• Facies infratemporalis

  Så er der en bagflade af corpus maxillae. Den hedder facies infratemporalis og vender både mod regio infratemporalis ved stjernen og mod fossa pterygopalatina ved de to pilehoveder. Den nederste del af facies infratemporalis er ikke fri, men danner suturforbindelse med processus pterygoideus. Pilene peger på suturforbindelsen.

 • Basis mandibulae

  Den nederste kant af mandibula, den er vist med mørk farve, kaldes basis mandibulae. Her kan vi også se, at ramus mandibulae har to udløbere. Forrest med brun farve er processus coronoideus og bagest med gul farve processus condylaris. Indkærvningen mellem de to processer hedder incisura mandibulae. Bagtil ligger angulus mandibulae udfor pilen. Angulus er vinklen mellem bagkanten af ramus mandibulae og basis mandibulae, der er mørk.

 • Foramina alveolaria

  Ca. midt på facies infratemporalis maxillae rigger nogle små huller, foramina alveolaria. Indenfor den røde cirkel kan man i hvert fald se et af de i alt 2-4 huller.

 • Conchae nasales

  Næsefladen er den sidste flade på corpus maxillae. På billedet til venstre hvor vi kigger ind i næsehulen, kan vi danne os det første indtryk af denne flade. Den dækkes i større eller mindre grad af tynde knogleplader, næse-muslinger, conchae nasales. En af næsemuslingerne er vist med grøn farve. På billedet til højre ser vi næse-fladen på den isolerede maxilla. Fladen er rød og næsemuslingerne er fjernet. Vi kan derfor tydeligt se, at der midt på næsefladen findes en stor åbning med sort cirkel. Åbningen fører ind i sinus maxillaris, der udfylder størstedelen af corpus maxillae. Væggene i sinus maxillaris kommer derved til at svare til fladerne på corpus maxillae.

 • Os zygomaticum

  Den næste knogle fra ansigts-kraniet vi skal kigge på er kindbenet, os zygomaticum, her vist med blå farve. Os zygomaticum har tre flader. Vi ser på fladen der vender fremad og lateralt.

 • Os zygomaticum

  Os zygomaticum har også en flade, der vender mod øjenhulen. Det er stadigvæk den blå farve, der markerer os zygomaticum.

 • Os zygomaticum

  Den tredie og sidste flade på os zygomaticum ser vi her. Den vender mod fossa temporalis, den store fordybning på siden af kraniet, over kindbensbuen.

 • Arcus zygomaticus

  Sammen med en udløber fra os temporale, der er vist med et pilehoved, danner os zygomaticum kindbensbuen, arcus zygomaticus.

 • Os nasale

  Næsebenet, os nasale, er her vist med grøn farve. Det er en lille firkantet knogle, der danner en del af næsens ydre skelet. De to ossa nasalia mødes i midtlinien.

 • Os nasale

  Opadtil ved pilehovedet er os nasale forbundet med pandebenet og bagtil med den opadrettede gule udløber fra maxilla.

 • Os lacrimale

  Her skal vi se på tårebenet, os lacrimale, der er den lille firkantede knogle med rød farve. Desværre mangler det midterste af knoglen. Os lacrimale danner bund i fossa sacci lacrimalis sammen med maxilla. Det er midten af fossa, der er vist med prikker.

 • Os palatinum

  viser ganebenet, os palatinum med den mest orange farve. Os palatinum består af en lodret eller vertikal plade ved pilehovederne opadtil og en vandret eller horisontal plade ved pilene nedadtil. Den horisontale plade danner den bageste del af den hårde gane. Den vertikale del ligger lige foran processus pterygoideus der er vist med et kryds.

 • Gennemskåret kranium

  viser et knoglepræparat der er lavet ved at skære kraniet igennem fra side til side. Øjenhulerne er markeret (Ø). Vi ser præparatet forfra. Kæbehulens bageste del er farvet grå til højre på billedet, til venstre i billedet er sinus maxillaris væk. Os palatinum er orangerød og kun markeret til højre i billedet. Vi kan tydeligt se både den horisontale og den vertikale knogle-plade. Den vertikale knogleplade er opadtil med til at afgrænse en åbning der forbinder næsehulen i midten med fossa pterygopalatina. Det er fossa pterygopalatinas udstrækning der er vist med rød farve til venstre på billedet, hvor den gråfarvede sinus maxillaris er fjernet. På næste billede går vi tættere på den orangefarvede os palatinum.

