Emnekartotek / Luftveje

A

Aditus laryngis

Dem-140

Larynx serie. Præparatet set forfra. cartilago epiglottica (gult mærke) cartilago thyroidea (rødt mærke) cartilago

Ab-1-57

Præparatets bagside. m. arytaenoideus transversus (gult mærke) m. cricoarytaenoideus post. (grønt mærke) udspringssen

Aa-2-81

Præparatet set bagfra. Muskler. m. masseter (grønt mærke) m. pterygoideus med. (hvidt mærke ved svælgvæggen og sort m

Agger nasi

Aa-1-163

Medialsiden. m. stylopharyngeus (rødt mærke) m. levator veli palatini (blåt mærke) m. stapedius (insertionssene) (ora

Aa-1-18

Præparat set medialt fra. (columna vertebralis og prævertebralmusklerne samt gl. submandibularis fjernet) Cavitas cra

Ala nasi

Aa-2-136

Lateralsiden. m. trapezius (gult mærke) m. splenius capitis (hvidt mærke) m levator scapulae (sort mærke) m. bucci

Aa-2-80

Præparatets lateralside. Kar. de fleste arterier er afmærket med 2 ringe, hvoraf den ene altid er rød a. carotis c

Apertura sinus sphenoidalis

Aa-1-15

Præparatets medialside: tunge og mundbund: m. hyoglossus (blåt mærke) m. constrictor pharyngis medius (pars cerato-ph

Aa-2-192

regio temporalis (indenfor rød bøjle) regio occipitalis (1 mærke indenfor sort bøjle) regio parietalis (2 mærker ind

Apex pulmonis

Dem-100

Lungerne er drejet ca. 90 grader, så de mediale flader vender fremad. Højre lunge. pleuras afrivningsrand (mørkegrøn

Dem-176

Præparatet viser lungernes inddeling og relationer. højre lunge har 3 lapper: overlap (lobus superior) (2 blå mærk

Arcus cartilago cricoideae

Dem-50

Præparatet set forfra. en del af lamina dxt. cartilaginis thyreoideae er fjernet cartilago epiglottica (rødt og gult mær

Dem-60

Præparatets venstre side. cartilago epiglottica (rødt mærke) lig. thyreoepiglotticum (gul bøjle) membrana quadrangula

Articulatio cricoarytaenoidae

Ab-1-16

Larynx skelet. Forfra: cornu majus ossis hyoidei (rød ring) cornu minus ossis hyoidei (grøn ring) cornu sup. c

Dem-50

Præparatet set forfra. en del af lamina dxt. cartilaginis thyreoideae er fjernet cartilago epiglottica (rødt og gult mær

Articulatio cricothyreoidea

Ab-1-2

cartilago triticea i lig. hyothyreoideum lat. (grønt mærke) tuberculum cuneiforme (blåt mærke) tuberculum corniculatum (

Dem-50

Præparatet set forfra. en del af lamina dxt. cartilaginis thyreoideae er fjernet cartilago epiglottica (rødt og gult mær

Atrium meatus nasi medii

Aa-2-192

regio temporalis (indenfor rød bøjle) regio occipitalis (1 mærke indenfor sort bøjle) regio parietalis (2 mærker ind

Aa-1-23

bemærk ggl. trigemionale (sinus cavernosus' væg er fjernet) radix motoria (ses ikke) radix sensoria (brun ring)

Æ

Ægte stemmebånd

Se plica vocalis II, III

B

Basis pulmonis

Dem-99

Højre lunge set medialt fra. bemærk fissurerne skærer sig dybt ind i lungen (rød sonde) hilus pulmonalis dxt. (grøn tråd

Bifurcatio tracheae

Dem-143

Luftveje. den synlige del af larynx er omkredset af (hvid bøjle) gl. thyreoidea (2 gule mærker) trachea (grønt mærke)

Bronchi segmentalis

Se segmentbronchier I, II, III

Bronchietræ

Ab-1-2

cartilago triticea i lig. hyothyreoideum lat. (grønt mærke) tuberculum cuneiforme (blåt mærke) tuberculum corniculatum (

Dem-143

Luftveje. den synlige del af larynx er omkredset af (hvid bøjle) gl. thyreoidea (2 gule mærker) trachea (grønt mærke)

Bronchioli

Model, "lunger, homo" skab 8

Bronchopulmonalt segment

...

Bulla ethmoidalis

Aa-1-153

Præparatet set medialt fra. n. vagus (hvid ring) truncus sympathicus (violet ring) n. nasopalatinus (gul ring) n.

