30. august 2015

Vejledning til eksamen i Anatomi for tandlægestuderende 1.sem

Eksamen i anatomi, grundmodul, består af to skriftlige deleksaminer:

  • Først en Alm. Multiplechoice-test (flervalgsopgaver) (1.dag).
  • Derefter en  Spot-MC-test med billeder (flervalgsopgaver) og med 4-5 Essayopgaver (en senere dag).

Første dag

Alm. Multiplechoice-test (flervalgsopgaver) omfatter et opgavesæt med 70 MC-opgaver (1.dag).

Der er afsat ialt 3 timer til besvarelse af 70 opgaver.

Senere dag

Spot-eksamen omfatter et digitalt opgavesæt med 10 multiplechoice-opgaver med billede og udsnitsforstørrelse, der hver knytter sig til et præparat fra Anatomisk museum.  For at sikre at den aktuelle struktur hurtigt kan findes, er præparaterne forsynet med en rød “sigteramme”, dvs. en “firkant” indenfor hvilken den pågældende struktur er i midten. Præparaterne vælges blandt museums-præparaterne, der anvendes i præparatkursus og spotopgaver. Strukturer, der indgår i opgaverne, er nævnt i kursets tekst, spørgsmål og/eller svar.

Opgaverne til spoteksamen vælges fra samlingen i “Spotopgaver”, der indgår i bogpakken. Spot-MC-opgaver er vægtet højere (x2) end almindelige MC-opgaver.

Efter de 10 spot-MC-opgaver i eksamensprogrammet (wiseflow) kommer yderligere 4 essayopgaver.

Essayopgaven besvares i et omfang, der kan være på cirka en halv eller cirka en hel A4 side.. (Sider i wiseflow program man kan skrive på). Her er link til side med eksempler på essayopgaver.

MC-opgaver

De fleste af MC spørgsmålene svarer til (men er ikke nødvendigvis 100% identiske med) opgaver fra opgavesamlingen, der er på nettet Multiple Choice opgaver online.

Enkelte alm MC-opgaver skal løses ved brug af en tegning af fx en vævstype (fra atlas). Et ledsagende histologisk farvebillede af samme vævsområde (ikke pensum) kan evt indgå i opgaven for at støtte skelnen mellem forskellige typer af væv.

TId

Der er henholdsvis 3 timer til til besvarelse af 70 opgaver (dag1) og 3 timer til 10 spotopgaver og essayopgaver (en senere dag). Eksamenslokalet må forlades, så snart opgaverne er besvaret i wiseflow. Alle papirer inclusiv eventuel personlig facitliste  afleveres.

Det er tilladt at skrive en “facitliste”. Afleveres besvarelsen inden eksamenstiden er udløbet, skal facitlisten deponeres hos eksamensvagten. Husk derfor at påføre dit eksamensnummer. Både deponerede facitlister og officiel facitliste fremlægges til afhentning efter prøvens afslutning.

Der gives kun én karakter

Den alm. skriftlige og spoteksamen udgør en helhed der er oplæg til  karaktergivning (12-skalaen).

ALLE MC opgaver SKAL besvares,- også ved eventuel total usikkerhed (her er det dog anbefalet kun at markere et enkelt svar).

Vedrørende karaktergivning til skriftlig eksamen lægges vægt på at essayopgaver ikke er blange/dækker hvad en tandlæge bør kunne.

MC points/karakterer bedømmes sammen  essay karakter i een samlet karakter, der udsendes efter eksamen så hurtigt som muligt.

MC points svarer i en vis grad til karakterer. Dog skal det bemærkes at essayopgaver indgår i den endelige karakter.

MC points

Som udgangspunkt tæller opnået 95 – 100 % af maximale antal MC points = 12

90 – 94 % = 10

80 – 89 % = 7

75 – 79 % = 4

70 – 74 % = 02

40 – 69 % = 00

0 – 39 % = -3

Dog bør det bemærkes at essaybesvarelser kan have afgørende indflydelse på den endelige karakter.