Emnekartotek / Muskler

A

anulus tendineus communis

Aa-2-44

Præparatets forside. Fossa infratemporalis dxt. Muskler. m. pterygoideus lat., øvre hoved (1 rødt mærke) m. pteryg

Aa-1-178

Medialt. Muskler. m. mentalis (rødt mærke) m. genioglossus (rødt og blåt mærke) m. geniohyoideus (gult og blåt mær

Aa-2-24

Præparatets forside. Højre orbita. udenfor muskelkeglen: n. lacrimalis (brun ring) n. frontalis (blå ring) n. t

aponeurosis linguae

Aa-2-183

Præparatets forside. NB: m. mylohyoideus i venstre side er skåret igennem og den laterale del med omgivelser er trukket

Ab-1-32

Sagittalsnit gennem tungen. m. genioglossus (blåt mærke) m. longitudinalis sup. (gult mærke) aponeurosis linguae (rød

Aa-1-191

Indre tungemuskler. Øverste præparat. m. verticalis linguae (gule mærker) m. transversus linguae (røde mærker) m.

aponeurosis linguae

Aa-2-183

Præparatets forside. NB: m. mylohyoideus i venstre side er skåret igennem og den laterale del med omgivelser er trukket

Ab-1-32

Sagittalsnit gennem tungen. m. genioglossus (blåt mærke) m. longitudinalis sup. (gult mærke) aponeurosis linguae (rød

Aa-1-191

Indre tungemuskler. Øverste præparat. m. verticalis linguae (gule mærker) m. transversus linguae (røde mærker) m.

aponeurosis veli palatini

Aa-2-23

Præparatets bagside. Cavitas cranii. falx cerebri (gul bøjle) corpus callosum (grønne mærker) nucleus caudatus (rø

Aa-1-23

bemærk ggl. trigemionale (sinus cavernosus' væg er fjernet) radix motoria (ses ikke) radix sensoria (brun ring)

Aa-1-73

Præparatets forside. I cavitas oris ses: aponeurosis veli palatini (sort mærke) m. pharyngopalatinus (gule mærker)

aponeurosis veli palatini

Aa-2-23

Præparatets bagside. Cavitas cranii. falx cerebri (gul bøjle) corpus callosum (grønne mærker) nucleus caudatus (rø

Aa-1-23

bemærk ggl. trigemionale (sinus cavernosus' væg er fjernet) radix motoria (ses ikke) radix sensoria (brun ring)

Aa-1-73

Præparatets forside. I cavitas oris ses: aponeurosis veli palatini (sort mærke) m. pharyngopalatinus (gule mærker)

C

canalis inguinalis

canalis inguinalis

caput angulare (af m. quadratus labii superioris)

Se m. levator labii superioris alseque nasi

caput infraorbitale (af m. quadratus labii superioris)

Se m. levator labii superioris

caput laterale m. tricipitis brachii

Aa-2-15

N. facialis og facialisinnerveret muskulatur. truncus temporofacialis (rødt mærke) truncus cervicofacialis (gult mærk

Ab-1-80

Håndens volarside. Kar. r. volaris profundus a. ulnaris (rød og hvid ring) arcus volaris superficialis (rød og gul ri

Dem-116

Præparatet viser en dissektion af armens led. endvidere har man bevaret enkelte muskler med forskellig funktion. Overarm

caput logum m. tricipitis brachii

Aa-2-15

N. facialis og facialisinnerveret muskulatur. truncus temporofacialis (rødt mærke) truncus cervicofacialis (gult mærk

Dem-116

Præparatet viser en dissektion af armens led. endvidere har man bevaret enkelte muskler med forskellig funktion. Overarm

caput zygomaticum (af m. quadratus labii superioris)

Se m. zygomaticus minor

centrum tendineum

Ab-1-55

Præparatet set oppefra. diaphragma (afmærket i centrum tendineum) (røde mærker) bemærk diaphragmakuplernes form, størrel

crura medialia diaphragmatia

Ab-2-37

Præparatets for- og lateralside. m. rectus abdominis (sort mærke) vagina m. recti abdominis, forreste blad (gult mærke)

D

diaphragma

Ab-1-55

Præparatet set oppefra. diaphragma (afmærket i centrum tendineum) (røde mærker) bemærk diaphragmakuplernes form, størrel

Ab-2-37

Præparatets for- og lateralside. m. rectus abdominis (sort mærke) vagina m. recti abdominis, forreste blad (gult mærke)

Ab-1-8

Forsiden. grænsen mellem mediastinum sup. og mediastinum inf. (hvid ramme) processus xiphoideus (blåt mærke). Knoglen

Dem-124

Præparatet er en hel organblok, der viser de samlede organrelationer i thorax og abdomen. Abdomen er adskilt fra thorax

diaphragma pelvis

Ab-2-20

Pelvis og femur (humant). Regio glutea. m. gluteus maximus (sort mærke) musklen er skåret igennem og klappet til side