Dem-89 / Bord 2 - Nederste hylde

bord 2

Præparatet set bagfra.
det meste af vaginas bagvæg er fjernet
vaginalslimhinden i vaginas forvæg (rødt og gult mærke)
ostium uteri (gul sonde)
portio vaginalis cervicis uteri NB (grønne mærker)
(labium anterius (2 grønne mærker))
(labium posterius (1 grønt mærke))
(fornix posterior vaginae (hvid sonde))
(venøst plexus om vagina (blå mærker))
ureter (brune bøjler)
(følgende strukturer, der alle bærer en rød ring, er arterier til viscera:
a. obturatoria (rød ring)
a. uterina (rød og hvid ring)
a. vaginalis (rød og grøn ring)
aa. vesicales (rød og sort ring))


Genitalia feminina.
Præparatets forside (og øvre flade).

uterus (fundus uteri) (grønt mærke)
vesica urinaria (2 røde mærker)
urethra (rød sonde)
(lig. umbilicale medianum (sort ring))
ovarium dxt. (sort mærke)
på ovarium sin. ses den frie kant, den tilhæftede kant, de 2 flader og 2 poler:
(margo liber (2 sorte mærker)
margo mesoovaricus (= den tilhæftede kant) se senere)
facies medialis (sort og gult mærke)
facies lateralis (sort og grønt mærke)
extremitas tubaria (sort og rødt mærke)
extremitas uterina (sort og hvidt mærke))

den tilhæftede kant er hæftet til lig. latum, der dannes af peritoneum (gul bøjle)
isthmus tubae uterina (hvid bøjle)
ampulla tubae uterinae (grå bøjle)
NB: tuba uterina dxt. er klappet op; tuba ligger i lig. latum (gul bøjle)
bemærk den foldede slimhinde (brug lup)
infundibulum tubae uterinae (blåt mærke)
fimbriae tubae uterinae (grøn tråd til T)
ostium abdominale tubae uterinae (gul sonde)
(fimbria ovarica (grøn tråd til O))
(appendix vesiculosa (embryonalt vedhæng) (grøn tråd til V))
(lig. latum uteri sin. med tuba og ligamenter (gul bøjle))
(lig. proprium ovarii (rød bøjle))
(lig. suspensorium ovarii (fører kar og nerver til ovariet (grøn bøjle))
lig. teres uteri (sort bøjle)
(NB: ved gennemfaldende lys i mesosalpinx (mellem ampulla uterinae og ovariet) ses rester af mesonephros)
(vasa ovaricae (rød og blå bøjle))
excavatio uterovesicalis (sort og hvid bøjle)
uterus er åbnet, og man ser ned i cavum uteri (rød tråd)
ostium uterinum tubae (blå sonde)
canalis cervicis (grøn sonde)
et stykke uterusvæg ses nedad til venstre i glasset, bemærk: tykkelsen. Lagdelingen er oppefra:
perimetriet (= peritoneum)
myometriet (= muskulatur)
endometriet (= slimhinde)


Placering

bord 2

Emner

 • Urinveje og kønsorganer Ampulla tubae uterinae
 • Urinveje og kønsorganer Canalis cervicis
 • Urinveje og kønsorganer Cavitas uteri
 • Urinveje og kønsorganer Cervix uteri
 • Urinveje og kønsorganer Corpus uteri
 • Urinveje og kønsorganer Endometrium
 • Urinveje og kønsorganer Fimbriae tubae
 • Urinveje og kønsorganer Infundibulum tubae uterinae
 • Urinveje og kønsorganer Isthmus tubae uterinae
 • Urinveje og kønsorganer Ligamentum latum
 • Urinveje og kønsorganer Myometrium
 • Urinveje og kønsorganer Ostium abdominale tubae uterinae
 • Urinveje og kønsorganer Ostium uterinum tubae uterinum
 • Urinveje og kønsorganer Ovarium
 • Urinveje og kønsorganer Perimetrium
 • Urinveje og kønsorganer Portio supravaginalis cervicis uteri (= "indvendige" åbning af canalis cervicis)
 • Urinveje og kønsorganer Portio vaginalis cervicis uteri
 • Urinveje og kønsorganer Tuba uterina
 • Urinveje og kønsorganer Urethra
 • Urinveje og kønsorganer Uterus
 • Urinveje og kønsorganer Vagina
 • Urinveje og kønsorganer Vesica urinaria