Emnekartotek / Perifere nerver

A

Anastomose mellem n. zygomaticus og n. lacrimalis (ramus anastomoticus cum nervi zygomatico)

Aa-2-104

Lateralsiden. m. levator palpebrae sup. (hvidt mærke) m. rectus sup. (gult mærke) m. rectus lat. (blåt mærke) m. r

Aa-2-144

m. tensor veli palatini (grønt mærke) m. levator veli palatini (rødt mærke) fascia pharyngobasilaris (svarende til reces

Aa-2-163

Lateralsiden. m. nasalis, pars transversa (gråt mærke) m. levator labii superioris (sort bøjle) m. levator anguli ori

Anastomose mellem n. auriculotemporalis og n. facialis

Aa-2-168

Forfra. Cavitas cranii. chiasma opticum (gult mærke) n. opticus (gul ring) n. oculomotorius (grøn ring) tractus

Aa-2-61

Præparatet set bagfra. Højre side. en række strukturer i spatium lateropharyngeum er fjernet (bl.a. muskler (delvist)

Ansa cervicalis

Se ansa hypoglossi II, III

Ansa hypoglossi (= ansa cervicalis)

Aa-2-190

Præparatets lateralside. m. sternocleidomastoideus er trukket lateralt og forsynet med en rude. Gl. parotidea, m. masset

Aa-2-80

Præparatets lateralside. Kar. de fleste arterier er afmærket med 2 ringe, hvoraf den ene altid er rød a. carotis c

Aa-1-107

Bagsiden. m. sternocleidomastoideus (grønt og gult mærke) m. splenius capitis (hvidt og gråt mærke) m. digastricus, v

Aa-1-30

Præparatets nedre flade. Regio labialis inf. og regio mentalis. m. mentalis (rødt mærke.) fedt mellem de 2 muskler (b

Ansa subclavia

...

B

Bulbære del af n. accessorius

Se n. accessorius, ramus internus II, III

Bulbus olfactorius

Aa-1-18

Præparat set medialt fra. (columna vertebralis og prævertebralmusklerne samt gl. submandibularis fjernet) Cavitas cra

Ac-1-8

Basis cerebri. bulbus olfactorius (rødt mærke) (mærket er anbragt på overgangen til tractus olfactorius) stria olfact

C

cauda equina

...

Cervicalnerver

Aa-1-85

Præparatets bagside. venter occipitalis (grønt mærke) m. sternocleidomastoideus (stort rødt mærke) m. splenius capiti

Aa-2-135

Præparatets bagside. m. sternocleidomastoideus (rødt mærke) m. masseter (grønt mærke) m. pterygoideus med. (gult mærk

Chiasma opticum

Aa-1-36

Præparatet set nedefra. m. rectus med. (rød ring) m. rectus lat. (sort ring) m. obliquus sup. (blå ring) n. oculom

Chorda anterior

Ab-1-23

Luftveje fra pharynx-larynx til segmentbronchier, samt mediastinum med pericardium. Diafragma er bevaret delvist, omfatt

Dem-102

Indhold i mediastinum. Præparatets forside. Mediastinum superius. Viscera. thymus (stort grønt mærke) er flyttet u

Chorda posterior

Ab-1-23

Luftveje fra pharynx-larynx til segmentbronchier, samt mediastinum med pericardium. Diafragma er bevaret delvist, omfatt

Dem-102

Indhold i mediastinum. Præparatets forside. Mediastinum superius. Viscera. thymus (stort grønt mærke) er flyttet u

Chorda tympani

Aa-1-125

Præparatets medialside. trommehulens bagvæg fjernet Muskler. m. temporalis (rødt og sort mærke) m. pterygoideus la

Aa-1-155

Præparatet set medialt fra. m. masseter (sort og grønt mærke) m. temporalis (1 hvidt mærke i hver insertionssnip) m.

Aa-2-136

Lateralsiden. m. trapezius (gult mærke) m. splenius capitis (hvidt mærke) m levator scapulae (sort mærke) m. bucci

Aa-1-150

Præparatets medialside. Muskler. m. stylohyoideus (sort ring) m. styloglossus (blå ring) m. stylopharyngeus (hvid