Dem-151 / 12-25

skab 12

Atrium dxt. et sin. er fjernet. Basis af hjerteven

Atrium dxt. et sin. er fjernet. Basis af hjerteventriklerne ses.
a. coronaria dxt.
(hvid ring
r. interventricularis ant. (fra a. coronaria sin.) (røde ringe)
v. cordis magna (grøn ring)
r. interventricularis post. (fra a. coronaria dxt.) (blå ringe)
v. cordis media (gul ring)
v. post. ventriculi sin. (lilla ring)
a. coronaria sin. (sort ring)
r. circumflexus a. coronaria sin. (blå og rød ring)
pars membranacea af septum interventriculare (blank trådring)
trigonum fibrosum dxt. (rødt mærke)
trigonum fibrosum sin. (blåt mærke)
anulus fibrosus sin. (gråt mærke)
valva mitralis:
cuspis ant. (gult mærke)
cuspis post. (grønt mærke)

valva tricuspidalis:
cuspis septalis (sort mærke)
cuspis ant. (orange mærke)
cuspis post. (hvidt mærke)

ostium pulmonale:
valvula semilunaris ant. (grøn og gul ring)
valvula semilunaris sin. (grøn og blå ring)
valvula semilunaris dxt. (grøn og sort ring)

ostium aortae:
valvula semilunaris sin. (rød og sort ring)
valvula semilunaris dxt. (rød og blå ring)
valvula semilunaris post. (rød og gul ring)

Placering

skab 12

Emner

  • Karsystem Anulus fibrosus
  • Karsystem A. coronaria dextra
  • Karsystem A. coronaria sinistra
  • Karsystem Basis cordis
  • Karsystem Basis cordis
  • Karsystem Ramus circumfloxus
  • Karsystem Ramus interventricularis posterior
  • Karsystem Trigonum fibrosum