• Halsens bindevævsrum

  Bindevævet omkring viscera inddeles efter beliggenheden i bindevæv foran viscera, der er brunt og skraveret; desuden bindevæv bag viscera der er brunt, og bindevæv lateral b for viscera, der er gult. Bindevævet lateralt for viscera er spatium lateropharyngeum. Det er en meget vigtig region, der indeholder de store kar og nerver på halsen. (fortsættes)

 • Halsens muskler

  Musklerne op billedet er følgende: (A) er m. trapezius, (B) m. sternocleidomastoideus, (C), (D) og (E) er de infrahyoide muskler, (C) m. omohyoideus, (D), m. sternothyroideus, (E), m. sternohyoideus, (F), (G), (H), (I) og (J) er prævertebralmuskler, (F), m. scalenus post., (G), m. scalenus med., (H), m. scalenus ant., (I), er den lange hovedmuskel, (J), den lange halsmuskel. (I) er platysma. Til slut skal nævnes, at det bindevæv, der beklæder halsviscera, kaldes visceralfascien.

 • Rude skåret i fascien

  Midt i billedet har man skåret en rude i fascien og foldet et stykke til side svarende til den hvide og den sorte pil med pilehoved i begge ender. Lamina superficialis omskeder bl.a. m. sternocleidomastoideus (A), og m. trapezius, der ikke er vist på billedet. (B) er clavicula, (D) platysma, og det mellemste halsfascieblad lamina pretrachealis ses med rødviolet farve. (E) peger på et bindevævsrum mellem lamina superficialis og lamina pretrachealis.

 • Lamina pretrachealis

  Her har man fjernet størstedelen af lamina superficialis, hvorved lamina pretrachealis er kommet til syne. lamina pretrachealis er rødviolet, og det blåviolet felt er det dybe halsfascieblad, lamina prevertebralis. Lamina superficialis omskeder m. sternocleidomastoideus (A), samt venter anterior m. digastrici (E), og underkæbespytkirtlen, gl. submandibularis (D). Fascien danner en kapsel, der er løst bundet til kirtlens overflade. Lamina pretrachealis, der omskeder de infrahyoide muskler, er en trekantet fascie med basis nedad. (fortsættes)

 • Lamina pretrachealis

  Den er hæftet til clavicula (B) og sternum. Apex af fascien vender opad og er hæftet til os hyoideum, (F), medens de laterale kanter følger m. omohyoideus (G). Der er skåret en rude i lamina pretrachealis, og man ser, hvorledes fascien omskeder m. omohyoideus. (C) er bindevæverummet mellem de to yderste fascieblade, og (H) er platysma.

 • Lamina prevertebralis

  Her har man både fjernet lamina superficialis og lamina pretrachealis; tilbage er lamina prevertebralis, der er farvet blåviolet. Lamina prevertebralis, der strækker sig fra basis cranii til de øverste brysthvirvler, beklæder forfladen af prævertebralmusklerne. (B) markerer scalenerporten mellem m. scalenus ant. og med. og 1. ribben. (A) er m. trapezius, der ligger omskedet af lamina superficialis; (C) er en bindevæveslynge, der binder m. digastricus mellemsene til os hyoideum; (D) er platysma, (E) skjoldbruskkirtlen og (F) mellemrummet mellem lamina superficialis og lamina pretrachealis.

 • Mundsvælgrummet

  Her er mundsvælgrummet indsnævret og pladsen er trang. I modsætning til næsesvælgrummet, har mundsvælgrummet altså ingen stationær form.

 • Frontalsnit gennem mundbunden

  er et frontalsnit gennem mundbunden. I midten ses tungen og til siderne pars alveolaris af mandibula med tænder. Lamina superficialis er orange, og man ser, hvorledes den omskeder m. digastricus (D), og gl. submandibularis (E). Ved (B) ligger fascien tæt op til m. mylohyoideus (C), og den hæfter sig til basis mandibulae ved (F). (A) er platysma.

