Pensum

  • H. Løvschall: Grundbog i Anatomi 2022: side 16-472 – undtaget indrykket tekst med lodret streg foran (som kan overspringes)
  • H. Løvschall: Husk vigtig tekst i Mundhuleatlas (grøn sektion) i Anatomiatlas  2018.

Øvrig litteratur

H. Løvschall: Anatomiatlas til Grundbog, 2018/

    • Grundbogen henviser kun til visse tegninger / markeringer i atlas (ikke alle)
    • Visse vævstegninger er ledsaget af farvede histologiske billeder af vævssnit (de er ikke pensum)
  • H. Løvschall, Figurforklaringer og index til Atlas, 4. udgave (2018)
  • E. Christophersen & H. Løvschall: Tekst- og opgavehefte til præparatkursus på Anatomisk museum (2010).
  • E. Christophersen & H. Løvschall: Svarhefte til præparatkursus på Anatomisk museum (2010).
  • H. Løvschall: Spotopgaver til basismodul (2017).