• Tunica media

  I muskulære arterier derimod består tunica media næsten udelukkende af cirkulært ordnede glatte muskelceller, som vist her.

 • Elastiske membraner og muskelceller

  De tykke mørke linier er elastiske membraner. Mellem dem ligger muskelceller. Ved A er muskelcellerne ikke kontraheret, det er de ved B.

 • Tunica adventitia

  Det yderste lag tunica adventitia består i alle arterier af bindevæv med mange elastiske fibriller. Jo større arterierne er, jo mere tendens er der til at de elastiske fibriller ordnes i membraner.

 • Arterioler

  Arterioler defineres som arterier med en diameter mindre end 0,3 mm. Læg mærke til, at væggen er meget tyk i forhold til lumen.

 • Arteriosklerose

  De indledende stadier til arteriosklerose, dvs. åreforkalkning, begynder i tunica intima med forskellige af lejringer. Det antydes her med de uregelmæssige streger til højre. Det er disse forandringer i arterievæggen, der går forud for nogle velkendte og meget alvorlige lidelser.

 • Coronarthrombose

  Den ene er blodprop i en af hjertets kransarterier. Det er coronarthrombose. Billedet viser øverst en kransarterie, der er skåret igennem. Lumen er kun det hvide felt i midten. Resten af karrets lumen er en blodprop, der næsten blokerer karret.

 • Hjerneblødning

  En anden alvorlig karlidelse er hjerneblødning. Den findes hyppigst i storhjernen. Forud for blødningen er der sket betydelige forandringer i arterievæggen, der gør karret skørt, så det brister.

 • Arterier

  Arterier er blodkar, der fører blodet i retning fra hjertet mod periferien. Definitionen er vigtig, idet den gælder, hvad enten arterierne indeholder iltet eller mindre iltet blod. På dansk kaldes arterier pulsårer.

 • Tunica media

  Dernæst følger tunica media. Det er altid det tykkeste af de tre lag i arterier.

 • Pulsen

  På den levende kan man identificere arterier, der er til tilgængelige for palpation ved at føle pulsen.

 • Tunica adventitia

  Det yderste lag er tunica adventitia.

 • Arterielæsion

  Ved læsion af en arterie fås sprøjtende blødning.

 • Tunica intima

  Tunica intima består altid af endotel nærmest lumen.

 • Arterie og vene

  Ved dissektion af et kadaver, hvor der naturligvis ikke er blødning, kendes en overskåret arterie på, at den bliver stående åben som vist på fig. 1, mens en gennemskåret vene falder sammen som vist på fig. 2. Det er et udtryk for, at væggen i en arterie er tyk, mens venevæggen er tynd og slap.

 • Elastiske membraner

  Elastiske arterier består næsten udelukkende af elastiske membraner, der ligger uden på hinanden. Tegningen viser et udsnit af ialt fire membraner. De mørke områder er huller i membranerne. Det er karakteristisk for membranerne i arterier, at de er forsynet med ret store åbninger. I elastiske arterier består alle lag, altså tunica intima, media og adventitia overvejende af elastiske membraner.

 • Arteriers vægge føles tyk og elastisk

  Ved palpation af en arterie, hvad enten den er overskåret eller ej, føles væggen tyk og elastisk.

 • Veners vægge føles tynd og slap

  Ved palpation af en vene føles væggen tynd og slap.

 • Elastiske arterier

  Vi har tre arterietyper. Den ene omfatter elastiske arterier.

 • Muskulære arterier

  Den anden omfatter muskulære arterier.

 • Arterioler

  Den tredie omfatter arterioler eller små arterier.

 • Systolen

  De elastiske arteriers funktion er at udvide sig som en gummiballon og optage den blodmængde, der pumpes ud af hjertet. Den røde figur er ballonen. Udpumpningsfasen er systolen.

 • Diastolen

  Når hjertets afslapningsfase indtræder, trækker den elastiske arterievæg sig sammen, hvorved blodet drives gennem arteriesystemet. Situationen svarer til den, der indtræder, når man standser oppustningen af en ballon og lader den presse luften ud idet den trækker sig sammen. Hjertets afslapningsfase er diastolen.

 • Muskulære arterier

  Muskulære arterier har til opgave at fordele blodet til organerne. De muskulære arterier afgør hvor meget blod organismen har råd til at give hvert enkelt organ. Hvis et organ skal bruge særlig meget blod, så må de andre organer spare, og det sørger deres muskulære arterier for, idet de trækker sig sammen.

