• Lamina cribrosa

  Ved 1-tallet og den lille pil ser vi sipladen, lamina cribrosa, som den tager sig ud fra cavitas cranii.

 • Cavitas nasi har forbindelse med cavitas cranii

  Endelig har cavitas nasi forbindelse med cavitas cranii gennem hullerne i sipladen.
  Forbindelsen ligger øverst i næsehulen ved pilene.

 • Ductus nasolacrimalis

  Cavitas nasi har endvidere den velkendte forbindelse til orbita gennem tårekanalen ductus nasolacrimalis, gul sonde.

 • Canalis incisivus

  Næsehulen står også i forbindelse med mundhulen gennem canalis incisivus med den gule sonde.
  Det er canalis incisivus, der åbner sig på den hårde gane fortil i foramen incisivum.

 • Fossa pterygopalatina

  Læg også mærke til den gule sonde. Sonden sidder i foramen rotundum, det danner forbindelse mellem fossa pterygopalatina og cavitas cranii. Foramen rotundum er åbnet ved snittet.
  Det næste sted hvor vi skal se på huller er næsehulen, men inden vi går i gang kan vi slå fast, at næsehulen står i forbindelse med fossa pterygopalatina gennem foramen sphenopalatinum der ligger ved cirklen.

 • Fossa pterygopalatina

  Nu er vi gået helt tæt på fossa pterygopalatina. Prikkerne opadtil er stadigvæk forbindelsen gennem fissura orbitalis inferior til orbita.
  Den sorte cirkel sidder øverst i fossa pterygopalatina, hvor foramen sphenopalatinum ligger, det danner forbindelse mellem fossa pterygopalatina og næsehulen.

  (fortsættes)

 • Foramina alveolaria

  Foramina alveolaria, der er to eller tre, ligger indenfor den gule cirkel på billedet til højre. Foramina alveolaria ligger altså på bagfladen af overkæben, ca. to cm fra tandhalsene på molarerne. Foramina alveolaria går igennem kæbehulens bagvæg, de forbinder regio infratemporalis med kæbehulen.
  På billedet til venstre viser den røde farve på maxilla bagfladen af corpus maxillae, facies infratemporalis.

 • Fossa pterygopalatina

  Her står vi på det nærmeste inde i fossa pterygopalatina. Regionens kanter, der ses på snittet, er vist med mørkeblå streger. Måske genkender De forbindelsen nedad ved pilen fra fossa pterygopalatina til hullerne bagtil på ganen. Opad og fremad ved prikkerne er en anden forbindelse vist. Det er gennem fissura orbitalis inferior fra fossa pterygopalatina til orbita.
  Læg mærke til den grønne kant der omkranser kæbehulen, som er åbnet lateralt fra ved snittet, hullet opadtil i kæbehulens medialvæg fører ind til næsehulen.

 • Fossa pterygopalatina

  Fossa pterygopalatina er næste område. Vi ser her forbindelsen fra regio infratemporalis til fossa pterygopalatina udfor pilehovederne.
  På næste billede er der lagt et snit i retning forfra-bagud, lige gennem fossa pterygopalatina, men synsvinklen er i øvrigt den samme.

 • Regio infratemporalis har forbindelse opad med fossa temporalis

  Gennem det store ubenævnte hul medialt for arcus zygomaticus har regio infratemporalis forbindelse opad med fossa temporalis.