Dem-152 / Bord 2 - Nederste hylde

bord 2

Forsiden.
Præparatet viser pericardium. Pericardiets forvæg er fjernet og cor taget ud. Man ser på bagvæggen omslagsfolden mellem pericardium serosums viscerale og parietale blad omkring vene- og arterieåbningerne
v. cava inf. (blå bøjle)
v. pulmonalis dxt. (grå bøjle). NB: kun en her
v. cava sup. (grøn bøjle)
vv. pulmonales sin. (gule bøjler)
aorta ascendens (hvid bøjle)
a. (truncus) pulmonalis (sort bøjle)

Udenfor pericardiet ses:
aorta ascendens (sort og rødt mærke)
arcus aortae (2 røde mærker)
truncus brachiocephalicus (a. anonyma) (gult og rødt mærke)
a. subclavia dxt. (grønt og rødt mærke)
a. carotis communis dxt. (hvidt og rødt mærke)
a. carotis communis sin. (blåt og rødt mærke)
a. subclavia sin. (gråt og rødt mærke)
NB: truncus brachiocephalicus og a, carotis communis sin. har fælles afgang (rødt mærke) fra
arcus aortae (2 røde mærker)
v. brachiocephalica sin. (v. anonyma sin.) (hvidt og blåt mærke)
v. brachiocephalica dxt. (v. anonyma dxt.) (grønt og blåt mærke)
v. thyreoidea ima (blåt mærke)
v. cava sup. (sort og blåt mærke)
Nerver.
n. vagus dxt. og sin. (sort og hvid ring)
n. recurrens sin. (gul ring) NB: lateralt for lig. arteriosum
n. phrenicus sin. og dxt. (grønne ringe)
Andet:
trachea (2 blå mærker)
lig. arteriosum (stor rød ring)
diaphragma (sorte mærker)

Bagsiden.
Kar.

arcus aortae (2 røde mærker)
aorta descendens (rødt mærke)
a. subclavia dxt. (grønt og rødt mærke)
a. carotis communis sin. (blåt og rødt mærke)
a. subclavia sin. (gråt og rødt mærke)
v. azygos (stor sort ring)
v. hemiazygos (blå ring)
v. cava sup. (sort og blåt mærke)
v. cava inf. (gult og blåt mærke)
a. pulmonalis sin. (sort bøjle)
vv. pulmonales sin. (gule bøjler)
a. pulmonalis dxt. (sort bøjle)
v. pulmonalis dxt. (grå bøjle)
Nerver.
n. vagus dxt. og sin. (sort og hvid ring)
n. recurrens sin. (gul ring, 2 steder)
plexus pulmonalis post. (hvide ringe)
plexus oesophageus post. (røde ringe) overvejende fra n. vagus dxt.
plexus oesophageus ant. dannes overvejende fra n. vagus in. (brun ring)
n. phrenicus sin. og dxt. (grønne ringe)
Andet.
trachea (2 blå mærker)
hovedbronchier (hvide bøjler)
lymfenodus tracheobronchialis (grønt mærke)
oesophagus (2 grønne mærker)
diafragma (sort mærke)

Placering

bord 2

Emner

  • Perifere nerver N. recurrens
  • Perifere nerver Plexus oesophagus anterior
  • Perifere nerver Plexus oesophageus posterior
  • Karsystem Aorta ascendens
  • Karsystem Pericardium serosum
  • Karsystem V. brachiocephalica (= v. anonyma)
  • Karsystem V. cava superior