• Lymfeknuder

  Her ses alle de omtalte lymfeknuder. De er nævnt fra nakken: lymfenodi occipitales, lymfenodi retroauriculares, lymfenodi parotidei, lymfenodi submandibulares og lymfenodi submentales. (Lymfenodi retropharyngei er ikke vist på figuren). Endvidere ses lymfenodi cervicales profundi.

 • Angulærknuden

  Inden for gruppen lymfenodi cervicales profundi findes der en knude, som modtager specielt tilløb. Den hedder angulærknuden, fordi den ligger udfor angulus mandibulae. Den modtager lymfe fra visdomstænder (T), tonsiller (M), og dorsum linguae pars postsulcalis (U).

 • Lymfenodi submandibulares

  trigonum submandibulare, mellem corpus mandibulae og gl. submandibularis ligger lymfenodi submandibulares. De ligger profundt for halsfascien.

 • Lymfesystemet

  Lymfen til lymfenodi cervicales profundi kommer fra følgende områder: Figuren øverst i venstre hjørne viser, at der kommer lymfe fra den palatinale gingiva i overkæben (P); fra ganen (H og B), samt fra visdomstænderne (T), der er farvet gule. Figuren øverst i midten viser endvidere, at tonsiller (M), dorsum linguae pars postsulcalis(U), samt at en del af dorsum linguae pars presulcalis og apex linguae (F), ligeledes sender lymfe til de terminale knuder. Resten af figurerne bruges på 2. trin.

 • De terminale lymfeknuder på hoved og hals

  Billedet viser de terminale lymfeknuder på hoved og hals, lymfenodi cervicales profundi. De ligger i spatium lateropharyngeum fra basis cranii til apertura thoracis superior. De fleste lymfeknuder ligger omkring v. jugularis interna; det er den lodrette mørkeblå figur midt i billedet.

 • Lymfenodi submentales

  Den gule farve på figuren til venstre viser, at lymfenodi submentales modtager lymfen fra fortænderne i underkæben. Den røde farve (L) viser at lymfen fra gingiva ud for fortænderne går til lymfenodi submentales.

 • Lymfenodi submandibulares

  Endvidere kommer der lymfe fra de tænder, der er farvet gule på samme figur, dvs. alle undtagen fortænder i underkæben og de fire visdomstænder. Der kommer tilløb fra en del af dorsum linguae presulcalis. Det er området, (R) på figuren øverst i højre hjørne. Vi ser, det er skraveret, hvilket antyder, at der herfra ikke kun er afløb til lymfenodi submandibulares, men også til andre. De øvrige figurer på billedet omtales på 2. trin.

 • Lymfenodi submandibulares

  Figuren øverst til venstre viser området, hvorfra de overfladiske tilløb til lymfenodi submandibulares kommer. Det er det røde felt (A). Bag det farvede område ligger det område, der sender lymfe til lymfenodi parotidei. De dybe tilløb er mere komplicerede. Lymfenodi submandibulares modtager lymfe fra gingiva, som vist med rød farve på figuren nederst i højre hjørne. Det drejer sig om al gingiva, undtagen den palatinale i overkæben, samt den faciale og linguale gingiva udfor fortænder i underkæben.(fortsættes)

 • Lymfenodi retroauriculares

  Som eksempel vises med farve området for lymfenodi retroauriculares til venstre. Det ufarvede område lige foran det røde går til lymfenodi parotidei.

 • Lymfenodi submentales

  Lymfenodi submentales ligger i trigonum submentale mellem venteres anteriores m. digastrici, og ligeledes profundt for halsfascien. Foruden de her nævnte findes nogle dybtliggende lymfeknuder bag øverste del af svælget. De hedder lymfenodi retropharyngei og er ikke vist her. Tilløbene til de fremskudte lymfeknuder kan deles i overfladiske og profunde. Det overfladiske tilløb for de enkelte lymfeknudegrupper kan man stort set regne sig til, når man husker, at: Hovedets øverste kontur danner grænse opadtil, og de enkelte områder adskilles af næsten lodrette linier mellem lymfeknudegrupperne.