Dem-112 / 18-14

skab 18

Præparat D 112, højre underekstremitet.
Præparaterne D 112 og D 114 viser hver to dissektioner på en underekstremitet.
På begge præparater er knæhasen, fossa poplitea, vist. Det er en vigtig region med veldefinerede grænser.
Til siderne er afgrænsningen muskulær, og regionens bund udgøres af lårben (femur) og knæledskapslens bagside.
Gennem regionen løber underbenets kar og nerver. Arterien og venen er omgivet af en fælles karskede. Da regionens bund er fast og ueftergivelig, kan arterielle blødninger på fod og underben standses ved at sammenpresse karskeden mod bunden af knæhasen.
Præparaterne viser desuden knæleddet. Leddet dannes mellem lårben, skinneben og knæskal. I ledhulerne mellem lårben og skinneben ses "meniskerne", menisci articulares.
På præparat D 112 er knæskallen klappet ned og ledbrusken markeret.
Dissektion af knæledsregionen.
tendo m. quadriceps femoris er skåret igennem, og knæskallen, patella, klappet ned sammen med senens fortsættelse, ligamentum patellae
Knogler:
femur (gult og orange mærke)
tibia (gult og grønt mærke)
patella (gult og sort mærke)
ledbrusk på femur omgivet af (brun tråd)
ledbrusk på patella omgivet af (grå tråd)
Ligamenter:
ligamentum cruciatum anterius (grønt mærke)
ligamentum patellae (blåt, rødt og blåt mærke)
Ledskiver:
meniscus lateralis (blåt og brunt mærke)
meniscus medialis (blåt og sort mærke)
Muskler:
m. vastus medialis (rødt og hvidt mærke)
m. vastus lateralis (rødt og orange mærke)
Dissektion af knæhasen, fossa poplitea.
fossa poplitea er en rhombeformet region.
Begrænsningerne er:
opadtil, lateralt: m. biceps femoris (blåt og rødt mærke)
opadtil, medialt: m. semimembranosus (blåt og sort mærke)
nedadtil, lateralt: m. plantaris (blåt og gråt mærke)
nedadtil, medialt: m. gastrocnemius, caput mediale (blåt og orange mærke)
i dybden: facies poplitea femoris (stort rødt mærke) og knæledskapslens bagside (ikke markeret)
Øvrige muskler:
m. semitendinosus (blåt og brunt mærke)
m. gracilis (blåt og grønt mærke)
m. gastrocnemius, caput laterale (blåt og gult mærke)
I fossa poplitea ses:
a. og v. poplitea (blå og rød trådring)
kargrene til knæleddet (røde og sorte ringe)
n. tibialis (hvid ring)
muskelgren (fra n. tibialis) (hvid og blå ring)
n. peroneus communis (gul og blå ring)
n. cutaneus surae lateralis (gul og rød ring)
n. cutaneus surae medialis (hvid og grøn ring)

Placering

skab 18

Emner

  • Led pars femuropatellaris (art. genus)
  • Karsystem A. poplitea