Aa-1-1

Medialsiden Rude i concha nasalis inf. I ruden ses gul sonde visende ductus nasolacrimalis. De øvrige conchae er fjernet

Aa-1-200

Medialsiden. næsehulens lateralvæg (bemærk den lagvise opbygning) os palatinum (sort og hvidt mærke indenfor blank bø

Bursa pharyngea

Aa-2-112

Præparatets forside. lamina superficialis fasciae cervicalis på gl. submandibularis (3 blå ringe) Muskler. m. temp

C

Carina tracheae

Ab-1-2

cartilago triticea i lig. hyothyreoideum lat. (grønt mærke) tuberculum cuneiforme (blåt mærke) tuberculum corniculatum (

Ab-1-5

Larynx og trachea set bagfra (opklippet). slimhinden fjernet i recessus piriformis dxt. n. laryngeus sup. (r. intern

Cartilagines alares minores

Aa-2-181

Præparatets lateralside. Muskler. m. temporalis (klappet op) (blåt og hvidt mærke) m. masseter (klappet frem) (2 grøn

Cartilago alaris major

Aa-2-114

Næsebruske. bemærk: pars ossea af septum nasi, der endvidere omfatter pars cartilaginea og pars membranacea cartilago

Aa-1-44

 Muskler. m. rectus med. (rødt mærke) m. rectus inf. (grønt mærke) m. rectus lat. (gennemskåret) (gråt mærke

Aa-2-14

Lateralsiden. m. levator labii superioris, alaeque nasi (1 gult mærke) m. levator labii superioris (2 blå mærker) m.

Cartilago arytaenoidea

Ab-1-25

[Tilbage] Larynx' skelet og membraner. Forside og venstre side: cornu majus ossis hyoidei (grøn ring) corn

Dem-140

Larynx serie. Præparatet set forfra. cartilago epiglottica (gult mærke) cartilago thyroidea (rødt mærke) cartilago

Cartilago corniculata

Dem-50

Præparatet set forfra. en del af lamina dxt. cartilaginis thyreoideae er fjernet cartilago epiglottica (rødt og gult mær

Dem-60

Præparatets venstre side. cartilago epiglottica (rødt mærke) lig. thyreoepiglotticum (gul bøjle) membrana quadrangula

Cartilago cricoidea

Ab-1-25

[Tilbage] Larynx' skelet og membraner. Forside og venstre side: cornu majus ossis hyoidei (grøn ring) corn

Dem-140

Larynx serie. Præparatet set forfra. cartilago epiglottica (gult mærke) cartilago thyroidea (rødt mærke) cartilago

Cartilago cuneiformis

Dem-50

Præparatet set forfra. en del af lamina dxt. cartilaginis thyreoideae er fjernet cartilago epiglottica (rødt og gult mær

Cartilago epiglottica

Ab-1-16

Larynx skelet. Forfra: cornu majus ossis hyoidei (rød ring) cornu minus ossis hyoidei (grøn ring) cornu sup. c

Dem-140

Larynx serie. Præparatet set forfra. cartilago epiglottica (gult mærke) cartilago thyroidea (rødt mærke) cartilago

Cartilago nasi lateralis

Aa-2-114

Næsebruske. bemærk: pars ossea af septum nasi, der endvidere omfatter pars cartilaginea og pars membranacea cartilago

Aa-1-44

 Muskler. m. rectus med. (rødt mærke) m. rectus inf. (grønt mærke) m. rectus lat. (gennemskåret) (gråt mærke

Cartilago septi nasi

Aa-2-114

Næsebruske. bemærk: pars ossea af septum nasi, der endvidere omfatter pars cartilaginea og pars membranacea cartilago

Cartilago thyreoidea

Dem-140

Larynx serie. Præparatet set forfra. cartilago epiglottica (gult mærke) cartilago thyroidea (rødt mærke) cartilago

Cartilago triangularis

Se cartilago nasi lateralis II, III

Cartilago triticia

Ab-1-2

cartilago triticea i lig. hyothyreoideum lat. (grønt mærke) tuberculum cuneiforme (blåt mærke) tuberculum corniculatum (

Dem-56

Præparatets højre side. epiglottis (gult mærke) plica glossoepiglottica mediana (sort bøjle) corpus ossis hyoidei (bl

Cavitas laryngis

Udgøres af: 1. vestibulum laryngis II, III
2. cavitas laryngis intermedium II, III
3. cavitas laryngis inferior II, III
se disse

Dem-140

Larynx serie. Præparatet set forfra. cartilago epiglottica (gult mærke) cartilago thyroidea (rødt mærke) cartilago

Cavitas laryngis inferior

...

Cavitas laryngis intermedium

...

Cavitas nasi

Udgøres af: 1. vestibulum nasi I, II, III
2. cavitas nasi proprium I, II, III
se disse

Aa-2-192

regio temporalis (indenfor rød bøjle) regio occipitalis (1 mærke indenfor sort bøjle) regio parietalis (2 mærker ind

Dem-188

Præparatets lateralside, forside og bagside. Muskler: m. pectoralis major pars clavicularis (gult og blåt mærke)

Cavitas nasi proprium

Aa-2-192

regio temporalis (indenfor rød bøjle) regio occipitalis (1 mærke indenfor sort bøjle) regio parietalis (2 mærker ind

Dem-188

Præparatets lateralside, forside og bagside. Muskler: m. pectoralis major pars clavicularis (gult og blåt mærke)

Aa-2-84

Præparatet set forfra. Muskler. m. levator palpebrae sup. (gult mærke) m. rectus sup. (grønt mærke) m. rectus med.

