Dem-94 / Bord 2 - Nederste hylde

bord 2

Organblokkens stilling svarer til rygleje, med følgende undtagelser:

Leveren er drejet mod højre, colon transversum og omentum majus er klappet ca. 45-90 grader udad og spændt ud; et lille stykke tyndtarm (jejunum) er spændt ud.

Venstre side.
Leveren.

lobus sin. (1 stort blåt mærke) er afmærket både på facies diaphragmatica og facies visceralis
lobus dxt. (2 store blå mærker) er afmærket på facies diaphragmatica
lig. falciforme hepatis (lille blåt og rødt mærke)
lig. coronarium hepatis (lille blåt og hvidt mærke)
(lig. triangulare sinistrum (gul bøjle))
(tuber omentale (lille blåt og sort mærke))
Ventriklen.
fundus (1 stort grønt mærke)
corpus (2 store grønne mærker)
milten (stort grønt og gult mærke) (bemærk den indkærvede kant (margo sup.))
Omentum majus.
tilhæftning til ventriklen langs curvatura major (sort bøjle)
tilhæftning til colon transversum (brun bøjle)
Tyndtarm.
NB: karrenes arkadeform i det udspændte krøsstykke
Tyktarm.
caecum (stort hvidt mærke)
flexura coli dxt. (grøn bøjle)
colon transversum (2 små gule mærker)
mesocolon transversum (1 stort gult mærke)
radix mesocoli transversi (gul bøjle)
flexura coli sin. (rød bøjle)
colon descendens (3 små gule mærker)
diaphragma, delvis bevaret (stort sort mærke)
aorta thoracalis (2 røde bøjler)
oesophagus (2 grønne bøjler)
v. cava inf. (blå bøjle)
 
Højre side.
Leveren.
lobus sin. (1 stort blåt mærke) er markeret både på facies visceralis og facies diaphragmatica

Placering

bord 2

Set nedefra.

Set oppefra.

Venstre side.

Højre side.

Emner

 • Fordøjelseskanalen Appendices epiploicae
 • Fordøjelseskanalen Corpus ventriculi
 • Fordøjelseskanalen Curvature major
 • Fordøjelseskanalen Curvatura minor
 • Fordøjelseskanalen Ductus cysticus
 • Fordøjelseskanalen Ductus hepaticus communis
 • Fordøjelseskanalen Flexura coli dextra
 • Fordøjelseskanalen Flexura coli sinistra
 • Fordøjelseskanalen Foramen epiploicum
 • Fordøjelseskanalen Fundus ventriculi
 • Fordøjelseskanalen Fundus ventriculi
 • Fordøjelseskanalen Haustra
 • Fordøjelseskanalen Ileum
 • Fordøjelseskanalen Intestinum tenue mesenteriale
 • Fordøjelseskanalen Lien
 • Fordøjelseskanalen Lobus quadratus
 • Fordøjelseskanalen Mesenterium
 • Fordøjelseskanalen mesocolon transversum
 • Fordøjelseskanalen Omentum majus
 • Fordøjelseskanalen Omentum minus
 • Fordøjelseskanalen Pars pylorica
 • Fordøjelseskanalen Vesica fellea
 • Karsystem A. hepatica propria