Dem-90 / Bord 2 - Øverste hylde

bord 2

Præparatet set forfra.
Viscera.

venstre nyre (1 stort grønt mærke)
højre nyre (2 store grønne mærker)
bemærk capsula fibrosa, der er let afløselig, er fjernet på begge nyrer over små gule mærker
ureter (2 grønne bøjler)
venstre binyre (1 lille grønt mærke)
højre binyre (2 små grønne mærker)
bemærk binyrernes form:
højre: napoleonshat
venstre: appelsinstykke

Kar.
aorta abdominalis (1 stor rød bøjle)
uparrede viscerale grene:
truncus coeliacus (ikke afmærket), den har tre grene: (og kaldes som følge heraf "trefoden", tripus)
a. gastrica sinistra (rød og brun bøjle)
a. splenalis (rød og sort bøjle)
a. hepatica communis (rød og blå bøjle)

a. mesenterica sup. (2 røde bøjler)
a. mesenterica inf. (rød og sort bøjle)
parrede viscerale grene:
a. suprarenalis med. dxt. (rød og gul ring)
a. renalis sin. (rød bøjle)
aa. spermaticae (rød og grøn ring) (i venstre side afgår tillige en a. spermatica fra a. renalis samt en a. suprarenalis inf. fra a. spermatica)
parrede parietale grene:
(aa. lumbales ses ikke her)
aa. phrenicae inf. (rød og hvid ring) (herfra afgår aa. suprarenales sup. (lille rød og grøn ring))
endegrene: aa. iliacae communes (rød og gul bøjle)
v. cava inf. (1 blå bøjle) er markeret 2 steder)
vv. renales (2 blå bøjler)
v. suprarenalis sin. (blå og sort bøjle)
v. suprarenalis dxt. (blå sonde i lumen - ses ved indmundingen i v. cava inf.)
vv. spermaticae (blå og hvid bøjle)
vv. iliacae communes (blå og gul bøjle)

lymfenodi lumbales (aortici):
præaortisk lymfeknude (sort og gult mærke)
paraaortiske lymfeknuder (rødt og gult mærke)
Nerver.
n. vagus sin. (2 gule ringe)
ggl. coeliacum (2 hvide mærker)
plexus coeliacus (gule ringe)
grene fra plexet til de peritonealiserede organer
forløbende langs truncus coeliacus og dens grene (grønne ringe)
Oversigt over gene fra aorta abdominalis:
viscerale
parrede
til:
nyre
binyre
testes eller ovarier

uparrede til
lever
milt
pancreas
fordøjelseskanal fra cardia til anus

parietale
parrede ) til bugvæg (bageste) herunder
uparrede )diaphragma


viscerale parrede grene forsyner primært retroperitonealt beliggende organer
viscerale uparrede forsyner peritonealiserede og sekundært retroperitonealt beliggende organer
v. cava inf. modtager tilløb fra lever samt primært retroperitonealt beliggende organer
v. portae modtager tilløb fra peritonealiserede organer undtagen lever og fra sekundært retroperitonealt beliggende organer
præaortiske lymfeknuder modtager lymfe fra de områder, der forsynes af parrede viscerale aortagrene
paraaortiske lymfeknuder modtager lymfe fra de områder, der forsynes med uparrede viscerale samt parietale aortagrene
Endvidere ses:
opadtil pars lumbalis diaphragmatis (gult mærke)

Set bagfra.
Viscera.

venstre nyre (1 stort grønt mærke)
højre nyre (2 store grønne mærker)
bemærk capsula fibrosa er fjernet i begge sider over gule mærker pelvis renalis (grøn bøjle)
ureter (2 grønne bøjler)
venstre binyre (1 lille grønt mærke)
højre binyre (2 små grønne mærker)
Kar.
aorta thoracalis (rød og hvid bøjle)
aorta abdominalis (stor rød bøjle) er markeret 2 steder)
parrede viscerale grene:
aa. suprarenales med. (gul og rød ring)
aa. renales (rød bøjle) NB: der er to i hver side på dette præparat
(herfra afgår a. suprarenalis inf. dxt. (rød og sort ring)) aa. spermaticae (rød og grøn ring)
endegrene: aa. iliacae communes sin. (rød og gul ring)
v. cava inf. (blå bøjle)
vv. iliacae communes (blå og gul bøjle)
vv. renales (2 blå bøjler) NB: v. renalis dxt. er kortest
vv. spermaticae (blå og hvid bøjle), bemærk det forskellige indmundingssted i højre og venstre side

Nerver.
n. splanchnicus major (sort ring)
ggl. coeliacum (2 hvide mærker) NB: gangliet har forskellig for i de to sider
plexus coeliacus (gule ringe), bemærk tykkelsen af grenene
grene til binyrerne fra plexet (orange ringe)
nn. splanchnici minores (sort og orange ring)
plexus omkring a. renalis (hvidt og gult mærke)
grene til nyrerne fra plexet (violette og orange ringe)
lymfenodi lumbales (er vanskelige at se fra denne side)
paraaortiske lymfeknuder (rødt og gult mærke)


pleura (grønt og sort mærke)
diaphragma (pars lumbalis) (gult og grønt mærke er markeret 3 steder
crus mediale (gul bøjle) er klappet op i højre side(crus dextrum) for at skaffe udsigt til ggl. coeliacum og binyren.
Crus mediale i venstre side = crus sinistrum
crus laterale (grøn bøjle)
fascia renalis (grønt og rødt mærke)
pararenalt fedt (grønt og blåt mærke)

Placering

bord 2

Præparatet set forfra.

Præparatet bagfra.

Emner

 • Perifere nerver Ganglion coeliscum
 • Perifere nerver Nn. splanchnici
 • Perifere nerver Nn. splanchnicus major
 • Perifere nerver N. splanchnicus minor
 • Perifere nerver Plexus coeliacus (= plexus solaris)
 • Urinveje og kønsorganer Capsula fibrosa renis
 • Urinveje og kønsorganer Nyrestilken
 • Karsystem A. gastrica sinistra
 • Karsystem A. iliaca communis
 • Karsystem A. mesenterica inferior
 • Karsystem A. mesenterica superior
 • Karsystem Aa. phrenicae inferiores
 • Karsystem A. renalis
 • Karsystem A. spermatica interna
 • Karsystem A. suprarenalis (media)
 • Karsystem Truncus coeliacus
 • Karsystem V. cava inferior
 • Karsystem V. iliaca communis
 • Karsystem V. renalis
 • Karsystem Vv. spermaticae internae
 • Karsystem V. suprarenalis