Præparater / Aa-1

207 Præparater

...

Aa-1-1 / 20-2

Medialsiden Rude i concha nasalis inf. I ruden ses gul sonde visende ductus nasolacrimalis. De øvrige conchae er fjernet...

Se

...

Aa-1-2 / 20-3

Medialsiden sinus sagittalis sup. (sort sonde) bemærk: granulationes arachnoidales sinus sagittalis inf. (grøn sonde)...

Se

...

Aa-1-3 / 20-4

Medialsiden m. buccinator (blåt mærke) m. constrictor pharyngis sup. (2 orange mærker) bageste svælgvæg (muskulatur) ...

Se

...

Aa-1-4 / 20-5

Medialsiden m. pterygoideus med. (rødt mærke) m. pterygoideus lat. (hvidt mærke) m. tensor veli palatini (grønt mærke...

Se

...

Aa-1-5 / 21-10

Medialsiden. m. sternocleidomastoideus (gult mærke) m. masseter (blåt mærke) m. pterygoideus lat. (rødt mærke) m. ...

Se

...

Aa-1-6 / 21-11

Medialsiden. atlas (arcus post.) (grønt mærke) m. semispinalis capitis (rød ring) m. splenius capitis (sort ring) ...

Se

...

Aa-1-7 / 41-15

Medialsiden. Cavitas cranii. hypofyse (rødt mærke) commissura ant. cerebri (blåt mærke) infundibulum hypophyseos (...

Se

...

Aa-1-8 / 32-5

Spatium lateropharyngeum. Medialsiden: m. pterygoideus med. (blåt mærke) (bemærk n. pterygoideus med.) m. styloglo...

Se

...

Aa-1-9 / 22-18

Medialsiden. m. tensor veli palatini (grønt mærke) m. levator veli palatini (gult mærke) tuba auditoria (audititiva) ...

Se

...

Aa-1-10 / 29-15

Mundbunden set nedefra. platysma (grønne mærker) m. digastricus, venter ant. (gult mærke) m. digastricus, venter post...

Se

...

Aa-1-11 / 34-13

Mundbunden set ovenfra. m. masseter (orange mærke) m. pterygoideus med. (rødt mærke) m. styloglossus (rød ring) m....

Se

...

Aa-1-12 / 42-6

Venstre halvdel af hoved og hals. Medialsiden. fossa cranii post. sinus transversus sin. (blåt mærke) n. facialis ...

Se

...

Aa-1-13 / 52-13

Mundbundspræparat med tilhørende nakkesegment. præparatet set oppefra: tungen er trukket til venstre, og slimhinden der ...

Se

...

Aa-1-14 / 49-14

Mundbundspræparat med tilhørende nakkesegment. præparatet set nedefra: venstre side: platysma klappet op og m. digast...

Se

Aa-1-15 / 52-9

Præparatets medialside: tunge og mundbund: m. hyoglossus (blåt mærke) m. constrictor pharyngis medius (pars cerato-ph...

Se