• Rami carotici registrerer blodtryksændringer

  De registrerer ændringer i blodtrykket.

 • Glomus caroticum

  Trådene til glomus caroticum er kemosensible.

 • Trådene til glomus caroticum registrerer ændringer i iltindholdet

  De registrerer ændringer i iltindholdet.

 • Rami carotici

  Rami carotici påvirker centret for blodtryksregulation i hjernestammen samt respirationscentret.

 • Rami pharyngei er rent sensitive

  Rami pharyngei (9) fra glossopharyngeus er rent sensitive. De danner plexus pharyngeus sammen med grene fra vagus (10) og fra truncus sympaticus (T).

 • N. glossopharyngeus

  N. glossopharyngeus afgiver ramus stylopharyngeus (R) til m. stylopharyngeus, der er nervens ledemuskel.

 • N. glossopharyngeus

  Endvidere afgiver den rami tonsillares (T) til tonsilla palatina. Det er tonsillens hovednerve.

 • Rami linguales

  Rami linguales vist med pile, går til radix linguae samt papillae vallatae (V), der ligger foran sulcus terminalis, og folia linguae (F).

 • N. glossopharyngeus’ parasympatiske tråde

  Parasympatiske tråde i n.glossopharynigeus har trofisk centrum i nucl. salivatorius inferior (N). De parasympatiske tråde går via ggl. oticum, hvor de danner synapse og videre til gl. parotidea.

 • Gangliet oticum

  Ggl. oticum (rødt), ligger lige under basis cranii tæt på n. mandibularis. N. petrosus minor (sort) har et meget kort forløb i spatium lateropharyngeum, inden den går til gangliet.

 • Nucl. salivatorius inferior/superiors placering

  Nucl. salivatorius inferior ved 9-tallet, ligger i pons ved overgangen til medulla oblongata. Den ligger under nucl. salivatorius superior, der er markeret 7.

 • N. petrosus minor

  N. petrosus minor er den parasympatiske rod til ggl. oticum (O). Trådene danner synapse med små multipolare nerveceller i gangliet. Neuriterne fra nervecellerne fortsætter (N) til gl. parotidea.

 • N. glossopharyngeus’ motoriske tråde

  De motoriske tråde i n. glossopharyngeus går til m. stylopharyngeus (P). De har trofisk centrum i nucl. ambiguus (A).

 • Sinus caroticus

  Trådene til sinus caroticus kaldes pressosensible.

 • Nucl. ambiguus er fælles udspringskerne  for 3 hjernenerver

  Nucl. ambiguus ligger i medulla oblongata og er fælles udspringskerne for hjernenerve nr. 9, 10 og 11. Det vil sige, at trofisk centrum for de motoriske tråde i disse tre hjernenerver ligger i denne kerne.

 • Rami carotici

  Rami carotici afgår lige under foramen jugulare. De er markeret (C). De følger a. carotis interna til dens afgang fra a. carotis communis. Her forsyner de en udvidelse, sinus caroticus markeret (U). Endvidere forsyner de et ærtstort legeme, glomus caroticum, markeret (G). Det ligger på delingsstedet af a. carotis communis.

 • N. glossopharyngeus’ apparente udspring.

  Det apparente udspring for n. glossopharyngeus er på forfladen af medulla oblongata i furen bag oliva (O). Nerven kommer frem med flere fila radicularia, som det ses forenes de hurtigt til en stamme.

 • Nerven perforerer dura i foramen jugulare

  N. glossopharyngeus perforerer dura i foramen jugulare og går igennem hullet sammen med nr. 10 og 11.

 • Nerven kommer ud i spatium lateropharyngeum

  N. glossopharyngeus (G) kommer ud i spatium lateropharyngeum foran vagus (V).

 • Nervens videre forløb

  Nerven går nedad og fremad imellem a. carotis interna og externa sammen med de to mediale stylomuskler, m. stylopharyngeus (P) og styloglossus (Y).

 • Nerven følger m. stylopharyngeus

  N. glossopharyngeus følger m. stylopharyngeus (P). Stylopharyngeus er nervens ledemuskel.

 • Nerven perforerer svælgvæggen sammen med stylopharyngeus

  N. glossopharyngeus perforerer svælgvæggen sammen med stylopharyngeus imellem constrictor pharyngis superior (U) og constrictor medius (i).

 • Nerven deler sig og ender bagest i tungen

  N. glossopharyngeus ligger dernæst på medialfladen af m. hyoglossus (H) i den bageste del af tungen. Nerven deler sig her i sine endegrene til radix linguae. N. glossopharyngeus ligger hverken i regio submandibularis eller regio sublingualis. Den ender bagest i tungen.

 • N. tympanicus udgår fra glossopharyngeus og krydser trommehulens medialvæg

  Her er et snit igennem pars petrosa med trommehulen. N. tympanicus (T) afgår fra n. glossopharyngeus, der er gul lige under basis cranii i den bageste del af spatium lateropharyngeum. N. tympanicus går gennem pars petrosa fra facies inferior (i) og til facies anterior (A). Undervejs krydser den trommehulens medialvæg og det sidste stykke af nerven skifter navn til n. petrosus minor.

 • Fossula petrosa

  Ved pilen er nedre indgang til canaliculus tympanicus. Det er i fossula petrosa ved foramen jugularis.

 • N. tympanicus går ind i trommehulen og forlader den med navnet petrosus minor

  Trommehulen følger n. tympanicus medialvæggen. Den ses her foran det runde vindue (R) og det ovale vindue (O). Den går ind i trommehulen ved den gule pil og forlader ved den røde. Når den forlader trommehulen, skifter den navn til n. petrosus minor.

 • N. petrosus minor

  N. petrosus minor kommer ud i fossa cranii media gennem hiatus canalis n. petrosi minoris på pars petrosas forflade ved den røde pil. Den forlader fossa cranii media gennem en fissur i basis cranii nær foramen lacerum ved den grønne pil.

 • N. petrosus minor kommer ud i spatium lateropharyngeum

  Pilen viser, at n. petrosus minor kommer ud i spatium lateropharyngeum igen. Denne gang er det i den forreste del af spatium lateropharyngeum. Det er nær foramen ovale, der ligger foran pilespidsen.

 • NERVUS GLOSSOPHARYNGEUS    2. trin

  Manuskript nr. 465 / dias 242, Bearbejdet af Henrik Løvschall og Erik Christophersen, Anatomisk afsnit, Århus Tandlægeskole, Århus Universitet

 • Glossopharyngeus innerverer tunge, svælg, arteriegaffelen og gl. parotidea

  Navnet, glossopharyngeus, angiver, at nerven innerverer tunge og svælg. De ses under 9-tallet. Desuden innerverer den arteriegaffelen nederst til højre og gl. parotidea øverst til venstre.

 • Nervens indhold af sensitive tråde – samt placering af disse

  N. glossopharyngeus indeholder sensitive tråde. De kommer fra slimhinde og smagsorgan. De har trofisk centrum i et af nervens to sensitive ganglier nær basis cranii. Ganglierne er vist ved pseudounipolare nerveceller. Neuriterne fra de pseudounipolare nerveceller går til nucl. tractus solitarii (T). Her danner de synapse og neuriterne fra de multipolare celler i kernen går i pilenes retning til thalamus.

 • Nucl. tractus solitarii er terminalkerne for enkelte hjernenerver

  Nucl. tractus solitarii er terminalkerne for hjernenerve nr. 7, 9 og 10. Den ligger i medulla oblongata.