Dem-22 / skab 7

skab 7

Præparatets forside.

Præparatets lateralside.

Præparatets medialside.

Præparatets forside.
m. levator palpebrae sup. (grå bøjle)
m. orbicularis oculi (nedre del) (blåt mærke)
caput angulare af m. levator labii sup. (sort mærke)
m. obliquus oculi inf. (gult mærke)
senen af m. obliquus sup. (hvid ring)
n. supraorbitalis (rød ring)
r. frontalis (grøn ring)
n. supratrochlearis (orange ring)
n. infratrochlearis (blå ring)
plexus infraorbitalis:
rr. palpebrales inf. (grønne ringe)
rr. nasales (orange ringe)
rr. labiales sup. (sorte ringe)

a. infraorbitalis (rød ring)
a. maxillaris ext. (2 røde ringe)
v. facialis ant. (2 blå ringe)
Iøvrigt ses:
lig. palpebrale lat. (gul ring)
lig. palpebrale med. (hvide ringe)
tarsi (sorte bøjler)
gl. lacrimalis (hvidt mærke)

Præparatets lateralside.
m. temporalis (rødt mærke)
fascia temporalis (grå bøjler)
m. buccinator (brun bøjle)
m. tensor veli palatini (rød bøjle)
m. levator veli palatini (hvid bøjle)
m. rectus oculi lat. (blåt mærke)
m. rectus oculi sup. (grønt mærke)
m. rectus oculi inf. (sort mærke)
m. levator palpebrae (rød bøjle)
m. obliquus oculi sup. (gult mærke)


n. opticus (grå bøjle)
n. trigeminus (gul bøjle)
n. ophthalmicus (rød ring)
n. maxillaris (sort ring)
n. mandibularis (grå bøjle)
n. lacrimalis (2 små røde ringe)
n. oculomotorius (hvid ring)
n. oculomotorius, r. inf. (orange ring)
n. trochlearis (markeret før og efter duraperforationen) (blå ring)
n. abducens (atypisk beliggenhed) (gul ring)
n. ethmoidalis ant. (sort ring)
n. zygomaticus (sort ring)
r. anastomoticus cum nervo lacrimali (lille grøn ring)
radix longa ganglii ciliaris (grå ring)
ggl. ciliare (knappenål)
nn. ciliares breves (brune ringe)
nn. sphenopalatini (gule ringe)
n. canalis pterygoidei (rød ring)
ggl. pterygopalatinum (knappenål)
nn. palatini (grøn ring under gangliet)
a. carotis int. (rød bøjle)
a. maxillaris int. (rød ring)
a. alveolaris sup. post. (hvid ring)
a. infraorbitalis (grøn ring)
r. prof. v. facialis ant. (1 blå ring)
v. facialis ant. (2 blå ringe)
Iøvrigt ses:
tuba auditoria s. auditiva (gul sonde)
gll. molares (hvidt mærke)
ductus parotideus (gul ring)

Præparatets medialside.
ostium pharyngeum tubae auditoriae s. auditivae (gul sonde)
m. tensor veli palatini (rød bøjle)
m. levator veli palatini (hvid bøjle)
aponeurosis veli palatini (grå bøjle)
n. nasopalatinus (sort ring)
a. nasalis post. septi (rød ring)

Placering

skab 7

Emner

  • Muskler m. levator palpebrae superioris
  • Karsystem Aa. nasales posteriores septi
  • Karsystem Sinus intercavernosus anterior
  • Karsystem Sinus intercavernosus posterior