 • Os palatinum

  Til venstre ser vi os palatinum i nær-billede. Opadtil ved pilen kan vi se en åbning der er lyst op ved at holde en lampe mod siden af præparatet. Den vertikale knogleplade af os palatinum indgår i afgrænsningen af åbningen, der hedder foramen sphenopalatinum. Den fører lateralt til fossa pterygopalatina. Når vi kigger på præparatet fra lateralsiden, det er billedet til højre, ser vi ind i fossa pterygopalatina ved spidsen af pile-hovederne, spalten vi kigger igennem ligger mellem maxilla der er sort og processus pterygoideus med pile-hovederne. Foramen sphenopalatinum er meget tydeligt helt opadtil i fossa pterygopalatina. Gennem hullet kan vi kigge ind i næsehulen og blandt andet se lidt grøn farve der markerer næseskillevæggen.

 • Vomer

  Plovskærebenet, vomer, er den kraftige knogleplade der er med til at danne skillevæg i næsehulen. Vomer er gul-brun på billedet og tager sig flottest ud bagfra som her, hvor vi ser gennem choanae.

 • Vomer

  Forfra er vomer med den gul-brune farve mindre imponerende. Den ses nedadtil i næsehulen. Det skyldes at næseskillevæggen her desuden dannes af en knogleplade fra os ethmoidale. Denne plade er ikke malet, men ses ved pilehovederne.

 • Mandibula

  Mandibula består af tre dele. Den tandbærende del, pars alveolaris med blå farve. Pars alveolaris sidder på kropsdelen, corpus mandibulae med rød farve. Ramus mandibulae med den grønne farve er den bagerste firkantede knogleplade.

 • ANSIGTSKRANIET, ENKELTE KNOGLER

  Manuskript nr. 37 / dias 03
  Bearbejdet af
  Henrik Løvschall og Erik Christophersen
  Anatomisk afsnit
  Århus Tandlægeskole
  Århus Universitet

 • Maxilla

  Maxilla er knoglen med den gule farve. Den er let at identificere idet overkæbens tænder, sidder i den nedadrettede udløber, markeret med pilehoveder.

 • Os lacrimale og os nasale

  Maxilla har flere udløbere. Her sidder pilehovedet på den opadrettede udløber der indgår i næsens skelet og når op til pandebenet, der ikke er malet. Den opadrettede udløber er kilet ind mellem to knogler. Det er tårebenet, os lacrimale, bagtil med rød farve og næsebenet, os nasale fortil med grøn farve.

 • Os zygomaticum

  En tredie udløber peger lateralt ligesom pilehovedet. Denne udløber danner forbindelse med kindbenet, os zygomaticum, der er malet med blå farve.

 • Ganeudløberen

  Maxilla har i alt fire udløbere og den fjerde og sidste, ganeudløberen, er vist med et pilehoved. Ganeudløberen danner den forreste del af den hårde gane og står bagtil i forbindelse med ganebenet med den røde farve. Forbindelsen er en tværgående sutur, ganeudløberne fra højre og venstre maxilla danner en længdegående suturforbindelse i midtlinien. Den er vist med prikker.

 • Corpus maxillae

  Den centrale, eller midterste, del af maxilla kaldes kropsdelen eller corpus maxillae. Den ligger mellem de fire udløbere og er farvet rød på billedet til højre af den isolerede maxilla. På den isolerede maxilla kan vi udfor pilehovederne se de fire knogleudløbere med grøn, blå, lilla og brun farve.

 • Corpus maxillae

  Corpus maxillae har flere flader. Forfladen kendes let på foramen infraorbitale ved pilehovedet. På forfladen ligger desuden fossa canina markeret med en rød cirkel.

 • Margo infraorbitalis

  Corpus maxillae har endvidere en øvre flade der indgår i bunden af cavitas orbitale. Fladen er markeret med en stjerne. Den øvre flade adskilles fra forfladen af en skarp kant, margo infraorbitalis. Den er vist med sorte prikker.