Selvinstruktion

Selvinstruktion er en indlæringsmetode og en form for selvstudie. Selvinstruktion har et klart defineret undervisningsmål, og tilbyder særlige hjælpemidler i undervisningen, der giver dig god mulighed for at udnytte din tid optimalt. Du disponerer over din egen studietid. Du kan tilrettelægge brugen af hjælpemidler og indlæringen af anatomi, og så den netop passer til din særlige arbejdsform og studierytme.

Der findes en række anatomi-programmer, dels i anatomi PC-rummet, dels online på Internettet, og dels på Anatomisk museum. Disse E-learningsprogrammer er navigerbare og intereaktive redskaber. De kan støtte din læsning i bøgerne, og dermed understøtte en optimal indlæring. Selvinstruktionen, ved hjælp af E-learning, gør det muligt at tilgodese netop dit særlige og individuelle behov for visuel og/eller auditiv indlæring.

Pensum

Pensum er præcis det, som står i bøgerne – hverken mere eller mindre. Grundbogen i Anatomi er nøje tilpasset tandlægestudiet. Bøgerne repræsenterer en afgrænsning af pensum. Pensum er både tilpasset tandlægestudiets delfag og erhversfunktionen som uddannet tandlæge hvor I skal behandle sygdomme, medicinere, operere…

Indlæring

Der findes ikke nogen færdig opskrift på, hvordan man indlærer anatomi. Man må i høj grad finde sin egen indlærings-form. Her er dog nogle gode råd:

  1. Alt du skal kunne står i bøgerne. Du behøver ikke bruge hjælpemidlerne (AV-programmer, Anatomisk Museum, Atlasser, osv osv), hvis du forstår bøgerne. Hjælpemidlerne anvender du overvejende til at lette forståelsen/indlæringen af nye eller svære stofområder.
  2. Støt dig til den udleverede læseplan – den giver dig et fingerpeg om, hvor meget du helst skal læse pr. uge for at nå igennem pensum før eksamen.
  3. ALLE har behov for at teste deres indlæring (har jeg lært det godt nok?) via opgaveløsning, fx. 1-2 gange om ugen. Dette kan foregå i opgavebanken på din bærbare computer med dit password til online MC-programmet eller på Tandlægeskolens PC’ere.
  4. De fleste vil have behov for at bruge Anatomisk Museum mv til at opnå en tre-dimensional forståelse af anatomien.
  5. De fleste vil have stor glæde af at danne læsegrupper med medstuderende (2-4 studerende pr. læsegruppe), hvor I bl a kan øve jer i mundtlig gennemgang og udtale. Det er en rigtig god ide at øve og sige det du har lært og ikke kun genkende svar under klik-klik.
  6. Deltag altid i de diagnostiske prøver – også selvom du ikke føler dig helt forberedt. Det er en god eksamenstræning for dig selv.
  7. Nogle har brug for lærer-kontakt til at skubbe indlæringsprocessen igang/videre, brug os til dét.

Eksamen

Forberedelse af eksamen starter allerede i september – det er MEGET SVÆRT at lære anatomi på kort tid (f.eks. 1-2 måneder før eksamen). Anatomi er et af de store fag. Det kræver indlæring over en længere periode.