• ANSIGTSMUSKLER

  Manuskript nr. 149 / dias 10
  Bearbejdet af
  Henrik Løvschall og Erik Christophersen
  Anatomisk afsnit
  Århus Tandlægeskole
  Århus Universitet

 • Mundens muskler

  Mundens muskler deles i overlæbens, underlæbens, kindens og hagens muskler, og hver gruppe deles igen i et superficielt og profundt lag. Billedet viser overlæbens superficielle muskler. Tegningen til venstre viser m. zygomaticus major, der udspringer fra os zygomaticum og hæfter sig i en musculofibrøs knude – modiolus (C) der ligger lateralt for mundvigen. (A) er arcus zygomaticus og (B) m. masseter. På tegningen til højre ses 3 muskler (1), (2) og (3). (1) er m. zygomaticus minor, der udspringer fra os zygomaticum, (2) er m. levator labii superioris, og (3) er m. levator labii superioris alaeque nasi; de to sidstnævnte udspringer fra overkæbeskelettet overlæben og den anden overlæben og næsefløjen. Både (1), (2) og (3) hæfter sig i overlæbens hud.

 • M. levator anguli oris

  Til højre ses overlæbens profunde muskel, m. levator anguli oris, der løfter mundvigen. Den udspringer fra forfladen af corpus maxillae i fossa canina under foramen infraorbitale (E). Billedet viser, at mange af fibrene fortsætter i underlæben, hvor de indgår i mundens ringmuskel. Tegningen til venstre viser underlæbens superficielle muskel m. depressor anguli oris, der trækker mundvigen nedad. Den udspringer fra corpus mandibulae, og mange fibre fortsætter i overlæbens hud, hvor de indgår i mundens ringmuskel.

 • M. depressor labii inferioris

  viser underlæbens profunde muskel, m. depressor labii inferioris, der trækker underlæben ned. Musklen udspringer fra corpus mandibulae og hæfter sig i underlæbens hud. (C) er m. depressor anguli oris, der er klappet ned.

 • Spørgsmål

  viser kindens superficielle muskel, m. risorius.
  Hvad markerer (B), (C), (D) og (G) ?

 • Svar

  Hvad markerer (B), (C), (D) og (G) ?
  (B) er platysma, (C) m. depressor anguli oris, (D) m. zygomaticus major, (G) m. depressor labii inferioris.

 • M. orbicularis oris

  Viser kindens store profunde muskel, m. buccinator til venstre, og til højre ses musklens udspring med rød linie. Den udspringer fra processus alveolaris udfor molarerne både i over- og underkæbe samt fra en senestribe, raphe pterygomandibularis, (L). Raphen strækker sig fra hamulus pterygoideus (J) til mandibula bag sidste molar. Musklens fibre fortsætter til over- og underlæbe, hvor de indgår i mundens ringmuskel, m. orbicularis oris. Vi har nu i det foregående nævnt de 3 muskler, der danner m. orbicularis oris, nemlig m. buccinator, m. levator anguli oris og m. depressor anguli oris. Ringmusklen her ikke nogen selvstændige fibre.

 • M. mentalis

  viser hagens muskel, m. mentalis. Den udspringer fra corpus mandibulae (C) og hæfter sig i hagens hud. Udspringet ses bedst på den lille tegning til højre, hvor musklen er vist på et sagittalt snit. (A) er m. depressor labii inferioris og (B) m. orbicularis oris.

 • Næsens muskler

  Næsens muskler er rudimentære; den kraftigste næsemuskel er m. nasalis (E). (D) er m. levator labii superioris alaeque nasi.

 • M. orbioularis oculi

  Øjets ringmuskel, m. orbioularis oculi, består af en perifer del (B) og en central del (C). Den indeholder i modsætning til m. orbicularis oris udelukkende selvstændige fibre. (E) er m. zygomaticus major og (D) m. levator labii superioris.

 • M. corrugator supercilii

  viser den anden af øjeåbningens muskler: m. corrugator supercilii.

 • Hovedskallens muskel

  Hovedskallens muskel, m. occipitofrontalis venter frontalis og venter occipitalis, dækker theca cranii som en hjelm. Den strækker sig fra linea nuchalis sup. til øvre kant af øjenhulen og ud i tindingeregionen. Den bageste og forreste del består af kød og den midterste del af en flad sene, galea aponeurotica, (A). (B) er m. corrugator supercilii.

 • M. occipitofrontalis venter occipitalis

  viser M. occipitofrontalis venter occipitalis (B). Galea aponeurotioa (E). Desuden ses de rudimentære muskler omkring øreåbningen, (A), (D) og (C).