m. masseter (gult og grønt mærke) m. temporalis (blåt mærke) m. buccinator (hvidt og rødt mærke) m. d

Cavitas oris proprium

Aa-1-187

Præparatet set medialt fra. m. levator palpebrae sup. (grønt og hvidt mærke) m. obliquus oculi sup. (gult og grønt mærke

Aa-1-97

Præparatets bagside. Muskler. m. levator palpebrae sup. (sort mærke) m. rectus sup. (hvidt mærke) m. rectus lat. (

Aa-1-64

Præparatet set bagfra. m. masseter (grønt og hvidt mærke) m. buccinator (hvidt og rødt mærke) m. genioglossus (gult m

Cavitas pelvis

"Plastikmodel"

Ab-2-20

Pelvis og femur (humant). Regio glutea. m. gluteus maximus (sort mærke) musklen er skåret igennem og klappet til side

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Choanae

Aa-1-199

Præparatets bagside. Cavitas cranii chiasma opticum (2 gule mærker) plexus caroticus int. (små brune ringe) infund

Aa-2-35

Præparatet set bagfra. Muskler. m. levator veli palatini dxt. (gult mærke) m. tensor veli palatini dxt. (udfor epipha

Coecum

Ab-2-2

"Ileo-coecalstedet". caecum åbnet valvula coli bestående af: labium superius og inferius frenula valvulae coli

Dem-83

Ileocoecalstedet. på det øverste præparat er den mediale del af tarmvæggene fjernet, så slimhinden i ileum caecum og col

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Dem-124

Præparatet er en hel organblok, der viser de samlede organrelationer i thorax og abdomen. Abdomen er adskilt fra thorax

Collum pancreatis

Dem-168

Præparatet viser bugspytkirtel, tolvfingertarm, galdegang og milt. Bugspytkirtlen, pancreas, er J-formet med den krog

Ab-2-15

Pancreas og duodenum. cauda pancreatis (3 gule mærker) corpus pancreatis (2 gule mærker) collum pancreatis (1 gult mæ

Collum vesicae felleae

Dem-76

Organerne set fra bagsiden. diaphragma (stort rødt og hvidt mærke) pleura (stort gråt mærke) lobus dxt. hepatis (stor

Ab-2-14

Hepar. Bagside: lobus caudatus (gult mærke) lobus quadratus (rødt mærke) area nuda (2 gule mærker) vesica bilia

Collum vesicae felleae

Dem-76

Organerne set fra bagsiden. diaphragma (stort rødt og hvidt mærke) pleura (stort gråt mærke) lobus dxt. hepatis (stor

Colon ascendens

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Dem-124

Præparatet er en hel organblok, der viser de samlede organrelationer i thorax og abdomen. Abdomen er adskilt fra thorax

Colon descendens

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Dem-124

Præparatet er en hel organblok, der viser de samlede organrelationer i thorax og abdomen. Abdomen er adskilt fra thorax

Colon pelvicum

Se colon sigmoideum I, II, III

Colon sigmoideum

Dem-124

Præparatet er en hel organblok, der viser de samlede organrelationer i thorax og abdomen. Abdomen er adskilt fra thorax

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Colon transversum

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Dem-166

Præparatets bagside viser organrelationerne til nyrerne. Nyrerne er trukket bagud, og deres oprindelige leje er vist med

Commissura labiorum

Corpus adiposum buccae

Aa-1-120

Bagsiden. Muskler. m. masseter profunde del (blåt mærke) superficielle del (sort mærke) m. pterygoideus lat.

Aa-2-202

Præparatet viser en dissektion af hovedets arterier. På præparatets lateralside er størstedelen af gl. parotidea fjernet

Aa-2-109

Præparatets set ovenfra. Muskler. m. orbicularis oris (2 hvide mærker) m. depressor labii inf. (1 hvidt mærke) mod

Corpus linguae

Ab-1-30

Sagittalsnit gennem tunge, larynx og trachea. m. genioglossus (2 røde mærker) m. geniohyoideus (2 orange mærke) m.

Ab-1-33

Frontalsnit af tungen. m. genioglossus (2 gule mærker) m. longitudinalis sup. (2 orange mærker) m. longitudinalis inf

Corpus pancreatis

Dem-76

Organerne set fra bagsiden. diaphragma (stort rødt og hvidt mærke) pleura (stort gråt mærke) lobus dxt. hepatis (stor

Dem-168

Præparatet viser bugspytkirtel, tolvfingertarm, galdegang og milt. Bugspytkirtlen, pancreas, er J-formet med den krog

Ab-2-15

Pancreas og duodenum. cauda pancreatis (3 gule mærker) corpus pancreatis (2 gule mærker) collum pancreatis (1 gult mæ

Corpus ventriculi

Dem-94

Organblokkens stilling svarer til rygleje, med følgende undtagelser: Leveren er drejet mod højre, colon transversum

