• Regio infratemporalis

  Regio infratemporalis findes let, f. eks. ved som her at føre en sonde gennem indkærvningen øverst på ramus mandibulae.
  Spidsen af sonden ligger i regio infratemporalis.

 • Cellulae ethmoidales

  Her er der lavet et frontalsnit gennem øjenhuler og cellulae ethmoidales. Cellulae er markeret med en blå cirkel i hver side. Ingen kan være i tvivl om, at cellulae kun er adskilt fra øjenhulen af en ganske tynd knoglevæg.

 • Cellulae ethmoidales

  Medialvæggen i øjenhulen er ganske tynd. Indenfor det grønne område ligger en række små knoglekamre, sibensceller eller cellulae ethmoidales.
  Navnet hentyder til, at hulhederne ligger i sibenet, os ethmoidale.

 • Sinus maxillaris

  Sinus maxillaris ligger endvidere foran regio infratemporalis.
  På billedet til venstre er der sat lys på bagvæggen af sinus. Det er bagvæggen, der vender mod regio infratemporalis, og den er tynd.
  På billedet til højre får man et indtryk af, hvorfor sinus maxillaris er så vigtig i tandlægepraksis. Læg mærke til den nære relation mellem overkæbekindtandens rødder og sinus udfor pilehovederne.

 • Sinus maxillaris

  I overkæben, maxilla, ligger en vigtig hulhed, kæbehulen, sinus maxillaris.
  Vi kan kun se ind i den fordi der er lavet en meget stor åbning på forfladen af maxilla. Læg mærke til at sinus maxillaris ligger under øjenhulen, orbita, og lateralt for næsehulen, cavitas nasi. Den tykke grønne sonde viser, at der er åben forbindelse mellem kæbehule og næsehule.

 • Nedadtil står regio temporalis i forbindelse med regio infratemporalis

  Nedadtil står regio temporalis i forbindelse med regio infratemporalis gennem den store åbning mellem kindbensbuen og kraniets sideflade. Denne åbning benyttes af m. temporalis der hæfter sig på underkæben.
  Fjederen, der holder mandibula fast, benytter samme åbning.

 • Linea temporalis

  Den øverste grænse for fossa eller regio temporalis er linea temporalis der her er vist med en blå linie.
  Regionen indeholder bl.a. m. temporalis, tindingemusklen.

 • Fossa temporalis

  Viser fossa temporalis eller regio temporalis med gul farve.
  Fossa temporalis er en stor, flad fordybning på kraniets sideflade over kindbensbuen.

 • Fossa pterygopalatina

  Fossa pterygopalatina står i forbindelse med flere større hulheder. Lyset opadtil kommer fra øjenhulen og ca. midt i det mørkeblå er der et stort lyst hul. Det fører fra fossa pterygopalatina ind i næsehulen. Der er flere forbindelser end de to nævnte, men dem kan vi ikke se på billedet.

 • Fossa pterygopalatina

  Fossa pterygopalatina er den næste hulhed, vi skal se på. På billedet til højre kan vi genkende ramus mandibulae set lateralt fra.
  Fjernes ramus, som på billedet til venstre, kan overkæbens bagflade følges medialt til den langstrakte, trekantede åbning mellem overkæben og den vingeformede udløber, der er farvet grøn. Åbningen fører fra regio infratemporalis og ind i fossa pterygopalatina, der er farvet blå.
  (fortsættes)