• N. mandibularis

  Hvis man ønsker at udføre de funktioner, der nævnes her, så anvendes n. trigeminus gren nr. 3, n. mandibularis.

 • N. auriculotemporalis

  Den fjerde store sensitive nerve er øre-tindingenerven, n. auriculotemporalis. Den går i modsætning til de tre foregående nerver ikke igennem pterygoidermuren, men følger bagfladen af muren til gl. parotidea. Nederste tegning viser dens forløb bag pterygoidermuren og videre bag underkæben, hvor den går igennem gl. parotidea. Det fremgår af øverste tegning, hvor man ser den komme ud af kirtlen ved (N). Derefter bøjer den op i regio temporalis. Den forsyner øverste del af øret samt den midterste del af regio temporalis.

 • N. buccalis

  N. buccalis innerverer kinders hud og slimhinde.

 • N. buccalis

  Den tredje sensitive nerve er kindnerven, n. buccalis. Den går igennem pterygoidermuren ind i regio infratemporalis. Den forlader regionen ved forkanten af m. pterygoideus medialis ved bogstavet (S), hvorefter den fortsætter på lateralfladen af m. buccinator i regio buccalis. Den benytter ligesom de to andre store sensitive nerver regio infratemporalis som gennemgangsregion.

 • N. lingualis

  N. lingualis begynder i spatium lateropharyngeum, passerer pterygoidermuren og går ind i regio infratemporalis, den går dernæst gennem trigonum submandibulare og videre ind i regio sublingualis N. lingualis innerverer slimhinden på den forreste del af tungen, både tungeryg, og nedre flade samt i mundbunden.

 • N. lingualis

  Fra regio infratemporalis går n. lingualis (A) ned i trigonum submandibulare. På stykket mellem (A) og (B) ligger nerven i trigonum submandibulare. Ved (B) og det vil sige udfor bagkanten af m. mylohyoideus (M), fortsætter n. lingualis i regio sublingualis (R). (fortsættes)

 • N. lingualis

  Den næste store sensitive nerve, n. lingualis, eller tungenerven (L) går ligeledes igennem pterygoidermuren ind i regio infratemporalis. Den forlader regionen lidt længere fremme, nemlig ved forkanten af m. pterygoideus medialis (I).

 • N. alveolaris inferior

  Ved (J) går n. alveolaris inferior gennem foramen mandibulae og fortsætter i canalis mandibulae, hvor den sender grene til alle tænder i underkæben.

 • N. mandibularis

  Vi gennemgår nu de sensitive nervegrene fra n. mandibularis og begynder med grenene, der benytter regio infratemporalis som gennemgangsregion. Først n. alveolaris inferior eller underkæbenerven (markeret N). Den går igennem pterygoidermuren ind i regio infratemporalis. Den forlader regionen gennem foramen mandibulae. Det vil sige, den har et kort forløb i regionen.

 • N. mandibularis

  I pterygoidermuren findes flere spalter. De er her vist med pile. Det er gennem disse spalter, grene fra n. mandibularis går. Flertallet af grenene, der går ind i regio infratemporalis, benytter regionen som gennemgangsregion. Det vil sige, de forlader regionen igen, idet de benytter forskellige veje. Det er kun nervegrene til m. pterygoidei, der bliver i regionen.