 • Mundsvælgrummet skal fungere som luftvej

  Mundsvælgrummet har to opgaver. Det skal både fungere som luftvej – og som vist på næste billede

 • Horisontalsnit gennem halsen

  er et horisontalsnit gennem halsen, svarende til 6. cervicalhvirvel. Lamina superficialis er orange og omskeder m. sternocleidomastoideus svarende til (D) og m. trapezius svarende til (A). lamina pretrachealis er rødviolet og omskeder m. sternohyoideus (G), m. omohyoideus (E), og m. sternothyroideus (F). Ved bagkanten af m. omohyoideus smelter lamina superficialis og lamina pretrachealis sammen. Lamina prevertebralis, der er lilla, beklæder forfladen af prævertebralmusklerne, og under m. trapezius smelter lamina prevertebralis og lamina superficialis sammen. Fortil er fasciebladene adskilte, og mellem dem ligger halsens bindevævsrum.

 • Mundsvælgrummet skal fungere som fødevej

  som fødevej.

 • Halsens bindevævsrum

  viser halsens bindevævsrum med forskellige farver. Mellem lamina superficialis og lamina pretrachealis ligger spatium interfasciale, der er rødt. Spatium viscerale ligger mellem lamina pretrachealis og lamina superficialis fortil og lateralt og lamina prevertebralis bagtil. Spatium viscerale deles i halsviscera og bindevæv omkring viscera. Halsviscera omfatter svælg, spiserør, strubehoved, luftrør og skjoldbruskkirtel. (fortsættes)

 • Pars laryngea pharyngis

  Ved øvre kant af strubelåget, går mundsvælgrummet over i pars laryngea pharyngis, der er farvet rødt. Pars laryngea er den del af svælget, der ligger bagved larynx, som er markeret med blå striber.

 • Tværsnit af halsen

  Tegningen her er et tværsnit af halsen lagt gennem larynx og pars laryngea. Pars laryngea ses udfor de tre pilehoveder. Læg mærke til, at pars laryngea pharyngis er en tværstillet spalte.

 • Aditus laryngis

  Forvæggen dannes af larynx med indgangen aditus laryngis opad til.

 • Aditus laryngis

  Aditus begrænses fortil af epiglottis vist med blå prikker og lateralt af højre og venstre plica aryepiglottica, der er trukket helt op med blåt. Det er højre og venstre plica, der sammen med epiglottis lukker aditus laryngis under synkning.

 • Synkeprocessen

  På dette og de to næste billeder er en del af synkeprocessen illustreret. Her ligger fødebollen i mundsvælgrummet. Den bløde gane er løftet op mod svælgets bagvæg for at hindre føden i at smutte op i næsesvælgrummet. Næsesvælgrummet er udelukkende luftvej. Mundsvælgrummet fungerer både som luftvej og fødevej.

 • Synkeprocessen

  Her passerer føden forbi indgangen til strubehovedet. Strubelåget er bøjet nedad og de to plicae aryepiglotticae er trukket sammen. Størstedelen af flødebollen ligger nu i pars laryngea pharyngis, der udelukkende fungerer som fødevej. Under synkning løftes svælget som vist ved den lille mand.

 • Synkeprocessen

  Den tværstribede muskulatur i pars laryngea pharyngis sørger for at presse føden nedad gennem pars laryngea til spiserøret, oesophagus.

 • HALSENS FASCIER OG BINDEVÆVSRUM

  Manuskript nr. 147 / dias 12, Bearbejdet af Henrik Løvschall og Erik Christophersen, Anatomisk afsnit, Århus Tandlægeskole, Århus Universitet

 • Halsfascien består af 3 blade

  Halsfascien består af 3 blade; det yderste blad, lamina superficialis, er farvet orange. Lamina superficialis minder om en meget høj flip, der strækker sig fra kraniet til thorax. For at komme ind til fascien må man fjerne følgende lag: hud og underhud og fortil tillige hudmusklen, platysma. Fasciens tilhæftning er følgende: nedad er den fortil hæftet til clavicula (F), og sternum (G), mens den bagtil går over i rygfascien. Opad er den fortil hæftet til basis mandibulae (A) og bagtil til linea nuchalis superior (D). På vejen til mandibula er den bundet ind til os hyoideum (E). Nederste kant af den høje flip står på brystben og nøgleben, og øverste kant når mandibula og os occipitale.

