Dem-34 / skab 6

skab 6

Præparatets bagside.
Muskler.

m. stylopharyngeus (sort mærke)
m. buccinator (2 hvide mærker)
m. rectus oculi lat. (snitflade) (gult mærke)
m. rectus oculi sup. (blåt mærke)
m. rectus oculi inf. (hvidt mærke)
m. levator palpebrae sup. (grønt mærke)
m. obliquus oculi sup. (rødt mærke)

Nerver.
n. abducens (rød ring)
n. trigeminus (stor sort ring)
n. oculomotorius (mørkegrøn ring)
n. trochlearis (lysegrønne ringe)
n. ophthalmicus (blåt mærke)
n. maxillaris (gul ring)
n. mandibularis (hvidt mærke)
n. canalis pterygoidei (orange og rød ring)
ggl. pterygopalatinum (gult mærke)
nn. sphenopalatini (hvid ring)
nn. palatini (sort ring)
n. sphenopalatinus, der løber direkte ned i nn. palatini (hvid og brun ring)
rr. alveolares sup. post. (små gule og grønne ringe)
n. zygomaticus (grå og grøn ring)
NB: n. zygomaticotemporalis (grøn og blå ring)
r. inf. n. oculomotorii (orange og grøn ring)
n. lacrimalis (brune og hvide ringe)
ggl. ciliare (gråt mærke)
nn. ciliares breves (rosa ringe)
n. supraorbitalis (sort og grøn ring)
n. supratrochlearis og r. frontalis (2 orange ringe)

Arterier og vener.
a. carotis int. (rød sonde)
a. palatina ascendens (hvid og rød ring)
a. alveolaria sup. post. (orange ring)
a. infraorbitalis (rød og grøn ring)
a. palatina major (2 røde ringe)
a. canalis pterygoidei (rød og sort ring)
a. lacrimalis (rød og grøn ring)
v. facialis ant. (blå ring)
v. prof. v. facialis ant. (blå og gul ring)


ductus parotideus (hvid ring)

Præparatets medialside.
Muskler.

m. rectus oculi sup. (blåt mærke)
m. levator palpebrae sup. (grønt mærke)
m. obliquus oculi sup. (rødt mærke)

Nerver.
n. abducens (rød ring)
n. trigeminus (stor sort ring)
n. opticus (grønt mærke)
n. supraorbitalis (sort og grøn ring)
r. frontalis og n. supratrochlearis (2 orange ringe)
n. ethmoidalis ant. (bemærk forløbet) (hvide og sorte ringe)
bemærk: fila olfactoria (blå ring)
r. pharyngeus (grøn ring)
rr. nasales posteriores mediales (lille gul ring)
rr. nasales posteriores laterales (små hvide ringe)
nn. palatini (orange ring)
ubenævnt gren til slimhinden (gul og grøn ring)

Arterier.
a. sphenopalatina (sort og rød ring)
a. palatina major (tillige i ganen) (rød ring)
a. ethmoidalis ant. (lille rød og sort ring)


n. palatinus medius (i ganen) (lille grøn ring)
nn. palatini ant. (i ganen) (små gule ringe)
v. palatina major (i ganen) (blå ring)

Præparatets lateralside.
Muskler.

m. orbicularis oculi
pars orbitalis (grønt og gult mærke)
pars palpebralis (grønt og hvidt mærke)

m. levator labii sup.
caput angulare (gråt mærke)
caput infraorbitale (sort mærke)

m. levator anguli oris (rødt mærke)
m zygomaticus (2 gule mærker)
m. orbicularis oris (blåt mærke)
m. corrugator supercilii (rødt mærke)
m. buccinator (2 hvide mærker)
m. levator veli palatini (blåt mærke)
m. stylopharyngeus (sort mærke)
cartilago alaris major, crus laterale (hvidt mærke)
ductus parotideus (hvid ring)

Nerver.
n. supratrochlearis (rosa ring)
n. infratrochlearis (lille blå ring)
plexus infraorbitalis (små sorte ringe)
n. oculomotorius (stor grøn ring)
n. trochlearis (lysegrøn ring)
n. trigeminus (stor sort ring)
n. ophthalmicus (blåt mærke)
n. maxillaris (gul ring)
n mandibularis (drejet opad) (hvidt mærke)
NB: n. petrosus profundus (hvid ring)
n. petrosus superficialis major (hvid og blå ring)
n. canalis pterygoidei (orange og rød ring)
ggl. pterygopalatinum (gult mærke)
nn. sphenopalatini (stor hvid ring)
n. sphenopalatinus, der løber direkte ned i nn. palatini (lille hvid og brun ring)
nn. palatini (sort ring)
n. zygomaticus (grå og grøn ring)
rr. alveolares sup. post. (gul og grøn ring)
r. alveolaris sup. med. (gul og blå ring)
n. abducens (skåret over langt tilbage og fjernet sammen med m. rectus oculi lat.) (gul ring)
n. lacrimalis (hvide og brune ringe)
ggl. ciliare (gråt mærke)
radix brevis til ggl. ciliare (lille grå ring)
radix sympathica til ggl. ciliare (lille gul ring)
radix longa til ggl. ciliare (lille blå ring)
nn. ciliaris breves (rosa ringe)
r. inf. n. oculomotorii (orange og grøn ring)

Arterier og vener.
a. temporalis superficialis, r. frontalis (rød og gul ring)
a. maxillaris ext. (rød og grøn ring)
a. angularis (rød og orange ring)
a. palatina ascendens (rød og hvid ring)
a. alveolaris sup. post. (orange ring)
a. infraorbitalis (rød og grøn ring)
a. palatina major (2 røde ringe)
a. canalis pterygoidei (rød og sort ring)
a. carotis int. (rød sonde)
v. facialis ant. (blå ringe)
r. prof. v. facialis ant. (gul og blå ring)
v. labialis sup. (orange og sort ring)

Præparatet set forfra.
m. corrugator supercilii (rødt mærke)
m. orbicularis oculi
pars orbitalis (gult og grønt mærke)
pars palpebralis (hvidt og grønt mærke)

m. levator labii sup.
caput angulare (gråt mærke)
caput infraorbitale (sort mærke)

m. levator anguli oris (rødt mærke)
m. zygomaticus major major (2 gule mærker)
m. orbicularis oris (blåt mærke)
n. supratrochlearis (rosa ring)
n. infratrochlearis (lille blå ring)
plexus infraorbitalis (sorte ringe)
a. temporalis superficialis, r. frontalis (gul og rød ring)
a. maxillaris ext. (rød og grøn ring)
a. angularis (rød og orange ring)
v. facialis ant. (blå ring)
v. labialis sup. (sort og orange ring)
cartilago alaris major, crus laterale (hvidt mærke)

Placering

skab 6

bagfra

medial

lateral

forfra

Emner

  • Perifere nerver fila olfactoria
  • Luftveje Regio olfactoria
  • Karsystem A. ethmoidalis anterior