• Spørgsmål

  Hæfter buccinator sig i modiolus?
  Nej. Nogle af dens fibre krydser i knuden, men de hæfter sig ikke.
  Danner buccinator den superficielle eller profunde del af m. orbicularis oris?
  Den profunde.

 • Spørgsmål

  Hvor hæfter de to andre sig?
  I modiolus med enkelte fibre og med de fleste indgår de i m. orbicularis oris.
  Hæfter de sig i huden?
  Nej.
  Hæfter buccinator sig i modiolus?
  Danner buccinator den superficielle eller profunde del af m. orbicularis oris?

 • Spørgsmål

  Hvilke?
  M. buccinator (G), m. levator anguli oris (B), og m. depressor anguli oris (D)
  Hvor hæfter buccinator siq?
  Den fletter sig sammen med buccinator fra den anden side og danner størstedelen af m. orbicularis oris.
  Hvor hæfter de to andre sig?
  Hæfter de sig i huden?

 • Commissura labiorum

  Forbindelsen mellem over- og underlæbe hedder commissura labiorum. Commissura betyder forbindelse. Den svarer på dette billede til området, der strækker sig fra pilespidsen, der peger på mundvigen, angulus, til lidt lateralt for det runde mærke. Commissura labiorum er ½-1 cm bred og indeholder modiolus udfor mærket. Der er forskel på commissura labiorum og angulus oris. Angulus oris er kun vinklen ved pilespidsen, og den danner den mediale begrænsning af commissura labiorum. Modiolus ligger ved commissuren, der ligesom læberne er beklædt med hud på udsiden og slimhinde på indsiden. De kan føle modiolus på Dem selv ved at palpere fra hud- og slimhindeside samtidigt (= en bidigital palpering).

 • Spørgsmål

  Billedet viser ansigtet indefra. De farvede områder er muskler, der sender fibre til m. orbicularis oris. Det drejer sig om tre i hver side.
  Hvilke?
  Hvor hæfter buccinator sig?

 • Innervation af læber

  Overlæbens hud og slimhinde innerveres af n. infraorbiralis (1) medens underlæben forsynes af n. mentalis (2) fra n. alveolarisinferior.

 • Spørgsmål

  Innerverer den alle læbens muskler?
  Ja.

 • Spørgsmål

  viser de n. facialis grene, der går til musklerne
  Innerverer den alle læbens muskler?

 • Spørgsmål

  Hvilken slags bindevæv er tela submucosa?
  Fast, da slimhindens binding er fast.
  Hvordan adskiller man lamina propria og tela submucosa her?
  Tela submucosa indeholder kirtler.

 • Spørgsmål

  er et snit gennem underlæben. Det svagt lyseblå område til højre er cutis, det grønne subcutis, det gule tela submucosa og det røde tunica mucosa. Læbens muskler,(m), ligger i subcutis, medens læbens større kar ligger i tela submucosa nær prolabiet. Det drejer sig om a. labialis, (l), og v. labialis, (v).

  Hvilken slags bindevæv er tela submucosa?
  Hvordan adskiller man lamina propria og tela submucosa her?