 • M. constrictor pharyngis inferior

  Den mellemste snøremuskel, m. constrictor pharyngis medius, udspringer fra os hyoideum.

 • Horisontalsnit gennem tonsillejet

  På tegningen er tonsilla palatina gul, forreste ganebue blå og bageste ganebue grøn, begge indeholder en rød muskel. Svælgvæggen er brun. Tonsillejet er fordybningen mellem ganebuerne, hvor tonsilla palatina ligger.

 • Løftemusklerne

  Løftemusklerne, mm. levatores omfatter m. stylopharyngeus (1), der udspringer fra processus styloideus og m. palatopharyngeus (2), der ligger i bageste ganebue.

 • Horisontalsnit gennem tonsillejet

  Pilene peger på tonsilla palatinas frie medialside med tonsilkrypter. Det er snævre, blinde kanaler eller spalter, der strækker sig et stykke ind i organet og som er omgivet af lymfoidt væv.

 • Choanae

  Forvæggen i pars nasalis pharyngis er to huller, choanae. De er her sorte og fører ind i næsehulen. De adskilles af næseskillevæggen.

 • Horisontalsnit gennem tonsillejet

  Pilene her peger på tonsillens lateralflade, der ligger skjult i dybden. Lateralfladen er beklædt med en kapsel, der er løst bundet til svælgvæggen.

 • Det Eustachiske rør

  I sidevæggen af pars nasalis munder det Eustachiske rør, tuba auditoriae. Der er et i hver side. Vi skærer nu det Eustachiske rør igennem på langs.

 • Store tonsiller

  Ofte er tonsillerne små og skjules af ganebuerne. På patienter her er tonsillerne store og prominerende. Dette er især tilfældet hos børn. Her på billedet er mundsvælgvægrummet stort og åbent. Et helt anderledes indtryk får man på næste billede der er fra samme patient.

 • Det Eustachiske rør

  Her er røret skåret igennem. Gennem det Eustachiske rør står næsesvælgrummet (rød farve) i forbindelse med trommehulen (t).

 • Det Eustachiske rør

  Nærmest trommehulen (udfor pilen 1) er det Eustachiske rør en knoglekanal. Resten af røret – fra knoglekanal til næsesvælgrummet udfor pilen (2) – er brusk og bindevæv idet det består af en bøjet bruskplade som sammen med en membran af bindevæv danner et rør.

 • Det Eustachiske rør

  Når man gaber eller foretager synkebevægelser åbnes røret. Derved opstår det samme tryk på begge sider af trommehinden og man undgår at sprænge den selv ved høje brag.

 • Tonsilla pharyngealis

  På overgangen mellem loft og bagvæg i næsesvælgrummet ligger svælgmandelen, tonsilla pharyngealis. Den er her farvet grøn. Den består af slimhindefolder.

 • Polypper

  Undertiden vokser slimhindefolderne så stærkt, at de udfylder det meste af næsesvælgrummet. Tilstanden kaldes adenoide vegetationer – eller polypper.

 • Næsesvælgrummet

  Nedadtil – mod mundsvælgrummet – lukkes næsesvælgrummet, når den bløde gane løftes og presses mod svælgets bagvæg.

 • Næsesvælgrummet fungerer udelukkende som luftvej

  Mekanismen udløses under synkning, hvor den bløde gane ved billede 2, nederst, lukker af og forhindrer føden i at smutte op i næsesvælgrummet, der altid står åbent. Næsesvælgrummet fungerer udelukkende som luftvej. Det er særdeles ubehageligt at få føde op i næsesvælgrummet. Mange tror føden kommer op i næsen, men det er altså næsesvælgrummet i første omgang.

