Dem-23 / skab 7

skab 7

Præparatets lateralside.
m. masseter (grønt mærke)
m. depressor anguli oris (hvidt mærke)
m. mentalis (gråt mærke)
m. buccinator (rødt mærke)
n. auriculotemporalis (grøn ring)
fra truncus temporofacialis n. facialis
rr. temporales (orange ringe)
rr. zygomatici (grønne og orange ringe)
rr. buccales (øverste) (sorte og orange ring)

fra truncus cervicofacialis n. facialis
rr. buccales (nederste) (sorte og orange ringe)
r. marginalis mandibulae (2 orange ringe)

n. mentalis (sorte ringe)


a. temporalis superficialis (stor rød ring)
a. auricularis ant. (lille rød ring)
r. frontalis (rød og hvid ring)
r. parietalis (rød og gul ring)
a. transversa faciei (2 røde ringe)

a. maxillaris ext. (rød og sort ring)
a. labialis inf. (rød og grøn ring)
v. facialis ant. (1 blå ring)
Iøvrigt ses:
gl. parotidea (sort mærke)
ductus parotideus (gul ring)
fascia temporalis, superfic. blad (sort bøjle)

Præparatets medialside.
m. pterygoideus lat., øvre hoved (blåt mærke)
m. pterygoideus lat., nedre hoved (rødt mærke)
m. temporalis' sene (markeret 2 steder) (gult mærke)
bemærk fossa retromolaris mellem de to senesnipper
m. pterygoideus med. (grå mærke)
m. mylohyoideus (rødt mærke)
m. digastricus, venter ant. (brun bøjle)
n. mandibularis (hvid bøjle)
n. temporalis prof. ant. (3 orange ringe)
n. temporalis prof. med. (2 orange ringe)
n. temporalis prof. post. (1 orange ring)
n. massetericus (sort ring)
n. auriculotemporalis (markeret 2 steder) (grøn ring)
n. lingualis (gul ring)
chorda tympani (lille hvid ring)
bemærk dens forløb medialt for a. meningea media, n. auriculotemporalis og n. alveolaris inf.
n. alveolaris inf. (hvid ring)
n. mylohyoideus (lille sort ring)


a. carotis ext. (rød bøjle)
a. maxillaris ext. (sort og rød ring)
a. auricularis post. (markeret 2 steder) (rød og gul ring)
bemærk arteriens nære relation til gl. parotidea
a. maxillaris int. (rød og hvid ring)
a. alveolaris inf. (2 røde ringe)
a. meningea media (1 rød ring)
bemærk arteriens epidurale forløb i cavitas cranii

Placering

skab 7

lateralside

medialside

Emner

  • Karsystem A. meningea media
  • Karsystem R. auricularis anterior (a. temporalis superficialis)