• De sensitive tråde

  Den sensitive rod til ggl. ciliare kommer fra n. nasociliaris (N). Disse tråde vil ligesom de sympatiske gå uden afbrydelse igennem ggl. ciliare. Det er med andre ord kun de parasympatiske tråde, der afbrydes i gangliet. De sensitive tråde har trofisk centrum i ggl. trigeminale i en pseudounipolar nervecelle.

 • N. frontalis

  Den anden (2) løber over trochlea for m. obliquus oculi superior ( rød pil) og ender i huden i øjenkrogen.

 • N. nasociliaris

  Her ses n. nasociliaris forløb i orbita. Endvidere viser tegningen dens grene.

 • N. nasociliaris

  N. nasociliaris ligger tæt på n. opticus, som den krydser over, idet den går lateralt fra og medialt.

 • N. nasociliaris

  Nasociliaris (N) løber frem i orbita på overgangen mellem loft og medialvæg, der er markeret med pile.

 • N. nasociliaris

  N. nasociliaris afsender sensitive grene til ggl. ciliare (C). De går ubrudte gennem gangliet.

 • N. nasociliaris

  Den afsender endvidere grene til øjeæblet.

 • Sympatiske tråde  fører til m. dilatator pupillae

  Grenene til øjeæblet fører sympatiske tråde til m. dilatator pupillae, som ligger bagtil i iris. Det fremgår af snittet på øverste tegning.

 • De sympatiske tråde overføres til  n. ophthalmicus

  De sympatiske tråde kommer fra det sympatiske plexus omkring a. carotis interna, arterien er markeret (i). De overføres til n. ophthalmicus i sinus cavernosus. Den ses på frontalsnittet nederst

 • N. nasociliaris afgiver en gren

  N. nasociliaris afgiver en gren gennem foramen ethmoidale posterius. Det ses nederst. Grenen går til de bageste sibensceller (X) på øverste tegning og til sinus sphenoidalis (H).