• ANSIGTSMUSKLER

  Manuskript nr. 149 / dias 10
  Bearbejdet af
  Henrik Løvschall og Erik Christophersen
  Anatomisk afsnit
  Århus Tandlægeskole
  Århus Universitet

 • Mundens muskler

  Mundens muskler deles i overlæbens, underlæbens, kindens og hagens muskler, og hver gruppe deles igen i et superficielt og profundt lag. Billedet viser overlæbens superficielle muskler. Tegningen til venstre viser m. zygomaticus major, der udspringer fra os zygomaticum og hæfter sig i en musculofibrøs knude – modiolus (C) der ligger lateralt for mundvigen. (A) er arcus zygomaticus og (B) m. masseter. På tegningen til højre ses 3 muskler (1), (2) og (3). (1) er m. zygomaticus minor, der udspringer fra os zygomaticum, (2) er m. levator labii superioris, og (3) er m. levator labii superioris alaeque nasi; de to sidstnævnte udspringer fra overkæbeskelettet overlæben og den anden overlæben og næsefløjen. Både (1), (2) og (3) hæfter sig i overlæbens hud.

 • M. levator anguli oris

  Til højre ses overlæbens profunde muskel, m. levator anguli oris, der løfter mundvigen. Den udspringer fra forfladen af corpus maxillae i fossa canina under foramen infraorbitale (E). Billedet viser, at mange af fibrene fortsætter i underlæben, hvor de indgår i mundens ringmuskel. Tegningen til venstre viser underlæbens superficielle muskel m. depressor anguli oris, der trækker mundvigen nedad. Den udspringer fra corpus mandibulae, og mange fibre fortsætter i overlæbens hud, hvor de indgår i mundens ringmuskel.

 • M. depressor labii inferioris

  viser underlæbens profunde muskel, m. depressor labii inferioris, der trækker underlæben ned. Musklen udspringer fra corpus mandibulae og hæfter sig i underlæbens hud. (C) er m. depressor anguli oris, der er klappet ned.

 • Spørgsmål

  viser kindens superficielle muskel, m. risorius.
  Hvad markerer (B), (C), (D) og (G) ?

 • Svar

  Hvad markerer (B), (C), (D) og (G) ?
  (B) er platysma, (C) m. depressor anguli oris, (D) m. zygomaticus major, (G) m. depressor labii inferioris.

 • M. orbicularis oris

  Viser kindens store profunde muskel, m. buccinator til venstre, og til højre ses musklens udspring med rød linie. Den udspringer fra processus alveolaris udfor molarerne både i over- og underkæbe samt fra en senestribe, raphe pterygomandibularis, (L). Raphen strækker sig fra hamulus pterygoideus (J) til mandibula bag sidste molar. Musklens fibre fortsætter til over- og underlæbe, hvor de indgår i mundens ringmuskel, m. orbicularis oris. Vi har nu i det foregående nævnt de 3 muskler, der danner m. orbicularis oris, nemlig m. buccinator, m. levator anguli oris og m. depressor anguli oris. Ringmusklen her ikke nogen selvstændige fibre.

 • M. mentalis

  viser hagens muskel, m. mentalis. Den udspringer fra corpus mandibulae (C) og hæfter sig i hagens hud. Udspringet ses bedst på den lille tegning til højre, hvor musklen er vist på et sagittalt snit. (A) er m. depressor labii inferioris og (B) m. orbicularis oris.

 • Næsens muskler

  Næsens muskler er rudimentære; den kraftigste næsemuskel er m. nasalis (E). (D) er m. levator labii superioris alaeque nasi.

 • M. orbioularis oculi

  Øjets ringmuskel, m. orbioularis oculi, består af en perifer del (B) og en central del (C). Den indeholder i modsætning til m. orbicularis oris udelukkende selvstændige fibre. (E) er m. zygomaticus major og (D) m. levator labii superioris.