Dem-77 / 14-5

skab 14

Præparatet set forfra.
Muskler.

m. orbicularis oculi (rest) (røde mærker)
m. levator labii sup. (1 hvidt og 1 blåt mærke ved insertionen i huden)
caput angulare (1 blåt mærke)
caput infraorbitale (1 hvidt mærke)
bemærk caput zygomaticum mangler

m. levator anguli oris (sort mærke)
m. zygomaticus major major (gult mærke)
m. buccinator (grønt mærke, vist 2 steder)

Nerver.
plexus infraorbitalis (orange ringe)
r. frontalis (stor gul ring)
grene fra r. frontalis (små gule ringe)
n. supraorbitalis (grøn ring)
grene fra n. supraorbitalis (små grønne ringe)
anastomose mellem r. frontalis og n. supraorbitalis (gul og grøn ring)
n. infratrochlearis (lysegrøn ring)
n. supratrochlearis kan ikke identificeres med sikkerhed
n. facialis (sort ring)

Kar.
a. frontalis (gul og rød ring)
bemærk, at arterien ikke perforerer septum orbitale sammen med nerven af samme navn
endegrene fra a. frontalis (små røde ringe)
a. supraorbitalis (grøn og rød ring)
bemærk, at arterien ikke perforerer septum orbitale sammen med nerven af samme navn
a. maxillaris ext. (= a. facialis) (stor rød ring)
en "overtallig" ansigtsarterie (små røde ringe)

Bemærk endvidere:
septum orbitale (afgrænset perifert med rød tråd)
tarsus palpebrae sup. (gul tråd)
tarsus palpebrae inf. (grøn tråd)
lig. palpebrale med. (grøn bøjle)
lig. palpebrale lat. (rød bøjle)
den forreste kanyle viser indstik ved foramen infraorbitale anæstesi

Præparatet set lateralt fra.
Orbita.
Muskler.

m. rectus oculi lat. (orange mærker)
musklen er skåret over fortil og rullet bagud
m. rectus oculi inf. (sort mærke)
m. levator palpebrae sup. (hvidt mærke)
m. rectus oculi sup. (gult mærke)
bemærk anulus tendineus (rød bøjle)

Nerver.
n. lacrimalis (violet ring)
n. frontalis (mellemstor blå ring)
n. trochlearis (orange og lysegrøn ring)
bemærk: disse nerver forløber uden for anulus tendineus
n. nasociliaris (ses i dybden under m. rectus oculi sup.) (sort ring)
a. oculomotorius
øvre gren (mørkegrøn ring)
nedre gren (2 mørkegrønne ringe)

n. abducens (orange ring)
bemærk: disse nerver forløber inden for anulus tendineus
grenen fra n. oculomotorius nedre gren til m. obliquus inf. perforerer m. rectus oculi inf. (lys- og mørkegrøn ring)
n. zygomaticus (rød og sort ring)
n. opticus (ikke afmærket)
nn. ciliares breves (små blå ringe)
radix sympatica ganglii ciliaris (lille rød ring)
radix sensitiva (= longa) ganglii ciliaris (små brune ringe)
radix parasympatica (= brevis) ganglii ciliaris (lille grøn ring)
ggl. ciliare (lille blåt mærke)

Kar.
a. ophthalmica (stor rød ring)
a. lacrimalis (rød og orange ring)
aa. ciliares posteriores (små røde ringe) (ses langt fremme)

Øvrige del af præparatets lateralside.

NB: lamina lat. proc. pterygoidei er fjernet, og derved er åbnet til fossa pterygopalatina og canalis palatini

Muskler.
m. buccinator (lille grønt mærke)
m. masseter (gult mærke)
m. temporalis (stort grønt mærke)
m. tensor veli palatini (blå bøjle, vist før og efter hamulus)
hamulus pterygoideus (stor hvid ring)
m. levator veli palatini (hvidt mærke)
m. constrictor pharyngis sup. (sort mærke)
Bemærk endvidere:
tuba auditoria s. auditiva (grøn bøjle) (rødt folie i lumen)
lamina lateralis (blåt mærke)
lamina medialis (rødt mærke)
pars membranacea (grønt mærke)

membrana pharyngobasilaris (svarer til recessus pharyngeus) (stort rødt mærke)
ductus parotideus (violet ring)
bageste kanyle viser indstik ved en tuberanæstesi
lamina lateralis proc. pterygoidei er fjernet, så brudfladen på lamina medialis ses
ggl. trigeminale (stort gult mærke)

