• Den faciale gingiva i underkæben

  samt den faciale gingiva i underkæben ud for molarerne.

 • Innerverer slimhinden

  samt slimhinden.

 • Innerverer kindens hud

  N. buccalis innerverer kindens hud.

 • N. buccalis

  På dette sted ligger n. buccalis umiddelbart medialt for temporalissenen og forkanten af ramus mandibulae ved den grønne pil.

 • Chorda tympani

  Nær bagkanten af m. pterygoideus medialis (E) modtager n. lingualis chorda tympani (K).

 • N. lingualis løber under ductus submandibularis

  I regio sublingualis løber n. lingualis (N) under ductus submandibularis (D) på vej op i tungen. Det sker foran forkanten af m. hyoglossus.

 • Chorda tympani

  Chorda tympani (K) indeholder parasympatiske tråde med trofisk centrum i den parasympatiske facialiskerne i hjernestammen, nucl. salivatorius superior.

 • Chorda tympani

  Trådene fortsætter til n. lingualis (L) og videre til ggl. submandibulare (G).

 • Danner synapse med de multipolare nerveceller

  I gangliet danner trådene i n. lingualis synapse med de multipolare nerveceller i gangliet.

 • Gl. submandibularis og gl. sublingualis

  Neuriterne fra de multipolare nerveceller i gangliet går til gl. submandibularis (E) og gl. sublingualis (U).