Dem-159 / 10-4

skab 10

Bagsiden.

Forsiden.

Genitalia masculina interna.
Bagsiden.

Testis dxt.: lagdeling i scrotums væg
fascia spermatica ext. (hvidt mærke)
fascia cremasterica med m. cremaster (gult mærke)
fascia spermatica int. (rødt mærke)
tunica vaginalis testis (sort mærke)
Testis sin.:
facies medialis (hvidt og sort mærke)
facies lateralis (hvidt og gult mærke)
margo posterior dækkes af kar, nerver og bitestikel (ikke afmærket)
Epididymis sin.:
caput epididymidis (grønt og rødt mærke)
corpus epididymidis (grønt og gult mærke)
cauda epididymidis (grønt og hvidt mærke)
Funiculus spermaticus:
ductus deferens (grønne ringe)
a. testicularis (røde ringe)
plexus pampiniformis, der fortsætter i 2-3 vv. testiculares (blå ringe)


canalis inguinalis er antydet med (grønne spiraler)
ampulla ductus deferentis (gule mærker)
Vesicula seminalis (røde mærker)
ductus excretorius (rød sonde)


ductus ejaculatorius (blå sonder)
Prostata.
facies posterior (2 røde mærker)
lobus sin. (gult og blåt mærke)
lobus dxt. (hvidt og blåt mærke)
isthmus prostatae (grønt mærke)


ureter (sorte ringe)
urethra (rød sonde)

Genitalia masculina interna.
Forsiden.

Testis dxt.: lagdeling i scrotums væg
fascia spermatica ext. (hvidt mærke)
fascia cremasterica med m. cremaster (gult mærke)
fascia spermatica int. (rødt mærke)
tunica vaginalis testis (sort mærke)
Testis sin.:
facies medialis (hvidt og sort mærke)
margo anterior (hvidt og brunt mærke)
facies lateralis (hvidt og gult mærke)
extremitas inferior (nedre pol) (hvidt og rødt mærke)
extremitas superior (øvre pol) (hvidt og gråt mærke)
Funiculus spermaticus.
ductus deferens (grønne ringe)
a. testicularis (røde ringe)
plexus pampiniformis sin. (blå ringe)
plexus testicularis dxt. (gul ring)


canalis inguinalis er antydet med grønne spiraler
ampulla ductus deferentis (gule mærker) skimtes over og bag vesica urinaria
vesiculae seminales (røde mærker)
Vesica urinaria:
lig. umbilicale medianum (gult mærke)
apex vesicae (hvidt, gult og gult mærke)
corpus vesicae (sort, gult og sort mærke)
fundus vesicae (grønt, gult og grønt mærke)
cervix vesicae (rødt, gult og rødt mærke)
Prostata.
lobus dxt. (hvidt og blåt mærke)
lobus sin. (gult og blåt mærke)


ureter (sort ring)
urethra (rød sonde)

Placering

skab 10

Emner

 • Muskler canalis inguinalis
 • Muskler canalis inguinalis
 • Urinveje og kønsorganer Ampulla ductus deferentis
 • Urinveje og kønsorganer Apex vesicae urinariae (s. vertex vesicae urinariae)
 • Urinveje og kønsorganer Bindevævskapsel omkring testis
 • Urinveje og kønsorganer Caput epididymidis
 • Urinveje og kønsorganer Cauda epididymidis
 • Urinveje og kønsorganer Collum vesicae urinariae (s.cervic vesicae urinariae)
 • Urinveje og kønsorganer Corpus epididymidis
 • Urinveje og kønsorganer Corpus vesicae urinariae
 • Urinveje og kønsorganer Ductus deferens
 • Urinveje og kønsorganer Ductus ejaculatorius
 • Urinveje og kønsorganer Epididymis
 • Urinveje og kønsorganer Fundus vesicae urinariae
 • Urinveje og kønsorganer Funiculus spermaticus
 • Urinveje og kønsorganer Pars prostatica (urethra masculina)
 • Urinveje og kønsorganer Plexus pampiniformis
 • Urinveje og kønsorganer Prostata
 • Urinveje og kønsorganer Tunica vaginalis testis
 • Urinveje og kønsorganer Vesicula seminalis
 • Karsystem Vv. testiculares