 • Mundsvælgrummet

  Pars oralis pharyngis – eller mundsvælgrummet – svarer i det væsentlige til den del af svælget, man kan se gennem mundhulen og som kaldes fauces.

 • Tonsiller og ganebuer

  Lateralvæggen præges af tonsillerne, der er gule og ganebuerne, der er trukket op med blåt. De forreste ganebuer danner grænse mellem mund og svælg.

 • Forvæggen i mundsvælgrummet

  Forvæggen i mundsvælgrummet dannes opadtil af et hul, isthmus faucium, der er blåt, og nedadtil af tungeroden, der er farvet grøn.

 • Bagvæggen i mundsvælgrummet

  Bagvæggen i mundsvælgrummet er vist med rødt. Bagvæggen er glat og ligger som resten af svælgets bagvæg umiddelbart foran hvirvelsøjlens halsdel.

 • Tonsilla palatina

  Her ses pars oralis på en patient, der gaber højt. Forreste ganebuer er markeret med pile og de bageste med prikker.Mellem ganebuerne ligger tonsilla palatina (T). Den ligger i en fordybning, der kaldes tonsillejet. De næste tegninger viser horisontalsnit gennem tonsillejet som angivet ved linien.

 • SVÆLGET 1. trin

  Manuskript nr. 141 / dias 14, Bearbejdet af Henrik Løvschall og Erik Christophersen, Anatomisk afsnit, Århus Tandlægeskole, Århus Universitet

 • Pharynx

  Svælget, pharynx, er farvet RØDT på billedet. Det hører til halsens indvoldsorganer og kan bedst sammenlignes med et rør, der ligger lige foran hvirvelsøjlens halsdel. Opadtil – ved den øverste pil – sidder røret fast på basis cranii. Nedadtil – ved den nederste pil – fortsætter pharynx i oesophagus. Vi laver nu en stor åbning i svælgrørets bagvæg – det er den væg, der vender mod hvirvelsøjlen.

 • Svælget set bagfra

  Her ser vi svælget bagfra. Gennem den store åbning vi har lavet i svælgrørets bagvæg, kan vi se, at der er 3 store huller i svælgrørets forvæg – det øverste er delt i to af næseskillevæggen.

 • Svælget

  De øverste to huller – danner forbindelse med cavitas nasi (1), det mellemste med cavitas oris (2) og det nederste hul med strubehovedet, larynx (3).

 • Svælget

  Svælgrørets ligger altså bagved cavitas nasi, cavitas oris og larynx og inddeles på grundlag heraf i pars nasalis, der er rød, pars oralis, der er gul og pars laryngea, der er grøn.

 • Mm. constrictores pharyngis

  Et vigtigt lag i svælgrørets dannes af tværstribet muskulatur, der ligger samlet i tunica muscularis. Musklerne på billedet er svælgets snøremuskler, mm. constrictores pharyngis.

 • Mm. levatores pharyngis

  Her ses den ene af svælgets løftemuskler, mm. levatores pharyngis.

 • Tre snøremuskler

  Der er tre snøremuskler. En superior (s), en medius (m) og en inferior (i). De udspringer alle fortil og venstre sides muskler, der ses her, mødes med musklerne i højre side bagtil i raphe pharyngis, der er tegnet som en lodret streg. Raphen hæfter sig til basis cranii.

 • M. constrictor pharyngis superior

  Den øverste snøremuskel, m. constrictor pharyngis superior har forskellige udspring der er farvet forskelligt. Den udspringer øverst fra processus pterygoideus (rød del), fra raphe pterygomandibularis (grøn del), fra mandibula (gul del) og fra tungen (blå del). De forskellige farver går bagtil over i brunt.

 • M. constrictor pharyngis medius

  Den mellemste snøremuskel, m. constrictor pharyngis medius, udspringer fra os hyoideum.