18. august 2016

Tillægsmoduler – for tandlægestuderende

BESKED TIL 6. semester studerende  2024

MC-koder til tillægsmoduler udgik pr 1.9. 2022, og vil ikke virke fremover.

Du har fået tilsendt en ny kode på din AU mail. som kun virker på 6. semester.

Tillægsmodul i Kirurgi 2024

Tillægsmoduler

Efter dit første grundkursus i anatomi 2020 eller 2021, vil der på 4. og 6. semester for sidste gang blive afholdt et tillægsmodul – dvs et lille stødkursus med en lille MC-opgavebank, som er i MC-programmet online. Tillægsmodulerne omfatter Makroskopisk Anatomi som er relevant for protetik/bidfunktion og for kirurgi. De ligger i relation til undervisningen i de pågældende fag på henholdsvis 4. og 6. semester.

Prøve

Til hvert modul er knyttet en skriftlig eksamen med 60 multiple-choice opgaver. Bedømmelsen sker med bestået/ikke bestået. Der er intern censur og der kræves 70% rigtige besvarelser for at bestå. Der findes ingen MC-opgaver på nettet specielt beregnet for tillægsmodulerne, men det anbefales at genopfriske den anatomiske viden med opgaver fra relevante områder i basismodulet.

Husk at øve MCQ opgaver HER:

Tillægsmodul i Protetik
Tillægsmodul i Kirurgi

Hvis man dumper..

VIGTIGT! Eksamensplanen giver kun mulighed for en enkelt omprøve i SOMMERFERIEN !!

Bestået tillægsmodul i Kirurgi er en betingelse for undervisningsforløbet i Kirurgi på 7. semester.

Her er eBøger

Tillægsmodul i Protetik og Bidfunktion (link)

Tillægsmodul i Kirurgi (link)

Tillægsmoduler – Atlas med Figurforklaringer (link)

Begge trykte tillægsmoduler udleveret gratis i de sidste bogpakker 2020-2022, og de fås også gratis ved henvendelse til Javier lokale 049 bygning 1611.