• Elastisk brusk

  Her ses elastisk brusk. Opbygningen minder om hyalin brusk. (1) markerer en chondrocyt, der er omgivet af en kapsel vist ved (2). (3) viser fibrillerne, der for flertallets vedkommende er elastiske, og som danner uregelmæssige net som vist på tegningen.

 • Fibrocartilago er uelastisk

  I modsætning til de to øvrige bruskformer fuldstændig uelastisk. Kollagene fibriller er seje, bøjelige og uelastiske, og da de dominerer i Fibrocartilago er det naturligt, at denne bruskform er sej, bøjelig og uelastisk.

 • Fibrocartilago er bøjeligt

  Endvidere bøjelig.

 • Fibrocartilago er sejt

  Den er sej, altså vanskelig at trække i stykker, på grund af det store indhold af kollagene fibriller.

 • Fibrocartilago

  Fibrocartilago er grålighvid.

 • Ledskiven i kæbeleddet består af fibrocartilago

  I ganske enkelte led danner den ledbrusk. Det gælder kæbeleddet, der ses her. De sorte pile peger på ledbrusken. Den røde pil på ledskiven, der her som alle steder består af fibrocartilago.

 • Fibrocartilago forekommer i ledskiver

  Fibrocartilago forekommer i ledskiver, f. eks. i knæleddets menisker, der ses ved pilene.

 • Fibrocartilago

  Den tredje bruskform er fibrocartilago. Den udmærker sig ved et meget stort antal kollagene fibriller, der er markeret med (3). Mellem fibrillerne ligger amorf grundsubstans i sparsomme mængder samt chondrocyter i ringe antal. En chondrocyt er markeret med (1); den er ligesom cellerne i hyalinbrusk og i elastisk brusk omgivet af en kapsel.

 • Elastisk brusk

  Endelig er den som navnet siger meget elastisk.

 • Elastisk brusk er bøjeligt

  Den er stærkt bøjelig, hvad man let kan overbevise sig om ved at folde ørelappen