• test

  I am text block. Click edit button to change this text.

 • Gl. sublingualis

  Gl. sublingualis er den mindste af de tre spytkirtler. Den vejer kun 7-8 g.

 • Kirtlen mangler fuldstændig kapsel

  Her ses et frontalsnit gennem mundbunden. Gl. sublingualis er den ovale grønne klump. Den ligger i regio sublingualis, altså “ovenpå” m. mylohyoideus.
  Kirtlen mangler fuldstændig kapsel i modsætning til gl. submandibularis og gl. Parotidea.

 • Frontalsnit gennem mundbunden

  Tegningen viser placeringen af gl. sublingualis i højre og venstre side på et frontalsnit gennem mundbunden.
  Kirtlerne hører til regio sublingualis fordi de ligger på øvre flade af m. mylohyoideus.
  Kirtlerne ligger langs indsiden af corpus mandibulae og under slimhindefolden i mundbunden, plica sublingualis.
  Husk regio sublingualis er en uparret region.

 • Gl. sublingualis har ingen hovedudførselsgang

  Gl. sublingualis har ingen hovedudførselsgang. Den tømmer i stedet sit sekret gennem 12-15 mindre udførselsgange, der munder på plica sublingualis og caruncula sublingualis.

 • Gl. parotidea ligger i parotidealogen

  Selve kirtlen ligger i en fordybning, der kaldes parotidealogen.
  Kirtlens omkreds er trukket op med grøn farve. Parotidealogen strækker sig ind i dybden mellem ramus mandibulae med muskler fortil, og m. sternocleidomastoideus bagtil.
  Medialt når logen ind til spatium lateropharyngeum.
  Processus styloideus og stylomuskler der ses på tegningen ligger i spatium lateropharyngeum, medialt for parotidealogen.

 • Blodkar og nerver gennem gl. parotidea

  På tegningen her ses at der løber adskillige vigtige blodkar og nerver gennem gl. parotidea. En del af kirtelvævet er fjernet. Nerverne er farvet gule og blodkarrene er blå og røde.
  Fra kirtlens forreste kant afgår udførselsgangen. Den er sortfarvet og ses over pilehovedet. Udførselsgangen, ductus parotideus, løber herover m. masseter og igennem regio buccalis.

 • Ductus parotideus

  Forløbet af ductus parotideus ses godt på et horisontalsnit. Den er her farvet blå og markeret med pilehoveder. Vi kan lige se forløbet omkring forkanten af m. masseter (m) og derefter er det muligt at følge ductus gennem regio buccalis, hvor den til slut perforerer m. buccinator, den røde streg, og munder på kinders indside. Det sker udfor anden molar i overkæben, på papilla ductus parotidei.

 • Gl. submandibularis

  Underkæbespytkirtlen, gl. submandibularis, er en blandet sero-mukøs kirtel.

 • Gl. submandibularis

  Vægten er ca. 15 g. Det er ca. dobbelt så meget som vægten af undertungespytkirtlen, gl. sublingualis.

 • Gl. submandibularis

  Formen er lidt vanskelig at beskrive, fordi m. mylohyoideus, der er farvet rød, med sin bagkant danner en dyb indskæring i gl. submandibularis.
  Man plejer dog at sammenligne kirtlen med en bøjet kolbe. Det skal også nævnes, at overfladen er gullig og fint lobuleret. Og at kirtelvævet er blødt, så det er umuligt at føle den gennem huden under normale omstændigheder.

 • Frontalsnit gennem mundbundens ene side

  Tegningen her er et frontalsnit gennem mundbundens ene side. Kirtlen er omgivet af en kapsel. Kapslen er rødlig og ses udfor pilehovederne. Kapslen dannes af halsfascien og er meget løst bundet til kirtlens overflade.

 • Gl. submandibularis

  Kirtlen findes i to vigtige regioner. Den skraverede del, som ligger over og foran bagkanten af m. mylohyoideus, ligger i regio sublingualis. Resten, og det er størstedelen af kirtlen, ligger i trigonum submandibulare.

 • Trigonum submandibulare

  Her er trigonum submandibulare skraveret.