Dem-178

Præparatet viser en del af fordøjelseskanalen. bageste del af pharynxvæggen (2 gule mærker) oesophagus (2 grønne mærk

Corpus vesicae felleae

Ab-2-14

Hepar. Bagside: lobus caudatus (gult mærke) lobus quadratus (rødt mærke) area nuda (2 gule mærker) vesica bilia

Curvatura minor

Dem-94

Organblokkens stilling svarer til rygleje, med følgende undtagelser: Leveren er drejet mod højre, colon transversum

Dem-142

Ventrikel. ventriklens forskellige afsnit er adskilt af (rød tråd) fundus gastricus (2 røde mærker) corpus gastricum

Curvature major

Dem-94

Organblokkens stilling svarer til rygleje, med følgende undtagelser: Leveren er drejet mod højre, colon transversum

Dem-142

Ventrikel. ventriklens forskellige afsnit er adskilt af (rød tråd) fundus gastricus (2 røde mærker) corpus gastricum

D

Dorsum linguae

Dem-127

Ydre tungemuskler. Tungens overside. m. palatoglossus (hvid bøjle) dorsum linguae pars presulcalis s. pars anterior (

Dem-128

Tungepræparat. Tungens overside. m. styloglossus (grøn bøjle) dorsum linguae pars presulcalis s. pars anterior (sort

Ductus choledochus

Dem-76

Organerne set fra bagsiden. diaphragma (stort rødt og hvidt mærke) pleura (stort gråt mærke) lobus dxt. hepatis (stor

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Dem-164

Præparatet viser leveren set bagfra med galdevejene, som består af: 1. ductus cysticus (grøn ring) galdeblæren (vesic

Ductus cysticus

Dem-76

Organerne set fra bagsiden. diaphragma (stort rødt og hvidt mærke) pleura (stort gråt mærke) lobus dxt. hepatis (stor

Dem-94

Organblokkens stilling svarer til rygleje, med følgende undtagelser: Leveren er drejet mod højre, colon transversum

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Dem-164

Præparatet viser leveren set bagfra med galdevejene, som består af: 1. ductus cysticus (grøn ring) galdeblæren (vesic

Ductus hepaticus communis

Dem-76

Organerne set fra bagsiden. diaphragma (stort rødt og hvidt mærke) pleura (stort gråt mærke) lobus dxt. hepatis (stor

Dem-94

Organblokkens stilling svarer til rygleje, med følgende undtagelser: Leveren er drejet mod højre, colon transversum

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Dem-164

Præparatet viser leveren set bagfra med galdevejene, som består af: 1. ductus cysticus (grøn ring) galdeblæren (vesic

Ductus pancreaticus

Dem-76

Organerne set fra bagsiden. diaphragma (stort rødt og hvidt mærke) pleura (stort gråt mærke) lobus dxt. hepatis (stor

Dem-164

Præparatet viser leveren set bagfra med galdevejene, som består af: 1. ductus cysticus (grøn ring) galdeblæren (vesic

Ductus pancreaticus accessorius

Dem-76

Organerne set fra bagsiden. diaphragma (stort rødt og hvidt mærke) pleura (stort gråt mærke) lobus dxt. hepatis (stor

Ductus parotideus

Aa-2-139

Præparatet set lateralt fra. m. masseter (blåt og grønt mærke) m. mylohyoideus (2 sorte mærker) m. digastricus, vente

Aa-1-186

Præparatet set nedefra. Venstre side. regio buccalis (rød tråd) regio masseterica (grøn tråd) regio parotidea (= r

Aa-2-202

Præparatet viser en dissektion af hovedets arterier. På præparatets lateralside er størstedelen af gl. parotidea fjernet

Ductus submandibularis

Ab-1-44

Præparatet set forfra. Cavitas cranii. n. opticus (rød ring) tractus opticus (hvid ring) n. oculomotorius (gul rin

Aa-1-22

Præparatets bag- og medialside. m. pterygoideus med. (2 gule mærker) m. pterygoideus lat. (rødt mærke) lig. sphenoman

Ab-1-43

Muskler. m. mylohyoideus (klappet ned) (gul bøjle) m. geniohyoideus (venstre kappet ned) (rødt mærke) m. genioglo

Aa-2-138

Præparatet set oppefra. Muskler. m. genioglossus sin. (hvidt mærke) m. hyoglossus sin. (gråt mærke) m. styloglossu

Aa-2-31

Muskler. m. mylohyoideus (gult mærke) m. geniohyoideus dxt. (grønt mærke) m. genioglossus dxt. (udspring) (blåt m

Duodenum

Ab-2-7

Bugorganer (set bagfra). (aorta abdominalis og størstedelen af v. cava inf. samt nyrer og binyrer er fjernet Hepa

Dem-76

Organerne set fra bagsiden. diaphragma (stort rødt og hvidt mærke) pleura (stort gråt mærke) lobus dxt. hepatis (stor