Pensum

  • H. Løvschall: Grundbog i Anatomi, Grundmodul 2019: side 17-466 undtaget indrykket tekst med mindre typer (kan overspringes)
  • H. Løvschall: Mundhuleatlas-tekst i Anatomiatlas til Grundbog, 2018.

Øvrig litteratur

  • H. Løvschall: Anatomiatlas til Grundbog, 2018.
    • Grundbogen henviser kun til tegninger / markeringer (ikke alle)
    • Visse vævstegninger er ledsaget af farvede histologiske billeder af vævssnit (de er ikke pensum)
  • H. Løvschall, Figurforklaringer og index til Atlas, 4. udgave (2018)
  • E.Christophersen & H. Løvschall: Tekst- og opgavehefte til præparatkursus på Anatomisk museum (2010).
  • E.Christophersen & H. Løvschall: Svarhefte til præparatkursus på Anatomisk museum (2010).
  • H. Løvschall: Spotopgaver til basismodul (2017).