Dem-124 / Bord 2 - Nederste hylde

bord 2

Præparatet er en hel organblok, der viser de samlede organrelationer i thorax og abdomen. Abdomen er adskilt fra thorax af diaphragma, der er markeret med små gule mærker.

Præparatets forside.
Over thorax ses:
a. carotis communis dxt. (markeret i spatium lateropharyngeum) (lille rødt og hvidt mærke)
a. carotis interna (rød sonde)
a. carotis externa (grøn sonde)
trachea (lille hvidt og sort mærke)
gl. thyreoidea (2 små sorte mærker)
cartilago cricoidea (lille hvidt mærke)
membran mellem cartilago cricoidea og thyreoidea (lille sort mærke)
cartilago thyroidea (2 små hvide mærker)
m. geniohyoideus (lille grønt og gult mærke)
I thorax ses:
lungerne, pulmones (rødt og hvidt mærke)
hjertet, cor (gult mærke)
pericardiet er fjernet svarende til hjertets forflade
nær snitfladen er pericardiet markeret med (små blå mærker)
højre hjerteøre, auricula dxt. (hvidt og gult mærke)
venstre hjerteøre, auricula sin. (hvidt og blåt mærke)
v. cava sup (lille hvidt og blåt mærke)
truncus brachiocephalicus (= a. anonyma) (2 små røde mærker)
a. carotis communis dxt. (lille gult og rødt mærke)
a. subclavia dxt. (hvid sonde)
I abdomen ses:
leveren, hepar (blå mærker)
(lig. falciforme (små grønne mærker))
galdeblæren, vesica biliaris (grøn tråd)
mavesækken, gaster (2 grønne mærker)
milten, splen (gult og rødt mærke)
store net, omentum majus, er spændt ud med en (gul bøjle)
tyndtarmen, jejunum og ileum (røde mærker)
tyktarmen
blindtarmen, caecum (gult og hvidt mærke)
colon ascendens (2 hvide mærker)
colon transversum (hvidt mærke)
colon descendens (mellem gul og sort tråd)
colon sigmoideum (mellem sort og grå tråd)
rectum (2 gule mærker)


Præparatets bagside.
Over thorax ses:

pharynx' bagvæg (grønt og hvidt mærke)
gl. thyreoidea (2 små sorte mærker)
a. carotis communis, markeret i spatium lateropharyngeum (lille hvidt og rødt mærke)
a. carotis int. (rød sonde)
a. carotis ext. (grøn sonde)
n. vagus dxt. (hvid ring)
I thorax ses:
lungerne, pulmones (rødt og hvidt mærke)
spiserøret, oesophagus (grønne mærker)
aorta thoracica (gult mærke)
hiatus oesophageus (grøn tråd)
hiatus aorticus (rød tråd)
a. subclavia sin. (stor rød sonde)
n. vagus (hvide ringe)
pleura parietale (grønne og røde mærker)
diaphragma (små gule mærker)
I abdomen ses:
leveren, hepar (blåt mærke)
milten, splen (gult og rødt mærke)
mavesækken, gaster (2 grønne mærker)
nyrerne, renes (gule og grønne mærker)
venstre binyre, gl. suprarenalis sin. (lille gult og grønt mærke)
urinlederen, uretheres (gule sonder)
aorta abdominalis (2 røde mærker)
v. cava inf. (2 blå mærker)
tyndtarmen, jejunum og ileum (røde mærker)
tyktarmen
blindtarmen, caecum (gult og hvidt mærke)
det ormformede vedhæng, appendix vermiformis (markeret 2 steder) (2 små gule mærker)
colon ascendens (2 hvide mærker)
flexura coli dxt. (blå tråd)
colon transversum (hvidt mærke)
flexura coli sin. (gul tråd)
colon descendens (mellem gul og sort tråd)
colon sigmoideum (mellem sort og grå tråd)
rectum (2 gule mærker)

store net, omentum majus (gul bøjle)Placering

bord 2

En hel organbloks forside.

Emner

 • Muskler diaphragma
 • Perifere nerver N. vagus
 • Perifere nerver Plexus oesophageus posterior
 • Fordøjelseskanalen Abdomen
 • Fordøjelseskanalen Appendix vermiformis
 • Fordøjelseskanalen Coecum
 • Fordøjelseskanalen Colon ascendens
 • Fordøjelseskanalen Colon descendens
 • Fordøjelseskanalen Colon sigmoideum
 • Fordøjelseskanalen Facies diaphragmatica lienalis
 • Fordøjelseskanalen Facies visceralis lienalis
 • Fordøjelseskanalen Fundus vesicae felleae
 • Fordøjelseskanalen Incisura angularis ventriculi
 • Fordøjelseskanalen Incisura vesicae felleae
 • Fordøjelseskanalen Intestinum crassum
 • Fordøjelseskanalen Lig. falciforme
 • Fordøjelseskanalen Oesophagus
 • Fordøjelseskanalen Omentum majus
 • Fordøjelseskanalen Peritoneum viscerale
 • Fordøjelseskanalen Tyktarm
 • Fordøjelseskanalen Ventriculus
 • Luftveje Facies costalis pulmonis
 • Luftveje Fissura horisontatis
 • Luftveje Fissura obliqua
 • Luftveje Incisura cardiaca
 • Luftveje Lobus inferior
 • Luftveje Lobus medius
 • Luftveje Lobus superior
 • Luftveje Lungelapper
 • Luftveje Margo inferior pulmonis
 • Urinveje og kønsorganer Ren
 • Urinveje og kønsorganer Ureter
 • Endocrine kirtler gl. thyreoidea
 • Karsystem A. crotis communis
 • Karsystem Cor
 • Karsystem Cor
 • Karsystem Pericardium fibrosum