• N. massetericus’ afgang

  De øvrige motoriske grene begynder, som alle mandibularisgrene, i spatium lateropharyngeum. Her er det n. massetericus’ afgang, der vises ved (D).

 • N. massetericus

  N. massetericus går igennem pterygoidermuren, idet den passerer over m. pterygoideus lateralis’ øvre hoved.

 • N. massetericus

  Efter at have passeret pterygoidermuren går n. massetericus ind i regio infratemporalis mellem de stiplede linier ved (D). Den har et ret kort forløb i regionen, idet den går igennem incisura mandibulae, og ind i regio masseterica ud for (N). Den følges med a. og v. masseterica, der er vist langs nerven.

 • Nn. temporales profundi

  n. temporales profundi afgår i spatium lateropharyngeum ved (K).

 • Nn. temporales profundi

  Nn. temporales profundi (H) går igennem pterygoidermuren opadtil. To går over øvre hoved af m. pterygoideus lateralis sammen med n. massetericus, og en går mellem de to hoveder af m. pterygoideus lateralis sammen med n. buccalis.

 • Nn. temporales profundi

  Efter at have passeret pterygoidermuren ligger nn. temporales profundi i regio infratemporalis. De har her et kort forløb, mellem de to stiplede linier. Nn. temporales profundi bøjer op i regio temporalis, hvor de innerverer muskler.

 • N. tensoris veli palatini og n. tensoris tympani

  Grene fra n. mandibularis, der bliver i spatium lateropharyngeum, er n. tensoris veli palatini ved (T) og n. tensoris tympani ved (Ø). (T) går til m. tensor veli palatini og (Ø) til m. tensor tympani. Disse muskler udspringer i spatium lateropharyngeum, og det er naturligt, at de nerver, der går til dem, må blive i spatium lateropharyngeum.

 • Ggl. oticum

  Ggl. oticum er et parasympatisk ganglion (E). Det ligger på medialfladen af n. mandibularis lige under foramen ovale.

 • Ggl. oticum

  Her er en skematisk tegning af gangliet og nogle af dets forbindelser. Ggl. oticum er markeret (E). Foramen ovale (O) og den røde streg er n. mandibularis. Til højre har vi hjernestamme og rygmarv, der er gule, og til venstre den brune gl. parotidea.

 • Ggl. oticum

  De parasympatiske tråde til ggl. oticum har trofisk centrum i nucl. salivatorius inferior i hjernestammen ved (H). Trådene går igennem n. glossopharyngeus (IX), og via dens gren n. tympanicus (T). N. tympanicus går igennem trommehulen, der er vist til venstre for (T).

 • N. tympanicus

  N. tympanicus fortsætter i n. petrosus minor (K). Den går til ggl. oticum.

 • N. petrosus minor

  I ggl. oticum afbrydes n. petrosus minor, idet den danner synapse med små multipolare nerveceller.

 • Neuriterne fra cellerne i ggl. oticum

  Neuriterne fra cellerne i ggl. oticum fortsætter via n. auriculotemporalis (A) til gl. parotidea (E).

 • Ggl. cervicale superius

  Den sympatiske rod til ggl. oticum kommer fra ggl. cervicale superius (C). Her er en multipolar nervecelle, hvis neurit går til a. carotis externa. Arterien er vist i gl. parotidea, som ses til venstre. Nervetråde fra ggl. cervicale superius danner et sympatisk netværk, der fortsætter omkring grenene fra a. carotis externa.

 • N. auriculotemporalis

  Og endelig de midterste 2/4 af huden i regio temporalis.

 • A. meningea media

  Det sympatiske net går også til a. meningea media (J). Fra det sympatiske plexus omkring a. meningea media går der sympatiske tråde til ggl. oticum. Disse tråde går ubrudt igennem.

 • Nn. pterygoidei

  Motoriske nervegrene fra n. mandibularis, der går til regio infratemporalis og bliver i regionen, er nn. pterygoidei (U).

 • Ggl. trigeminale

  Den sensitive rod til ggl. oticum kommer fra n. mandibularis (D). Dens tråde har trofisk centrum i ggl. trigeminale. Trofisk centrum er pseudounipolare nerveceller. En enkelt ses et stykke over D’et. Den sensitive rod går ligesom den sympatiske ubrudt igennem. Det er kun den parasympatiske rod, der afbrydes.

 • Fire store sensitive grene

  N. mandibularis har fire store sensitive grene. Der er tre der går igennem regio infratemporalis. n. alveolaris inferior (1) n. lingualis (2) n. buccalis (3) Den fjerde store er n. auriculotemporalis (4) Den bliver bag muren, pterygoidermuren.

 • N. auriculotemporalis

  N. auriculotemporalis afgår i spatium lateropharyngeum ved (A) lidt under foramen ovale.

 • N. auriculotemporalis

  Den fortsætter bagved og langs med m. pterygoideus lateralis markeret (T). Den følger musklens bagflade

 • N. auriculotemporalis

  N. auriculotemporalis (A), går bag collum mandibulae (N) og ses forfra og medialt fra.

 • N. auriculotemporalis

  På vejen er n. auriculotemporalis (A) spaltet omkring a. meningea media (K). Arterien går gennem et nåleøje i nerven.

 • N. auriculotemporalis

  Nerven bøjer bag collum mandibulae, igennem gl. parotidea og op mod tindingeregionen.

 • N. auriculotemporalis

  Nerven passerer over roden af arcus zygomaticus.

 • N. auriculotemporalis

  Her ligger n. auriculotemporalis (A), sammen med a. temporalis superficialis (J) og v. temporalis superficialis (H). Alle strukturerne går til regio temporalis.

 • N. auriculotemporalis

  N. auriculotemporalis (A) fører sekretoriske tråde fra ggl. oticum (E). Trådene går til gl. parotidea (T).

 • N. auriculotemporalis

  N. auriculotemporalis innerverer gl. parotidea (N).

 • N. auriculotemporalis

  N. auriculotemporalis innerverer kæbeleddet.

 • N. auriculotemporalis

  Øverste del af auricula (i grundbogen er der en trykfejl, idet der står nederste del – det skal være øverste).

 • N. auriculotemporalis

  N. auriculotemporalis innerverer det meste af ydre øregang.

 • N. auriculotemporalis

  N. auriculotemporalis innerverer det meste af trommehinden.

 • NERVUS MANDIBULARIS    2. trin – Lektion 2

  Manuskript nr. 476/ dias 252, Bearbejdet af Henrik Løvschall og Erik Christophersen, Anatomisk afsnit, Århus Tandlægeskole, Århus Universitet