• Fossa pterygopalatina

  Nu er vi gået helt tæt på fossa pterygopalatina. Prikkerne opadtil er stadigvæk forbindelsen gennem fissura orbitalis inferior til orbita.
  Den sorte cirkel sidder øverst i fossa pterygopalatina, hvor foramen sphenopalatinum ligger, det danner forbindelse mellem fossa pterygopalatina og næsehulen.

  (fortsættes)

 • Fossa pterygopalatina

  Læg også mærke til den gule sonde. Sonden sidder i foramen rotundum, det danner forbindelse mellem fossa pterygopalatina og cavitas cranii. Foramen rotundum er åbnet ved snittet.
  Det næste sted hvor vi skal se på huller er næsehulen, men inden vi går i gang kan vi slå fast, at næsehulen står i forbindelse med fossa pterygopalatina gennem foramen sphenopalatinum der ligger ved cirklen.

 • Canalis incisivus

  Næsehulen står også i forbindelse med mundhulen gennem canalis incisivus med den gule sonde.
  Det er canalis incisivus, der åbner sig på den hårde gane fortil i foramen incisivum.

 • Ductus nasolacrimalis

  Cavitas nasi har endvidere den velkendte forbindelse til orbita gennem tårekanalen ductus nasolacrimalis, gul sonde.

 • Cavitas nasi har forbindelse med cavitas cranii

  Endelig har cavitas nasi forbindelse med cavitas cranii gennem hullerne i sipladen.
  Forbindelsen ligger øverst i næsehulen ved pilene.

 • Lamina cribrosa

  Ved 1-tallet og den lille pil ser vi sipladen, lamina cribrosa, som den tager sig ud fra cavitas cranii.

 • Foramen mandibulae

  Foramen mandibulae ligger midt på indsiden af ramus mandibulae. Foramen mandibulae er vist med en rød sonde og fører fra regio infratemporalis til canalis mandibulae i underkæben.

 • Fissura orbitalis inferior

  Når vi følger bagfladen af overkæben i retning opad kommer vi til åbningen vist med to pilehoveder. Det er fissura orbitalis inferior, der på dette sted forbinder regio infratemporalis med orbita.

 • Regio infratemporalis står i forbindelse med fossa pterygopalatina

  Medialt i regio infratemporalis ligger denne åbning vist med pilehoved ved dens forreste og bageste afgrænsning. Herigennem står regio infratemporalis i forbindelse med fossa pterygopalatina.

 • Canalis infraorbitalis

  Her er synsvinklen ændret, så vi kan se næsten hele bunden af øjenhulen. Vi kan på billedet til højre følge den grønne tråd, der løber ind i bunden af orbita udfor den brunlige linie. På det synlige stykke fremefter ligger tråden i sulcus infraorbitalis. Derefter forsvinder den i canalis infraorbitalis, der er rettet fremad-nedad og medialt mod foramen infraorbitale.

 • Ramus mandibulae

  Igennem indkærvningen øverst på ramus mandibulae er der forbindelse fra regio infratemporalis til området udenfor ramus mandibulae.

 • Canalis mandibulae

  På udsiden af mandibula ligger foramen mentale. Den grønne sonde er stukket gennem foramen mentale og ind i canalis mentalis, en sidekanal til canalis mandibulae, der ligger under samtlige tænder i mandibula, den er indtegnet med en stiplet linie.

 • Regio infratemporalis har forbindelse opad med fossa temporalis

  Gennem det store ubenævnte hul medialt for arcus zygomaticus har regio infratemporalis forbindelse opad med fossa temporalis.

 • Foramen mentale

  Placeringen af foramen mentale fremgår af dette billede.
  Foramen ligger hyppigst udfor 2. præmolar.

 • Fossa pterygopalatina

  Fossa pterygopalatina er næste område. Vi ser her forbindelsen fra regio infratemporalis til fossa pterygopalatina udfor pilehovederne.
  På næste billede er der lagt et snit i retning forfra-bagud, lige gennem fossa pterygopalatina, men synsvinklen er i øvrigt den samme.