 • Gl. submandibularis

  Den del af kirtlen, som ligger i trigonum submandibulare, er placeret i et hul, en loge, submandibularislogen, der beskrives med en lateral- og en medialvæg.
  Lateralvæggen dannes af corpus mandibulaes indside (1) og indsiden af m. pterygoideus internus (2), som ligger på indsiden af ramus mandibulae.
  Medialvæggen dannes af muskler (3, 4, 5) og tungeben (6). Musklerne er: M. mylohyoideus (3), m. hyoglossus (4) og svælgmuskler (5).

 • Ductus submandibularis

  Udførselsgangen, ductus submandibularis, fører spyt fra kirtlen, den ligger over m. mylohyoideus og fortsætter gennem regio sublingualis til caruncula sublingualis i mundbunden, bag fortænderne

 • Gl. sublingualis

  Undertungespytkirtlen, gl. sublingualis, er en blandet, mandelformet kirtel.
  Overfladen har samme udseende som de andre spytkirtler. Den er gullig, fint lobuleret og blød.

 • Gl. parotidea er den største af de tre spytkirtler

  Gl. parotidea er den største af de tre spytkirtler.
  Den vejer ca. 30 g, dvs. mere end Gl. submandibularis og Gl. sublingualis tilsammen.

 • Pancreas

  Bugspytkirtlen, pancreas (5) er både en exocrint og en endokrint secernerende kirtel.

 • Gl. parotidea

  Kirtlen er gullig og tegningen viser at den har en fint lobuleret overflade. Kirtlen har normalt en blød konsistens, så det er muligt at føle den gennem huden.

 • Det eksterne sekret er pancreassaft

  Det exocrine sekret, bugspyt eller pancreassaft, indeholder enzymer af betydning for fordøjelsesprocesserne i tarmkanalen.

 • Gl. parotidea

  Gl. parotidea er omgivet af en tynd kapsel (B), der er fast bundet til kirtelvævet.
  Kapslen fortsætter i fascierne over m. masseter (C), og m. sternocleidomastoideus (A).

 • Det interne sekret er insulin

  Det endokrine sekret indeholder insulin. Insulin er af betydning for sukkerstofskiftet.

 • Gl. parotidea hører til regio parotideomasseterica

  Gl. parotidea hører til regio parotideomasseterica.
  Regionens udstrækning på hudoverfladen er vist med den røde stilling.

 • Pancreas har form som et J

  Pancreas (5) har form som et liggende J med den krogformede, største del, liggende til højre i duodenums (1) konkavitet.
  Her er krogen ikke tydelig.

 • Pancreas

  Kirtlen vejer ca. 100 g og farven ligner fedtvæv, dvs. kirtelvævet er gulligt.
  Man kan se, at overfladen er groft lobuleret og tilsvarende udseende vil snitflader have.
  I øvrigt er kirtelvævet blødt og kirtlen har ingen kapsel. Den er kun beklædt med peritoneum på forfladen.

 • De sekundært retroperitoneale organer

  Pancreas (PA) hører til de sekundært retroperitoneale organer, der desuden omfatter duodenum (DU),
  colon ascendens (CA) og
  colon descendens (CD),
  der alle ses her.
  Pancreas ligger i spatium retroperitoneale og er fast bundet til duodenum, bl.a. takket være udførselsgangen, der fører bugspyttet fra pancreas til duodenum.

 • Pancreas ligger bag ventriklen og foran de primært retroperitoneale organer på bageste bugvæg

  Pancreas ligger bag ventriklen (der er løftet op på plexiglasplade).

 • Pancreas ligger bag ventriklen og foran de primært retroperitoneale organer på bageste bugvæg

  Pancreas ligger foran de primært retroperitoneale organer på bageste bugvæg. Her ses venstre nyre, der er brun, og venstre binyre der er lyserød.

 • Pancreas ligger foran de store kar aorta og v. cava inferior

  Desuden ligger pancreas også foran de store kar, aorta og v. cava inferior, der begge følger columna.

 • Pancreas inddeles i 4 afsnit

  Pancreas inddeles i 4 afsnit. Den del, der ligger i duodenums konkavitet hedder caput (1). Dernæst følger collum (2) og corpus (3). Cauda (4) ligger længst til venstre ved milten. Her er kirtlens j-form, et liggende j, tydelig.

