• Colon sigmoideum

  Colon sigmoideum med grøn farve. Denne del af tyktarmen er forsynet med krøs, symboliseret med de grå streger. Colon sigmoideum har et S-formet forløb gennem bækkenet og fortsætter uden skarp overgang i rectum, der er markeret på næste billede.

 • Ileocoecalstedet

  Her er der skåret hul i væggen af coecum, så ileocoecalstedet ses. Indmundingen begrænses af to læber udfor pilehovederne. De danner tilsammen en slags klap.
  Den glatte muskulatur i læberne danner en ringmuskel. Den kan lukke åbningen mellem ileum og coecum, idet de to læber presses sammen omtrent som når man lukker munden. På denne måde reguleres tarmindholdets indløb fra ileum.

 • Mesenterium

  Pilehovederne peger på tilhæftningen af det veludviklede krøs, mesenterium, som både jejunum og ileum er forsynet med.
  Mesenterium hæfter sig til bageste bugvæg langs en skrå linie, der løber fra oven til venstre mod højre for neden.

 • Sagittalsnit gennem mesenterium

  Her ser vi et sagittalsnit gennem mesenterium. Pilen peger på krøset, der består af to blade af peritoneum viscerale, og mellem bladene ligger fedt samt kar og nerver til tarmen.

 • Blindtarmen

  Det første stykke af tyktarmen, intestinum crassum, er blindtarmen, coecum. Den er farvet grøn på tegningen. Den har form som en kort sæk, der ligger nedad til højre i bughulen.

 • Appendix vermiformis

  Her er lateralvæggen i coecum fjernet. I medialvæggen er der to åbninger. Øverst, med gul farve, ligger indmundingen af ileum. Lidt længere nede, med rød farve, ligger indmundingen af appendix vermiformis, det ormformede vedhæng.

 • Colon ascendens

  Colon ascendens er farvet grøn. Colon ascendens ligger på bageste bugvæg, og strækker sig fra coecum til flexura coli dextra.
  Pilehovedet peger på detailtegningen af flexura coli dextra, der ligger bagved leveren og foran højre nyre.

 • Colon transversum

  Her ses colon transversum med grøn farve. Colon transversum løber på tværs i bughulen fra flexura coli dextra til flexura coli sinistra.
  Pilehovedet peger på detailtegningen af flexura coli sinistra som ligger i venstre side under milten, der er rød.

 • Colon descendens

  Fra flexura coli sinistra fortsætter tyktarmen i den nedadrettede colon descendens. Colon descendens ligger, ligesom colon ascendens, på bageste bugvæg.
  Ved overgangen til det lille bækken, fortsætter colon descendens i colon sigmoideum, der ses på næste billede.

 • Ileum

  Ileum ender i højre side af bughulen, hvor den munder ind i coecum ved ileo-coecalstedet.