Dem-87 / 37-1

skab 37

Præparatets bagside.

Præparatets forside.

Præparatets bagside.
* Mediastinum superius.
Viscera.

oesophagus (grøn bøjle)
trachea (grønt og gult mærke)
(thymus er fjernet)
Kar.
(arcus aortae er ikke markeret)
a. subclavia sin. (rød og sort bøjle)
a. carotis communis sin. (rød og brun bøjle)
a. anonyma dxt. (ikke afmærket) deler sig i:
a. carotis communis dxt. (rød og gul bøjle)
a. subclavia dxt. (rød og grøn bøjle)

v. cava sup. (hvidt mærke og gult mærke)
arcus venae azygos (blåt og hvidt mærke), bemærk, at den danner bue over højre hovedbronchus
(vv. anonymae og v. cava sup. ses ikke fra denne side)
Nerver.
n. vagus (gul ring)
n. recurrens (brun ring). NB: n. recurrens dxt. afgår i halsroden og bøjer under a. subclavia, medens sin. går under arcus aortae
rr. cardiaci (hvide ringe) afgår fra n. vagus og n. recurrens
nn. cardiaci (hvid og sort ring) kommer fra truncus sympaticus (der mangler på præparatet)

* Mediastinum posterius.
Viscera.

oesophagus (grøn bøjle)
Kar.
aorta descendens (rød og hvid bøjle)
v. azygos (blå og hvid bøjle)
(ductus thoracicus og v. hemiazygos mangler på præparatet)
Nerver.
plexus pulmonalis post. (orange ringe)
plexus oesophageus post. (gule ringe)
chorda post. n. vagi (gul og blå ring)
(truncus sympathicus og nn. (splanchnici mangler på præparatet)


* Mediastinum medium.
pericardium (gult mærke). Pericardiesækken er åbnet nederst på præparatet.
cor (stort rødt mærke)
n. phrenicus sin. (grøn ring) (ses helt nedadtil)
v. cava inf. (rød og blå bøjle)
bifurcatio tracheae (sort mærke)
lymfenodi tracheobronchiales (grå mærker)
bronchus sin. (2 blå mærker)
bronchus dxt. (blåt og rødt mærke)
På hjertet:
r. interventricularis post. a. coronariae dxt. (gult og rødt mærke)
r. circumflexus a. coronariae sinistrae (grønt og rødt mærke)
Strukturer i lungerødderne.
a. pulmonalis sin. (blå bøjle)
vv. pulmonales forgreninger (røde bøjler)
aa. bronchiales (rød og sort ring)
lappebronchier (gule bøjler)
lymfenodi bronchopulmonales (hvide mærker)
nervegrene fra plexus pulmonales til lungerne (grønne ringe)

Præparatets forside.
Mediastinum anterius' hovedindhold; thymus er fjernet
Af strukturer i mediastinum medium ses:
pericardiet (gult mærke)
pericardiets omslagsfold (brun bøjle) omgiver.
aorta ascendens (rødt og gult mærke)
truncus pulmonalis (blåt og gult mærke)
NB: de to strukturer anes indenfor pericardiet

v. cava sup., nederste del (2 blå bøjler)
Mediastinum superius:
Kar.

arcus aortae (rødt mærke)
a. anonyma (rødt og hvidt mærke)
a. carotis communis dxt. (rød og gul bøjle)
a. carotis communis sin. (rød og brun bøjle)
v. anonyma dxt. (blåt og hvidt mærke)
v. thyreoidea ima (blå og rød ring)
v. anonyma sin. (blåt og grønt mærke)
v. cava sup. (2 blå bøjler)
v. azygos indmunding i v. cava sup. ses gennem en rude i denne (rosa sonde)
Nerver.
n. vagus sin. (gul ring) fortsætter i mediastinum post.
n. phrenicus sin. (grøn ring) fortsætter i mediastinum med., hvor den ses i begge sider og markeres af (grøn og gul ring)
Strukturer i lungerødderne.
aa. pulmonales forgreninger (blå bøjle)
vv. pulmonales forgreninger (røde bøjler)
bronchiegren (grøn bøjle)
lymfenodi pulmonales (grønne mærker)

Placering

skab 37

Emner

  • Luftveje Basis pulmonis
  • Karsystem A. bronchialis
  • Karsystem V. pulmonalis