Nerver.
n. opticus (grønt og orange mærke)
n. oculomotorius (mørkegrønne ringe)
n. trochlearis (grøn og orange ring)
n. ophthalmicus (stor blå ring lige over sort ring)
n. maxillaris (stor sort ring)
radix motoria n. trigemini (gul ring delvis skjult under ggl. trigeminale)
n. abducens (orange ring)
n. infraorbitalis (spaltet i to grene om arterien) (små sorte ringe)
n. zygomaticus (rød og sort ring)
rr. alveolares sup. post. (grønne og sorte ringe)
rr. gingivales (små sorte ringe)
nn. sphenopalatini (sort og hvid ring)
ggl. pterygopalatinum (lille sort mærke)
nn. palatini stor grøn ring)
usædvanlig gren fra ggl. pterygopalatinum til proc. alveolaris (lille grøn ring)
r. alveolaris sup. med. (forløber i knoglen ved meget lille sort mærke)

Kar.
a. carotis int. (rød sonde, vist 2 steder)
a. carotis int. i sinus cavernosus (rødt mærke)
a. maxillaris in.
2. stk. (1 stor rød ring)
3. stk. (2 store røde ring)

a. palatina descendens (3 store røde ringe)
gren fra a. palatina descendens til proc. alveolaris (lille rød ring)
a. infraorbitalis, afgår her fra arteriens 2. stk. (mellemstor rød ring, bag 2 sorte ringe)
a. buccalis, afgår her sammen med a. infraorbitalis (rød og hvid ring)
a. palatina ascendens (rød og blå ring)

Præparatet set medialt fra.
Orbita.
Muskler.

m. levator palpebrae sup. (hvidt mærke)
m. obliquus oculi sup. (grønt mærke)
m. rectus oculi sup. (gult mærke, 2 steder) (halvt skjult af m. levator palpebrae sup.)
bemærk anulus tendineus (rød bøjle)

Nerver.
a. frontalis (blå ring)
n. supraorbitalis (blå og grøn ring)
r. frontalis (blå og gul ring)
n. supratrochlearis (blå og lyserød ring)
n. trochlearis (grøn og orange ring)
n. nasociliaris (sort ring)

Kar.
a. supraorbitalis (grøn og rød ring)
a. ophthalmica (rød ring) bemærk, at a. ophthalmica her ligger lateralt for a. supraorbitalis
Bemærk endvidere:
gl. lacrimalis (rødt og grønt mærke)

Palatum.

canalis incisivus (brun sonde)
papilla incisiva (sort mærke)
gll. palatinae (rødt mærke)
n. palatinus ant. (grønne ringe)
a. palatina major (store røde ringe)
arteriegrene til gingiva og proc. alveolaris (små røde ringe)
v. palatina major (små blå ringe)
bemærk beliggenheden af foramen palatinum majus

Øvrige del af præparatets medialside.
m. orbicularis oris (gråt mærke)
m. levator veli palatini (gul bøjle)
torus levatorius (grønt mærke)
recessus pharyngeus (rød bøjle) (bemærk dybden)
torus tubarius, labium ant. (blåt mærke)
torus tubarius, labium post. (gult mærke)
plica salpingopharyngea (hvidt mærke)
plica salpingopalatina (lille rødt mærke)
sulcus nasopharyngeus (grøn sonde)
atrium meatus nasi medii (orange mærke)
ager nasi (sort mærke)
limen nasi (gråt og blåt mærke)
fornix pharyngis (stort blåt mærke)
hypofysen (hvidt mærke)
cartilago alaris major (blå bøjle)
n. opticus (orange og grønt mærke)
n. oculomotorius (mørkegrøn ring)
n. abducens (bemærk duraperforationsstedet på clivus) (orange ring)
a. carotis int. (rød sonde)

Orbita ses ovenfra.
Muskler.

m. levator palpebrae sup. (hvidt mærke)
m. rectus oculi sup. (gult mærke)
m. obliquus oculi sup. (grønt mærke)
m. rectus oculi lat. (rullet bagud) (orange mærke)

Nerver.
n. frontalis (blå ring)
n. supraorbitalis (lå og grøn ring)
r. frontalis (blå og gul ring)
n. supratrochlearis (blå og lyserød ring)
n. lacrimalis (violet ring)
n. trochlearis (grøn og orange ring, vist 2 steder)
n. nasociliaris (sort ring)
nn. ciliares breves (en af nervegrenene) (lille blå ring)
radix longa ggl. ciliaris (ses bedst lateralt fra) (lille brun ring)

Kar.
a. lacrimalis (rød og orange ring)
aa. ciliares posteriores (små røde ringe)
a. supraorbitalis (rød og grøn ring)
a. ophthalmica (stor rød ring)

Bemærk endvidere:
gl. lacrimalis (rødt og grønt mærke)
anulus tendineus (bemærk nerverne uden for anulus tendineus) (rød bøjle)
n. opticus (ikke afmærket i orbita)

Placering

skab 14

Præparatet set forfra.

Præparatet set lateralt fra.

Emner

  • Perifere nerver Ramu alveolares suuperiores posteriores
  • Karsystem Aa. alveolares superiores posteriores
  • Karsystem A. supraorbitalis