Cavitas pleurae

...

Cellulae ethmoidalis

Aa-1-198

dele af conchae nasales er fjernet concha nasalis inf. (2 blå mærker) concha nasalis med. (blåt mærke) sinus fr

Aa-1-190

Præparatets medialside. Der er fjernet en del af corpus ossis sphenoidalis, conchae og tungesubstans svarende til dorsum

Concha nasalis inferior

Aa-1-163

Medialsiden. m. stylopharyngeus (rødt mærke) m. levator veli palatini (blåt mærke) m. stapedius (insertionssene) (ora

Aa-2-60

Præparatet set forfra. Orbita (venstre side). m. obliquus sup. (blåt mærke) m. rectus sup. (rødt mærke) m. rectus

Concha nasalis media

Aa-2-60

Præparatet set forfra. Orbita (venstre side). m. obliquus sup. (blåt mærke) m. rectus sup. (rødt mærke) m. rectus

Aa-1-163

Medialsiden. m. stylopharyngeus (rødt mærke) m. levator veli palatini (blåt mærke) m. stapedius (insertionssene) (ora

Concha nasalis superior

Aa-1-190

Præparatets medialside. Der er fjernet en del af corpus ossis sphenoidalis, conchae og tungesubstans svarende til dorsum

Aa-1-163

Medialsiden. m. stylopharyngeus (rødt mærke) m. levator veli palatini (blåt mærke) m. stapedius (insertionssene) (ora

Concha nasalis suprema

Aa-1-163

Medialsiden. m. stylopharyngeus (rødt mærke) m. levator veli palatini (blåt mærke) m. stapedius (insertionssene) (ora

Conchae nasales

Aa-2-201

Præparatet er et frontalsnit gennem orbita, sinus maxillaris, den forreste del af m. masseter og mundbunden set bagfra.

Aa-1-163

Medialsiden. m. stylopharyngeus (rødt mærke) m. levator veli palatini (blåt mærke) m. stapedius (insertionssene) (ora

Conus elasticus

Ab-1-16

Larynx skelet. Forfra: cornu majus ossis hyoidei (rød ring) cornu minus ossis hyoidei (grøn ring) cornu sup. c

Dem-50

Præparatet set forfra. en del af lamina dxt. cartilaginis thyreoideae er fjernet cartilago epiglottica (rødt og gult mær

Cornu inferius cartilago thyreoideae

Ab-1-16

Larynx skelet. Forfra: cornu majus ossis hyoidei (rød ring) cornu minus ossis hyoidei (grøn ring) cornu sup. c

Dem-50

Præparatet set forfra. en del af lamina dxt. cartilaginis thyreoideae er fjernet cartilago epiglottica (rødt og gult mær

Cornu superius cartilago thyreoideae

Ab-1-16

Larynx skelet. Forfra: cornu majus ossis hyoidei (rød ring) cornu minus ossis hyoidei (grøn ring) cornu sup. c

Dem-50

Præparatet set forfra. en del af lamina dxt. cartilaginis thyreoideae er fjernet cartilago epiglottica (rødt og gult mær

Corpus adiposum laryngis

Ab-1-27

[Tilbage] Mediansnit gennem larynx. Snitflader. m. arytaenoideus transversus (2 røde mærker) m. vocalis (o

Aa-1-154

Præparatet set medialt fra. m. genioglossus (2 grønne mærker) m. geniohyoideus (hvidt mærke) m. mylohyoideus (gult mæ

Crus laterale cartilaginis alaris majoris

Se også cartilago alaris major II, III

Aa-2-114

Næsebruske. bemærk: pars ossea af septum nasi, der endvidere omfatter pars cartilaginea og pars membranacea cartilago

Crus mediale cartilaginis alaris majoris

Aa-2-114

Næsebruske. bemærk: pars ossea af septum nasi, der endvidere omfatter pars cartilaginea og pars membranacea cartilago

Cupula pleurae

...

D

Ductus nasolacrimalis

Aa-2-32

Præparatet set medialt og bagfra. fossa infratemporalis set bagfra, idet m. pterygoideus med. delvis er fjernet m. pt

Aa-1-34

Præparatets nedre flade. m. obliquus inf. sin. (blåt mærke) m. rectus inf. sin. (gult mærke) m. rectus lat. sin. (grø

Aa-1-198

dele af conchae nasales er fjernet concha nasalis inf. (2 blå mærker) concha nasalis med. (blåt mærke) sinus fr