Tillægsmoduler – for tandlægestuderende

Efter dit første grundkursus i anatomi, vil der på et senere semester blive afholdt et nyt tillægsmodul (stødkursus))

Tillægsmodulerne omfatter Makroskopisk Anatomi som er relevant for protetik/bidfunktion. De ligger inden undervisningen begynder i de pågældende fag på henholdsvis 5. og 7. semester.

Derfor læses tillægsmodulet i protetik på 4 semester og tillægsmodulet i kirurgi på 6 semester.

Begge tillægsmoduler er samlet i bogpakken for 4. semester, der købes på universitets webshop.

Bøger til tillægsmodulerne:

Erik Christophersen, 2003:
Anatomimoduler, Text med opgaver og svar, til Protetik og Kirurgi
Anatomimoduler, Atlas med figurtekst, til Protetik og Kirurgi
Sælges kun samlet.
Pris 360,00 kr.

Desuden anbefales det at gennemgå enkelte øvelser som er i Præparatkursus ( Tekst- og opgavehefte/ Svarhefte)

E. Christophersen & H. Løvschall, 2010: Præparatkursus

Tillægsmodul i Protetik: øvelse 6 & 7 på 4. semester
Tillægsmodul i Kirurgi: øvelse 8, 9 & 10 på 6. semester

Til hvert modul er knyttet en skriftlig eksamen med 60 multiple-choice opgaver. Bedømmelsen sker med bestået/ikke bestået. Der er intern censur og der kræves 70% rigtige besvarelser for at bestå. Der findes ingen MC-opgaver på nettet specielt beregnet for tillægsmodulerne, men det anbefales at genopfriske den anatomiske viden med opgaver fra relevante områder i basismodulet.

VIGTIGT! Eksamensplanen giver kun mulighed for en enkelt omprøve i August og bestået tillægsmodul i Kirurgi er en betingelse for undervisningsforløbet i Kirurgi på 7. semester.