Dem-19 / skab 7

skab 7

Præparatets bagside.
Muskler.

m. stylohyoideus (laterale hvide ring)
m. styloglossus (blå ring)
m. transversus auriculae (hvidt mærke)

Nerver.
n. accessorius, spinale del (orange ringe)
n. vagus (intracranielt) (blå ring)
n. glossopharyngeus (grøn ring)
n. cochlearis (rød ring)
n. vestibularis (grøn ring)
n. intermedius (hvid ring)
n. facialis (skimtes bag n. intermedius) (sort ring)
n. facialis, 2. stk. (NB: can. fac. er åbnet) (orange ring)
n. facialis, 3. stk. (rød ring)
chorda tympani (afmærket 2 steder) ( lille gul ring)
n. hypoglossus (grøn ring)
n. vagus (extracranielt) (sort ring)
truncus sympathicus (mediale hvide ring)
n. suboccipitalis (lille hvid ring)
n. occipitalis major (hvid ring)
r. ant. af 2. cervicalnerve (gul ring)
r. communicans griseus (lille gul og hvid ring)

Arterier.
a. auricularis post. (bemærk relationen til gl. parotidea) (blå og rød ring)
a. stylomastoidea (gul og rød ring)
a. vertebralis (rød ring)


cartilago meatus acustici externi (gult mærke nær grøn sonde)
overgangen mellem brusk og knogle i meatus acusticus externus (grøn sonde)
gl. parotidea hvidt og gult mærke)


bemærk opmejslingen i cavitas tympani bagfra
i cavitas tympani ses:
manubrium mallei (grøn ring)
crus longum incud. med proc lenticularis incudis (rød ring)
tendo m. tensoris tympani (hvid ring)
chorda tympani (gul ring)
kanten af membrana tympanica (lille blå ring)
bemærk forløbet af nervetrådene i n. cochlearis (rød ring) ind mod den basale sneglevinding, hvor man kan se lidt af lamina spiralis ossea


Præparatets forside.
Muskler.
m. temporalis (3 grønne mærker)
m. masseter, prof. del (gult og grønt mærke)
(bemærk den nære relation til m. temporalis)
m. masseter, superfic. del (hvidt og grønt mærke)
m. pterygoideus lat. (grønt mærke)
m. pterygoideus med. (gult og rødt mærke)
m. tensor veli palatini (gult mærke)
bemærk tensorsenens forløb omkring hamulus proc. pterygoidei
m. levator veli palatini (hvidt mærke)

Nerver.
I sinus cavernosus ses:
n. oculomotorius (grøn ring)
n. abducens (orange ring)
n. ophthalmicus (gult mærke)
n. maxillaris (stor hvid ring)
n. canalis pterygoidei (orange og grøn ring)
n. tensoris veli palatini (sort og gul ring)
n. buccinatorius (sort og orange ring)
n. lingualis (stor gul ring)
chorda tympani (lille gul ring)
n. alveolaris inf. (sort ring)
n. auriculotemporalis (omkring a. meningea media) (røde ringe)
n. temporalis prof. post. (lille blå ring)
n. massetericus (sort ring)
n. temporalis prof. med. (lille hvid ring)
n. temporalis prof. ant. (lille rosa ring)
n. massetericus (i m. masseter) (rød og grøn ring)

Arterier.
a. maxillaris int. (rød og hvid ring)
a. meningea media (hvid ring)
a. canalis pterygoidei (sort og rød ring)


gl. parotidea (rødt mærke)
ostium pharyngeum tubae auditoriae s. auditivae (gul sonde)
recessus pharyngeus (hvid sonde)
corpus callosum (rødt mærke)
nucl. caudatus (blåt mærke)
putamen (gult mærke)

Præparatet set lateralt fra.
Lagdeling (begynd opadtil).
knogle (hvid sonde)
periost (grå sonde)
subgalealt bindevæv (sort sonde)
galea aponeurotica (rød sonde)
subcutis (sort og hvid sonde)
cutis (ikke markeret)
galea aponeurotica (gul sonde)
fascia temporalis (grøn sonde)
m. temporalis (brun sonde)
(de "fede" navne skal kendes):
crura anthelicis (2 grå mærker)
m. helicis minor (grønt mærke)
anthelix (2 blå mærker)
cauda helicis (grønt mærke)
m. antitragus (gult mærke)
cymba conchae (hvidt mærke)
cavum conchae (gult mærke)

Placering

skab 7

Præparatets bagside.

Præparatets laterale side.

Præparatets forside.

Emner

  • Knogler foramen ethmoidale posterius