Aa-1-71 / 22-15

skab 22

Højre side set lateralt fra.


 akken.

m. rectus capitis lat. (blåt mærke)
m. obliquus capitis sup. (gult mærke)
m. obliquus capitis inf. (blåt og grønt mærke)
m. levator scapulae (gult og rødt mærke)
m. scalenus med. og post. (gult og grønt mærke)
m. splenius capitis (2 røde mærker)
m. longissimus capitis (blåt og rødt mærke)
m. semispinalis capitis (hvidt mærke)
n. suboccipitalis (rød og hvid ring)
a. vertebralis (rødt mærke)
a. occipitalis (blå og hvid ring)
Fossa infratemporalis - spat. parapharyngeum - regio submaxillaris.
m. pterygoideus lat. (øvre hoved) ( gult mærke)
m. pterygoideus lat. (nedre hoved) (rødt mærke)
m. pterygoideus med. (grønt mærke)
m. tensor veli palatini (rødt og blåt mærke)
m. levator veli palatini (grønt og blåt mærke)
m. buccinator (1 blåt mærke)
pars buccopharyngea (2 blå mærker)
pars mylopharyngea (2 hvide mærker)
m. styloglossus (rødt og gult mærke)
m. hyoglossus (2 gule mærker)
m. stylopharyngeus (hvidt mærke)
m. stylohyoideus (2 røde mærker)
m. mylohyoideus (hvidt og rødt mærke)
m. digastricus (venter ant.) (grønt og rødt mærke)
m. omohyoideus (blå bøjle)
m. sternohyoideus (grøn bøjle)
m. thyrohyoideus (grønt og hvidt mærke)
m. constrictor pharyngis inf. (hvidt og gult mærke)
m. digastricus (venter post.) udspring (2 violette ringe)
n. alveolaris inf. (gul ring)
n. lingualis (rød ring)
chorda tympani (sort ring)
n. auriculotemporalis (små røde ringe)
de tre følgende strukturer ligger over øvre hoved af m. pterygoideus lat.:
n. massetericus (bagest)
n. temporalis prof. post. (i midten)
n. temporalis prof. med. (forrest)

de to følgende strukturer ligger mellem de to hoveder af m. pterygoideus ext.:
n. massetericus (bagest)
n. temporalis prof. post. (i midten)
n. temporalis prof. med. (forrest)

de to følgende strukturer ligger mellem de to hoveder af m. pterygoideus ext.:
n. temporalis prof. ant. (blå ring)
n. buccinatorius (rosa ring)

rr. alveolares sup. post. (sort og rosa ring)
n. glossopharyngeus (NB.: nerven perforerer m. stylopharyngeus) (2 røde ringe)
rr. tonsillares (2 blå ringe)
rr. pharyngei (2 grønne ringe)
r. caroticus (1 grøn ring)

n. vagus (violet ring)
rr. pharyngei n. vagi (2 sorte ringe)
n. laryngeus sup. (blå og gul ring)
n. hypoglossus (sort og rød ring)
truncus sympathicus (2 orange ringe)
ggl. cervicale sup. (2 knappenåle)
plexus cervicalis (grå bøjle)
n. facialis (2 gule ringe)
a. carotis communis (gul sonde)
NB.: glomus caroticum (1 knappenål)
a. thyreoidea sup. (rosa bøjle)
a. carotis ext. (2 hvide ringe)
a. lingualis (gul og hvid ring)
a. pharyngea ascendens (kan følges til basis cranii) (blå og rød ring)
a. carotis int. (grønt og gult mærke)
a. stylomastoidea (gren fra a. auricularis post.) (2 rosa ringe)
a. laryngea sup. (2 blå ringe)
a. sublingualis (atypisk) (sort og hvid ring)
a. maxillaris int. (hvid og rød ring)
a. alveolaris sup. post. (blå ring)
v. jugularis int. (brun bøjle)
v. comitans n. hypoglossi (blå sonde)
bemærk: trigonum linguale
sinus transversus -> sinus sigmoideus (tyk blå sonde)
membrana tympanica (hvid bøjle) (NB.: membranens tykkelse og retning samt øreknoglen malleus)
øvre ledkammer i kæbeleddet (sort folie)
NB.: discus forbindelse med m. pterygoideus lat.'s øvre hoved
NB.: recessus pharyngeus (blåt og gult mærke)
ductus submaxillaris (rød sonde)
Ansigt.
hiatus semilunaris (gul sonde)
n. infraorbitalis (rød ring)
n. apicis nasi (2 røde ringe)
n. mentalis (sort og rød ring)
n mentalis' grene i underlæbe (rosa ringe)
canalis mandibulae (rød sonde)
a. labialis sup. (gul ring)
Orbita.
m. rectus oculi lat. (grønt mærke)
m. rectus oculi inf. (blåt mærke)
m. rectus oculi sup. (brun bøjle)
m. levator palpebrae sup. (rosa bøjle)
m. obliquus oculi inf. (rødt mærke)
n. opticus (rød ring)
n. oculomotorius (nedre grene) (gul og rød ring)
nn. ciliares (sorte ringe)
n. nasociliaris (gul ring)
n. supraorbitalis (orange ring)
n. supratrochlearis (blå ring)
r. frontalis (grøn ring)
senen af m. obliquus oculi sup. (sort ring)
n. infratrochlearis (rosa ring)
m. corrugator supercilii (udspring) (rødt mærke)
m. procerus (kommer her fra knogle) (grønt mærke)
tarsus sup. (grøn bøjle)Placering

skab 22

Emner

 • Muskler m. buccopharyngeus
 • Muskler m. mylopharyngeus
 • Muskler m. styloglossus
 • Perifere nerver N. glossopharyngeus
 • Perifere nerver N. lingualis
 • Perifere nerver Rami carotici n. glossopharyngei
 • Perifere nerver Rami tonsillares n. glossopharyngei
 • Luftveje Hiatus semilunaris
 • Luftveje Sinus maxillaris
 • Karsystem A. lingualis
 • Karsystem A. pharyngea ascendens