 • Pancreasgangen

  Hovedudførselsgangen fra pancreas, pancreasgangen er markeret (2).
  Ductus pancreaticus, gennem-løber pancreas fra cauda til caput, hvorefter den i duodenums væg løber sammen med galdegangen og danner en udvidet fællesgang, kort før den fælles udmunding på papilla duodeni major.

 • KIRTLER KNYTTET TIL FORDØJELSESKANALEN 1. trin Lektion 1: spytkirtler

  Manuskript nr. 154 / dias 17
  Bearbejdet af
  Henrik Løvschall og Erik Christophersen
  Anatomisk afsnit
  Århus Tandlægeskole
  Århus Universitet

 • Til fordøjelseskanalen er knyttet flere kirtler

  Til fordøjelseskanalen er knyttet flere kirtler, som ligger udenfor kanalen, men som tømmer deres sekret i kanalen via udførselsgange. Det drejer sig om spytkirtler øverst, lever der er størst og bugspytkirtlen.

 • Vi tre store spytkirtler på hver side af hovedet

  Af spytkirtler med selvstændige udførselsgange har vi tre store på hver side af hovedet:
  ørespytkirtlen,
  Gl. parotidea (1),
  underkæbespytkirtlen,
  Gl. submandibularis (2)
  undertungespytkirtlen,
  Gl. Sublingualis (3).

 • Gl. parotidea

  Gl. parotidea er en pyramideformet, rent serøs kirtel, der ligger med spidsen ved angulus mandibulae og basis mod basis cranii, lige bag kæbeleddet.

 • Leveren ligger foran de store karstammer

  Leveren ligger foran de store karstammer på bageste bugvæg. Det er legemspulsåren aorta (til venstre), og nedre hulvene, v. cava inferior (til højre).
  Venen ligger i øvrigt – som vi senere skal se – i en dyb fure opadtil på leverens bagside.

 • Galdeblæren tømmes

  Når galdeblæren tømmes, løber galden gennem galdeblæregang (2) og galdegang (4) til duodenum (7).

 • Facies diafragmatica

  Leverens forreste, øverste, bageste og højre flader går jævnt over i hinanden.
  De jævne, buede flader passer fuldstændigt til diafragmakuplens form og kaldes under et for facies diafragmatica.

 • Facies visceralis

  Den nedadrettede flade, hvor man har ført fingrene lidt ind på, har relation til forskellige bugorganer, viscera, og kaldes facies visceralis.

 • H-figur

  På leverens nedre og bageste flade findes forskellige furer, der tilsammen danner en H-lignende figur. H-ets tværstreg dannes af leverporten, porta hepatis.

 • H-figur

  Den lodrette streg til højre dannes af furen til v. cava inferior opadtil (7) og nedadtil af furen til galdeblæren (2).

 • H-figur

  Den lodrette streg til venstre i H-et danner grænse mellem den store leverlap til højre og den lille leverlap til venstre. Adskillelsen dannes af to smalle furer med ligamenter. De ses udfor de to pilehoveder til venstre. Ligamenterne er rester af fostervener, som kun fungerer hos fosteret.

 • Porta hepatis

  Gennem leverporten porta hepatis går levergangen, (6) ductus hepaticus, der fører galden væk fra leveren.
  Endvidere er der leverens to tilførende blodkar portåren, (4) v. portae, og leverarterien, (5) a. Hepatica.

 • Vv. hepaticae

  På tegningen her ses leverens fraførende kar, levervenerne udfor pilen. Levervenerne, vv. hepaticae, løber altså ikke gennem porta hepatis, men tømmer sig direkte i v. cava inferior i bunden af den fure, hvori v. cava inferior ligger.
  Vi kan kun se vv. hepaticae, fordi v. cava inferior er trukket opad og væk fra den dybe fure i leveren.

 • Galdevejene

  Galdevejene omfatter:
  (1) galdeblæren – vesica biliaris
  (2) galdeblæregangen – ductus cysticus
  (3) levergangen – ductus hepaticus
  (4) galdegangen – ductus choledochus

 • Galdeblæren

  Galdeblæren er pæreformet og ligger næsten helt skjult på leverens facies visceralis. Kun det bredeste parti stikker frem fortil-nedadtil (sort pilhoved for neden). Fra galdeblæren (g) og galdeblærens hals opadtil afgår galdeblæregangen (til venstre).

