20. november 2014

Studiestart

Anatomi Grundbogen og kurset gennemgår ‘funktionel anatomi’. Det vil sige vi belyser lidt om væv hvor det er relevant. Det gør at ‘makroanatomi’ om organer og deres vævs funktioner giver mening. Skim gerne bogen og læg din egen plan, som passer til dit læsetempo. Nogle læser langsomt for at lære stoffet på få gange, andre læser hurtigere og repeterer flere gange..  Om forelæsninger er introduktion eller repetition (se ‘Plan‘) afhænger af din læsning. 

Emner vi tager op henad vejen.. (forelæsninger)

I løbet af efteråret vil jeg belyse forskellige emner fra pensum i Grundbogen som forelæsninger. Jeg starter med anatomi historik, noget om retninger og planer, og vi gennemgår afsnit om væv (mikroanatomi) sideløbende med makroanatomi for at du kan sammenkoble anatomien med lidt om funktioner. ‘Cellen’ forudsættes bekendt og er ikke pensum, men jeg anbefaler du læser ‘Cellen – en introduktion‘, hvis man har behov for at opdatere cellebiologien. 

Til sidst i efterårssemestret er der ikke så mange forelæsninger. Jeg har anden undervisning på andre semestre. Men her vil især præparatkurser, spot/MC-opgaver og din repetition, understøttet af hjælpemidler på anatomionline.dk, anatomicafeer, diagnostiske prøver, mails, feedback mv (se ‘Plan‘) hjælpe til at du på din egen måde og med din egen læringstil, lærer de udvalgte og tandlæge-relevante anatomisk strukturer – mht navne, rumlighed osv –  som er i pensum/Grundbogen. 

Kraniekursus

Her mødes vi i halve hold og med kranie modeller fra Anatomisk Museum. Medbring gerne dit studiekranie og din bærbare computer. Odontologisk Forening vil orientere dig om udlejning af studiekranier. Vi introducerer kranieknogler og introducerer nogle knoglestukturer, som er vigtige for jeres videre studie af nerver og regioner omkring munden som er vigtige for tandlæger og studiet (radiologi, kirurgi mv)

Anatomi-Cafe /flipped class room

Vi arrangerer en række Anatomi-cafeer fra oktober. Her er undervisningen vendt på hovedet, også kaldet ‘flipped class-room’. Saml gerne spørgsmål sammen,  som vi så kan vende tilbage til  når der er anatomicafe’er som er tænkt for dem der er interessede. Vi kan snakke om små detaljer og tage forskellige emner op udfra spørgsmål. Brug gerne denne Anatomi-cafe side hvor du kan skrive spørgsmål som vi samler sammen/og som jeg kan forberede til når vi mødes.  Se anatomicafe uger i  ‘Plan‘ og i din MyTimeTable kalender

Præparatkursus

I jeres læsegrupper / halve hold gennemgår i kursus med de bedste udvalgte præparater fra museet. De indgår i fem vigtige øvelser, som er skemasat i  ‘Plan‘ og i din MyTimeTable kalender

Øvelse 1 og 2 er om muskler.

Øvelse 3 og 4 er om nerver.

Øvelse 5 er om spytkirtler. 

Medbring ‘Tekst- og opgavehefte’, ‘Svarhefte’ og mobile/bærbare.  I kan skiftes til at stille spørgsmål, svare og tjekke udtaler online

🙂 Kig gerne forbi.. 

Nogle af jer har brug for lærer-kontakt til at få små detaljer ud af hovedet. Eller hjælp til at skubbe læringen igang, eller til at støtte eksamenslæsningen.  Brug mig til dét ved selv at skrive, opsøge mig på anatomigangen og mit kontor (bygning 1611, lokale 044). Vi kan også arrangere zoom hjemmefra. 

🙂 skriv gerne mail.. 

Send gerne mail til mig (Henrik Løvschall på loev@dent.au.dk).