 • Fissura orbitalis inferior

  Bagtil i orbita findes flere store åbninger. Den brune kant viser fissura orbitalis inferior. Fissura orbitalis inferior ligger på overgangen mellem bund og lateralvæg.
  Ved det mediale (venstre) pilehoved danner fissura orbitalis inferior forbindelse mellem orbita og fossa pterygopalatina, det er den vej den grønne tråd benytter.
  Ved det laterale pilehoved danner fissura orbitalis inferior forbindelse mellem orbita og regio infratemporalis.

 • Fossa pterygopalatina

  Her står vi på det nærmeste inde i fossa pterygopalatina. Regionens kanter, der ses på snittet, er vist med mørkeblå streger. Måske genkender De forbindelsen nedad ved pilen fra fossa pterygopalatina til hullerne bagtil på ganen. Opad og fremad ved prikkerne er en anden forbindelse vist. Det er gennem fissura orbitalis inferior fra fossa pterygopalatina til orbita.
  Læg mærke til den grønne kant der omkranser kæbehulen, som er åbnet lateralt fra ved snittet, hullet opadtil i kæbehulens medialvæg fører ind til næsehulen.

 • Fissura orbitalis superior

  Opad og længere bagtil ligger åbningen med den orangerøde kant. Det er fissura orbitalis superior.
  Åbningen beskrives som kølle- eller kommaformet med den bredeste ende nedad og medialt.
  Gennem fissura orbitalis superior er der forbindelse mellem orbita og cavitas cranii.

 • Foramen opticum

  Længst medialt ligger en cirkulær åbning udfor pilehovedet. Det er foramen opticum, det forbinder også orbita med cavitas cranii.

 • Canalis nasolacrimalis

  På billedet til venstre skal vi se endnu et hul i orbita, det ligger fortil på overgangen mellem næseskelettet og orbitas medialvæg. Det er vist med en gul sonde. Hullet danner indgang til tårekanalen, canalis nasolacrimalis, der fortsætter til næsehulen. Det ses på billedet til højre. Læg mærke til at canalis nasolacrimalis munder et stykke over næsehulens bund.

 • Foramen incisivum

  Vi går til mundhulen. Umiddelbart bag fortænderne i overkæben ligger foramen incisivum med den mørkegrønne tråd.

 • Foramen incisivum

  Foramen incisivum fører ind i en Y-formet kanal, her vist med en gul tråd i fællesbenet og det ene ben.
  Kanalen munder i bunden af næsehulen med et ben på hver side af næseskillevæggen, septum nasi.

 • Foramen palatinum majus og foramina palatina minora

  Bagtil på ganen ligger foramen palatinum majus, dette ses til højre på billedet med en sort sonde.
  Bagtil på ganen ligger også foramina palatina minora, her er vist i alt to til venstre på billedet med mørkegrønne sonder. Både foramen palatinum majus og foramina palatina minora står gennem kanaler i forbindelse med den nederste spids af fossa pterygopalatina.

 • Fossa pterygopalatina

  Her ser vi ind i fossa pterygopalatina fra venstre side.
  Den tykke sorte sonde ved det øverste pilehoved sidder i kanalen til ganen og ved det nederste pilehoved viser de tynde sonder åbningerne bagtil på ganen. Kanalerne indeholder nerver og kar til gane og tandkød.

 • Regio infratemporalis

  Huller i regio infratemporalis er det næste vi skal kigge nærmere på.
  Her ser vi ind i regio infratemporalis, hvor knoglevæggene er vist med rød farve.

 • Foramina alveolaria

  Foramina alveolaria, der er to eller tre, ligger indenfor den gule cirkel på billedet til højre. Foramina alveolaria ligger altså på bagfladen af overkæben, ca. to cm fra tandhalsene på molarerne. Foramina alveolaria går igennem kæbehulens bagvæg, de forbinder regio infratemporalis med kæbehulen.
  På billedet til venstre viser den røde farve på maxilla bagfladen af corpus maxillae, facies infratemporalis.

 • HULLER I KRANIUM Lektion 1

  Manuskript nr. 36 / dias 303
  Bearbejdet af
  Henrik Løvschall og Erik Christophersen
  Anatomisk afsnit
  Århus Tandlægeskole
  Århus Universitet

 • Foramen infraorbitale

  På billedet til højre kommer den grønne tråd frem på overkæbens forflade gennem foramen infraorbitale.
  Foramen infraorbitale ligger ca. 1 cm under øjenhulens nedre kant, margo infraorbitalis, der er vist med pilehoveder på billedet til venstre.