 • Galdeblæregangen løber sammen med levergangen, de danner galdegangen

  Galdeblæregangen (2) løber sammen med levergangen (3). De danner galdegangen (4). Sammenløbet mellem galdeblæregang og levergang ligger under porta hepatis.

 • Galdegangen er 7-8 cm lang

  Galdegangen (4) er 7-8 cm lang og strækker sig fra porta hepatis til duodenum.

 • Galdegangen

  Galdegangen ligger først over duodenum, dernæst bagved duodenum og senere bagved pancreas.

 • Leveren hører til spatium peritoneale

  Leveren (12) ligger øverst i bughulen, lige under diafragma.
  På tegningen ses spalten mellem peritoneums to blade der ligger rundt om leveren (12).
  Leveren hører til spatium peritoneale ligesom andre organer

 • Papilla duodeni major

  Slutstykket ligger i duodenums væg, hvor galdegangen (1) løber sammen med pancreasgangen – (2) ductus pancreaticus.
  De danner tilsammen en udvidet fællesgang, der er omgivet af en ringmuskel og som åbner sig på papilla duodeni major, på indsiden af duodenums væg.

 • Leveren dækkes delvist af ribben

  På grund af diafragmas kuppelform, når leveren så højt op at en stor del dækkes af ribbenene.

 • Galden dannes kontinuerligt i leveren

  Galden dannes kontinuerligt i leveren og kan, som det er vist her, løbe direkte gennem levergang (3) og galdegang (4) til duodenum (7).

 • Leveren ligger foran ventriklen

  I forhold til midtlinien ligger den største del af leveren (5) til højre.

  Endvidere ligger leveren foran ventriklen (3) og foran en del af de retroperitoneale organer.

  Det er duodenum ved (4), flexura coli dextra ved (6), samt højre nyre (5).

 • Galdeblæren

  Når ringmusklen i duodenum er kontraheret løber galden imidlertid en anden vej, nemlig fra levergang (3) gennem galdeblæregang (2) til galdeblæren (1), hvor galden opbevares og koncentreres.

 • Små dråbeformede sække

  På udsiden af tyktarmen findes mange små dråbeformede sække. To er vist med pile. Sækkene er fyldt med fedt, og sækkenes væg dannes af bughinden.

 • Overfladen mangler villi

  På dette udsnit af tyktarmens væg i perspektiv fremgår det, at overfladen mangler villi. Den sidste villus findes i tyndtarmen umiddelbart før indmundingen i tyktarmen. Hvis man sammenligner tyndtarmens overflade med en skov af tætstillede stammer, hvor der mellem stammerne er huller i skovbunden, så må man for tyktarmens vedkommende sige, at her findes en glat overflade uden stammer, men med lige så mange huller på overfladen som i tyndtarmen; hullerne er indgang til tarmkrypter.

 • Tarmkrypter

  På dette snit gennem tyktarmsvæggen peger pilene på tarmkrypter. De har samme funktion som i tyndtarmen, dvs. det er kirtler. De strækker sig igennem hele lamina propria ned til det grønne lag, lamina muscularis mucosae.

 • Tyndtarm og tyktarm

  Fig. 1 viser et stykke tyndtarm og fig. 2 et stykke tyktarm. Tyktarmen adskilles let fra tyndtarmen ved hjælp af tre karakteristiske træk. For det første de længdegående muskelbånd. Der er tre og det ene er markeret (Y). For det andet på udposningerne (X), og for det tredje på de små sække (Z), de indeholder fedt, og deres væg er dannet af bughinden.
  (fortsættes)

 • Tyndtarm og tyktarm

  Tyndtarmens ydre overflade på fig. 1 har ingen udposninger og mangler fedtsække; det længdegående muskellag ligger jævnt fordelt og danner ikke bånd. Det var de 3 grovere adskillelsestegn mellem tyndtarm og tyktarm. Ser man på finere strukturer må fremhæves, at villi findes i tyndtarmen, men mangler i tyktarmen. Tarmkrypter, der er kirtler, findes derimod både i tyndtarm og tyktarm.

