• De parasympatiske tråde

  De parasympatiske tråde har trofisk centrum i en lille parasympatisk kerne (A) i hjernestammen. Trådene går til ggl. oticum ved (O), hvor der er synapse, og videre til gl. parotidea, der ses længst til højre.

 • De motoriske tråde

  De motoriske tråde til m. stylopharyngeus (S) har trofisk centrum i en motorisk kerne, der er fælles for flere hjernenerver. Den ligger i hjernestammen og er markeret (E). Den svarer til et forhorn.

 • Apparent udspring på forfladen af medulla oblongata

  N. glossopharyngeus har apparent udspring på forfladen af medulla oblongata.

 • Perforerer dura

  Den perforerer dura lige før den forlader kraniet gennem foramen jugulare (J).

 • Ligger imellem de to store halsarterier

  Den går fra foramen jugulare ud i spatium lateropharyngeum, som den gennemkrydser, idet den ligger imellem de to store halsarterier, a. carotis interna og externa, mellemrummet mellem dem er markeret (C).

 • M. stylopharyngeus

  M. stylopharyngeus (S) kaldes n. glossopharyngeus ledemuskel. De to strukturer følges ad gennem spatium lateropharyngeum mellem de to halsarterier og frem til svælgvæggen.

 • Perforerer svælgvæggen

  N. glossopharyngeus perforerer svælgvæggen ved (SV).

 • Og fortsætter til tungen

  og fortsætter til tungen, hvor den ender.

 • N. glossopharyngeus funktioner

  N. glossopharyngeus funktioner fremgår af denne tegning. Det er følenerven i det skraverede område samt vor vigtigste smagsnerve. Den registrerer ændringer af blodtryk og iltindhold. Denne funktion er fantastisk vigtig. Den sætter produktion af serøst spyt i gang i gl. parotidea og dens mindst vigtige funktion er den motoriske. Den innerverer kun en eneste muskel, m. stylopharyngeus.

 • Passerer gennem spatium lateropharyngeum

  Her understreges, at den efter at have forladt kraniet gennem foramen jugulare passerer gennem spatium lateropharyngeum mellem carotiderne og langs m. stylopharyngeus. Endvidere markeres de to uanselige, men overordentlig vigtige områder knyttet til arteriegaffelen, som får tråde fra n. glossopharyngeus.

 • Registrerer ændringer i blodets iltindhold

  Endvidere registrerer de sensitive tråde ændringer i blodets iltindhold.

 • N. glossopharyngeus indeholder parasympatiske tråde

  N. glossopharyngeus indeholder parasympatiske tråde. De har trofisk centrum i en lille parasympatisk kerne i hjernestammen længst til højre. Gennem hjernenerve nr. 9 går de til ggl. oticum Det er et parasympatisk ganglion, der ligger lige under foramen ovale tæt på n. mandibularis (A). De parasympatiske tråde fortsætter fra gangliet til gl. parotidea (P). gl. parotidea er den eneste kirtel, der får sekretorisk innervation fra glossopharyngeus.

 • Produktionen af tyndt spyt sættes i gang

  Da gl. parotidea er serøs, betyder det, at produktionen af tyndt spyt sættes i gang gennem n. glossopharyngeus. Man spytter lang spyt med n. glossopharyngeus.

 • Indeholder motoriske tråde til m. stylopharyngeus

  Endelig indeholder n. glossopharyngeus motoriske tråde til m. stylopharyngeus (S)

 • Trofisk centrum i sensitive ganglier under basis cranii

  De sensitive tråde i n. glossopharyngeus har trofisk centrum i sensitive ganglier under basis cranii. Cellerne her, som vist ved (B), er pseudounipolare. Neuriten fra den pseudounipolare celle går ved (G) ind i hjernestammen til en sensitiv kerne (Q). Den er fælles for flere hjernenerver, og her er synapse med multipolare nerveceller. Neuriten fra cellerne går videre i pilene retning.

 • NERVUS GLOSSOPHARYNGEUS lektion 1

  Manuskript nr. 419 / dias 187, Bearbejdet af Henrik Løvschall og Erik Christophersen, Anatomisk afsnit, Århus Tandlægeskole, Århus Universitet

 • N. glossopharyngeus er hjernenerve nr. 9

  N. glossopharyngeus er hjernenerve nr. 9. Den fører sensitive tråde, bl.a. til den bageste del af tungen i hele det gule område.

 • Vigtigste smagsnerve

  Fra smagsløgene i samme område fører den smagsindtryk. Det er vor vigtigste smagsnerve.

 • Innerverer en del af svælget

  Den innerverer en del af svælget med tonsillerne. Ved ondt i halsen på grund af betændelse i tonsillerne som her føres smerteimpulserne gennem n. glossopharyngeus.

 • Fører sensitive tråde fra arterievæggen i den store halsarterie

  Den fører endvidere sensitive tråde fra arterievæggen i den store halsarterie. Trådene kommer fra områderne (S) og (G).

 • De sensitive tråde til arterievæggen registrerer ændringer i blodtrykket

  De sensitive tråde til arterievæggen registrerer ændringer i blodtrykket. Højt blodtryk ved øverste og lavt blodtryk som ved shock ved nederste tegning.