• Trofisk centrum i sensitive ganglier under basis cranii

  De sensitive tråde i n. glossopharyngeus har trofisk centrum i sensitive ganglier under basis cranii. Cellerne her, som vist ved (B), er pseudounipolare. Neuriten fra den pseudounipolare celle går ved (G) ind i hjernestammen til en sensitiv kerne (Q). Den er fælles for flere hjernenerver, og her er synapse med multipolare nerveceller. Neuriten fra cellerne går videre i pilene retning.

 • Passerer gennem spatium lateropharyngeum

  Her understreges, at den efter at have forladt kraniet gennem foramen jugulare passerer gennem spatium lateropharyngeum mellem carotiderne og langs m. stylopharyngeus. Endvidere markeres de to uanselige, men overordentlig vigtige områder knyttet til arteriegaffelen, som får tråde fra n. glossopharyngeus.

 • N. glossopharyngeus funktioner

  N. glossopharyngeus funktioner fremgår af denne tegning. Det er følenerven i det skraverede område samt vor vigtigste smagsnerve. Den registrerer ændringer af blodtryk og iltindhold. Denne funktion er fantastisk vigtig. Den sætter produktion af serøst spyt i gang i gl. parotidea og dens mindst vigtige funktion er den motoriske. Den innerverer kun en eneste muskel, m. stylopharyngeus.

 • Og fortsætter til tungen

  og fortsætter til tungen, hvor den ender.

 • Perforerer svælgvæggen

  N. glossopharyngeus perforerer svælgvæggen ved (SV).

 • M. stylopharyngeus

  M. stylopharyngeus (S) kaldes n. glossopharyngeus ledemuskel. De to strukturer følges ad gennem spatium lateropharyngeum mellem de to halsarterier og frem til svælgvæggen.

 • Ligger imellem de to store halsarterier

  Den går fra foramen jugulare ud i spatium lateropharyngeum, som den gennemkrydser, idet den ligger imellem de to store halsarterier, a. carotis interna og externa, mellemrummet mellem dem er markeret (C).

 • Perforerer dura

  Den perforerer dura lige før den forlader kraniet gennem foramen jugulare (J).

 • Apparent udspring på forfladen af medulla oblongata

  N. glossopharyngeus har apparent udspring på forfladen af medulla oblongata.

 • De motoriske tråde

  De motoriske tråde til m. stylopharyngeus (S) har trofisk centrum i en motorisk kerne, der er fælles for flere hjernenerver. Den ligger i hjernestammen og er markeret (E). Den svarer til et forhorn.