 • Slimhinde overalt i mundhulen

  Der er slimhinde overalt i mundhulen undtagen på tænderne. Slimhinden deles efter bygning og funktion i tre typer. Den første er simpel slimhinde. Den findes på læber og kinder som vist her.

 • Slimhinde med udpræget mekanisk funktion

  Den anden type er slimhinde med udpræget mekanisk funktion. Den findes som tandkød, gingiva, og på den hårde gane.

 • Differentieret slimhinde

  Den tredje type er særlig differentieret slimhinde. Den findes på bl.a. tungeryggen. Denne slimhindes differentiering eller specialisering viser sig ved udvikling af tungepapiller med smagsløg. Slimhinden er her specialiseret med henblik på registrering af smagsindtryk.

 • KIRTLER KNYTTET TIL FORDØJELSESKANALEN 1. trin – lektion 2: lever og pancreas

  Manuskript nr. 35 / dias 298
  Bearbejdet af
  Henrik Løvschall og Erik Christophersen
  Anatomisk afsnit
  Århus Tandlægeskole
  Århus Universitet

 • Hepar

  Leveren, hepar, er legemets største kirtel. Vægten er ca. 1½ kg. Leveren danner galde og er af betydning for det intermediære stofskifte, dvs. omsætning af næringsstoffer i organismen.

 • Tyndtarmsvæg i perspektiv

  Tegningen viser et stykke tyndtarmsvæg i perspektiv. Væggen præges af utallige tarmtrævler, villi intestinales. De findes overalt på overfladen, både på de cirkulære folder og imellem dem. De danner en slags skov, hvor stammerne, som mangler grene, står tæt. I skovbunden mellem tarm-trævlerne findes mange huller, det er indgangen til rør, der ligner mavetragte. De kaldes tarmkrypter eller Lieberkühnske krypter.
  (fortsættes)

 • Formen er uregelmæssigt kileformet

  Formen er uregelmæssigt kileformet med kilens skarpe kant rettet nedad.

 • Tyndtarmsvæg i perspektiv

  Ligheden mellem mavetragte og tarmkrypter gælder kun formen. Mens mavetragtene er udførselsgange for kirtlerne i lamina propria, så er tarmkrypterne selv kirtler. Tarmkirtlerne har ikke nogen udførselsgang, idet selve kirtelrørene, altså krypterne, åbner sig direkte på overfladen mellem villi.

 • Leveren er rødbrun

  Leveren er rødbrun, og overfladen er blank og glat, fordi leveren næsten overalt er beklædt med peritoneum.

 • Snit igennem tyndtarmen og tolvfingertarmen

  Her er to snit igennem tyndtarmen. På begge sider ses villi intestinales skåret igennem på langs og Lieberkühnske krypter som de tager sig ud i mikroskopet. Krypterne strækker sig helt ned til det grønne lag, der er lamina muscularis mucosae. Snittet til venstre er fra tolvfingertarmen. Det fremgår af kirtlerne i det gule lag, dvs. tela submucosa. Tolvfingertarmen er det eneste tarmafsnit, hvor der er kirtler i tela submucosa. Ellers er tarmene kirtler identisk med tarmkrypter.

 • Levervævet er sprødt

  Ved snit i levervævet kommer der kraftig blødning, og først når blodet tørres væk ses enkeltheder. Levervævet er sprødt og går let i stykker.

 • Tarmene indside

  På dette tarmstykke er venstre del klippet igennem og bredt ud, så man kan se tarmene indside. I tyktarmen findes tværstillede halvmåneformede folder. To af dem er markeret med pile. De er væsentlig kortere end de cirkulære folder i tyndtarmen, hvor hver fold danner det meste af en cirkel.

 • Længdegående muskulatur i tyktarmen

  Den længdegående muskulatur i tyktarmen er ordnet i tre muskelbånd. På tegningens højre halvdel ses et muskelbånd på udsiden. På det opklippede stykke ses muskelbåndenes beliggenhed i forhold til de halvmåneformede folder.

 • Udsiden af tyktarmen

  På udsiden af tyktarmen findes store afrundede udposninger, som er meget karakteristiske for dette tarmafsnit. Pilene peger på to udposninger. Mellem dem ligger furer; de svarer til de halvmåneformede folder på indsiden.