 • Blodtryk

  Blodtrykkets højde bestemmes for det første af den mængde blod, hjertet pumper ind i karsystemet. Blodmængden pr./min. kaldes hjertets minutvolumen.

 • Blodtryk

  Blodtrykket bestemmes for det andet af den perifere mod stand i karsystemet. Den reguleres ved forsnævringer og udvidelser af karrene. Det er illustreret ved forsnævringen med den røde pil. De kar, der specielt er i stand til at ændre modstanden i periferien ved kontraktion og udvidelse er arteriolerne.

 • Blodtryk

  Som konklusion af de to foregående tegninger følger, at blodtrykket, der her måles på en patient, er bestemt af modstanden i karrene. Det er den perifere modstand samt af den mængde blod, der pumpes ud, f. eks. pr. minut, altså minutvolumen. Det er arteriolerne, der regulerer modstanden i periferien. Altså elastiske arterier driver blodet videre. Muskulære arterier fordeler blodet til organerne, og arteriolerne regulerer den perifere modstand og har dermed indflydelse på blodtrykket.

 • Tunica intima

  Alle arterier består af tre lag. Det inderste er tunica intima.

 • Blodkar

  I programmet gennemgås blodkarrenes bygning

 • Lymfekar

  samt bygning af lymfekar og lymfeknuder.

 • Kapillærer

  Blodkar deles i tre hovedkategorier, hvoraf den ene er kapillærer.

 • Arterier

  Den anden kategori er arterier

 • Vener

  og den tredje vener.

 • Kapillær

  Kapillær eller hårkar er rør med en gennemsnitsdiameter på 8 µm. Væggen dannes af et lag endotelceller.

 • Endotelcelle

  Fig. 1 viser en endotelcelle fra fladen. Den skærer vi igennem på tværs og får derefter
  Fig. 2. Snitkanten vender mod højre.
  Fig. 3 viser en endotelcelle, der er krummet. Det er på denne måde endotelcellerne ligger i kapillærvæggen.

 • Kapillær

  Et kapillær er et endotelcellerør, der, som det ses her, omgives af et net af reticulintråde.

 • Tværskåret kapillær

  Her er et tværskåret kapillær. Lumen er rødt, og den tynde sorte linie omkring lumen er endotelcellen. Endotelcellens kerne er fortykkelsen til højre i væggen. Udenom ligger bindevæv med celler. Der ses tre cellekerner.

 • En endotelcelle i kontraheret tilstand

  Hos mennesket er kapillærernes evne til at trække sig sammen knyttet til endotelcellerne. Det vises her, hvor det blålige område svarer til en endotelcelle i kontraheret tilstand, og det stiplede område til cellen i ikke kontraheret tilstand. Hos laverestående dyr er det særlige celler omkring kapillæret, der fremkalder kontraktion. Hos os er det endotelcellerne.

 • Et langmasket net

  Kapillærer danner forskellige mønstre. Det drejer sig ofte om net. Her er et langmasket net. Det findes i væv med længdeordnede grundelementer, f. eks. i muskler og sener. Billedet til højre viser en muskel med sene.

 • Rundmaskede kapillærnet

  Rundmaskede kapillærnet findes bl.a. i kirtler.

 • Dækepitel

  Et tredje kapillærmønster er slynger; de findes under dækepitel. Der findes f. eks. kapillærslynger under epitelet i mundhulen.

 • Sinusoide

  Dette er et stykke af en sinusoide. Sinusoider er kapillærer med stor diameter. I sinusoidvæggen findes end videre nogle celler, der adskiller sig fra de øvrige. Her er vist tre. De blanke områder mellem dem udfyldes af almindelige endotelceller.

 • Celler i sinusoidvæggen kan fagocytere

  De særlige celler i sinusoidvæggen kan fagocytere. Her er en fagocyterende celle i aktion. Den fulde definition på sinusoider er kapillærer med stor diameter, hvor der i væggen findes en del fagocyterende celler. De celler i væggen, der ikke fagocyterer, er endotelceller.

 • KARRENES FINERE BYGNING 1

  Manuskript nr. 286/ dias 86
  Bearbejdet af
  Henrik Løvschall og Erik Christophersen
  Anatomisk afsnit
  Århus Tandlægeskole
  Århus Universitet

 • Sinusoider

  Sinusoider forekommer blandt andet i knoglemarv som på fig. 1 og i leveren, fig.2.